BILDUNGSROMAN VE PSİKANALİTİK TEORİ: MEHMET ERTE’NİN “ARZUDA BİR SAPMA”SI / ORHAN KOÇAK

t24.com.tr/k24, 14 Mart 2019

Orhan Pamuk’u Cevdet Bey ve Oğulları’ndan ve belki Sessiz Ev’den tanıyıp seven bir ahbabım, Kara Kitap‘ı alıp okumaya çalıştıktan sonra, “kazıklandığımı hissettim” demişti, “ben ki Cevdet Bey’i çok sayıda alıp bazı roman-sever arkadaşlarıma verdim, okuttum.” Peki, bu hayal kırıklığının sebebi neydi? Buna tam cevap veremedi, “kazıklandığını”, parasının (inancının) karşılığını alamadığını söylüyordu sadece. O zaman soruyu şöyle sordum: Cevdet Bey’i ne bakımdan sevdiydin, Kara Kitap’ta arayıp da bulamadığın ne vardı Cevdet’te? Bu yorumcu Marksistti, Marx-Engels’in (ve sonra da Lukács’ın) Balzac’ı okuduğu gibi okumuştu Pamuk’un ilk yapıtını: orada hem makro ölçekte bir toplumsal tarih bulmuştu, hem de mikro ölçekte o tarihi yansıtan ve bizim için anlamlı kılan bir aile öyküsü. Bir biçim, bir simge, bir edebî gösterge olarak bu aile romanı ile orada anlatılan (anlatıldığı varsayılan) “maddi toplumsal öz” arasında bir uyum vardı, bir karşılıklılık, dikkatimizin, sabrımızın karşılığı: hem roman okumuş oluyor, bir edebî tat alıyor, hem de onun sayesinde ve onun içinden bir edebiyat-dışı gerçekliğe erişiyorduk. Başka deyişle, o ilk yapıtıyla bize doyurucu “içerikler” sunmaktaydı Pamuk, ama bizi biçimden de yoksun bırakmadan, az çok tanışık olduğumuz bir edebî konvansiyonun kolaylaştırıcılığını bizden esirgemeden. Hem bir roman okuyor, bir “estetik fayda” elde ediyor, hem de bu romandan bağımsız olarak “orada” olduğunu bildiğimiz, hissettiğimiz, inandığımız bir “gerçekliğe” bir kez daha el koymuş oluyorduk– üstelik bunu tam da o biçim, o konvansiyon aracılığıyla yaparak, ama bunu tam da kendimize söylemeden, teorileştirmeden, lekesiz bir düşünsel masumiyet içinde.

Sanıyorum başta Fethi Naci olmak üzere çok sayıda Cevdet Bey-severinin Beyaz Kale’de değilse bile en geç Kara Kitap’ta “kazıklandıkları” izlenimine kapılmalarının, kendilerini “suya götürülüp de susuz getirilmiş” hissetmelerinin asıl sebebi buydu: romanın ötesinde de varolan, o roman olmasa da “orada” olacak olan bir dil-dışı göndergeden yoksun bırakılmış gibilerdi, inandırıcı, zorlayıcı, doyurucu bir toplumsal, tarihsel referanstan, kısaca bir “hayattan”. Kitap esas itibariyle kendisi hakkındaydı, kendi hayatı, demek kendi yazım süreci hakkında. Tarihsel “içerikler” yok değildi, üstelik büyük kısmı son derece özgül, son derece hedefli. Mesela basın hayatı, kaşarlanmış üç köşe yazarı (ama bunların de gönderisi birbirineydi ve asıl içinde yer aldıkları kitaba). Ya da kadim tarım alanlarının yerinde üreyen komplo teorileri, bu açıdan çok bitek bir tarihsel kültürel toprak. Benim en sevdiğim, zamanın (tarihin) onulmazca geçtiğini belli eden keskin bir tıbbî gözlem: “eskiden hastalıkların adlarını bilirdik, şimdiyse ilaçların” diye bir cümle, mealen: daha derdin kendisiyle iki satır birlikte kalamadan, çözümün kapağı kapatılıyor üzerine.

Ama biz okurlar istiyoruz ki ayaklarımız yere bassın, kendimizi boşlukta hissetmeyelim, zihinsel kursağımıza içerik girsin, ağırlığı olan bir töz: bize bir romanda roman teorisi yerine bildiğimiz şekliyle romanın kendisi verilsin. En azından, aşina olduğumuz, kurallarını, alışkanlıklarını bildiğimiz bir janr. İşte, böylece Pamuk da pek kimseyi tatmin etmemiş başyapıtı Yeni Hayat’tan sonra, mırın kırın etmeye başlamış okurlarıyla tekrar Benim Adım Kırmızı’da uzlaştı: ustalıklı bir tarihsel polisiye. Doyurucu içerik, hem biçim (türsel kural), hem öz (eski İstanbul sahneleri) olarak. Sonra, Masumiyet Müzesi’nde, bir içerik baskınına, deyim uygunsa bizi duyguya boğan bir içerik taşkınına uğradık. Ama zaten “üst-kurmacanın” kahramanlık ânı geçmiş gibiydi: artık her roman hem kendine biraz üstten, biraz dışardan bakabiliyor, kendisinin bir “hayat” olmadan önce bir roman olduğunu az çok biliyor, hem de oraya bazı hayatlar, bazı sahicilikler sürmekten geri durmuyordu. John Barth’ın kuruyup unutulması, Umberto Eco’nun Gülün Adı ve Foucault Sarkacı’ndan sonraki daha “masum” romanlarına geçmesi de aynı döneme rastlar.         

Mehmet Erte’nin Sahteden (2012) Arzuda Bir Sapma’ya (2015) gidişinde de bu sürecin biraz gecikmiş ve çok daha kısa süreye sığdırılmış, ama daha sert, daha tavizsiz (aslında hiçbir şeyden vazgeçmemiş) bir paralelini izledik gibi geliyor bana. İlkinde kitabın konusu sadece kitabın yazımıydı, konudaki şüpheler, engeller, bunun üzerine düşünmeler: son derece maharetle icra edilmesine rağmen, romandan çok bir yapıbozum egzersizini andırıyordu: mesela Robbe-Grillet’yi de Godard’ı da çok seven, çok iyi bilen bir son sınıf sinema veya edebiyat öğrencisi, bir bitirme tezinden çok fazlası olduğunu bildiği bir çalışmayı, o işten çok da iyi anlamayacaklarını sezdiği hocaların önüne atıveriyor. Şu var ki yer o yer değil, zaman o zaman değil. Teori, Ayhan Geçgin’in romanlarında bile, romana ancak bir “içerikle”, bir hayat sorunsalıyla sarmalanmış olarak girdiğinde yenilir yutulur oluyor artık.

O hâlde, demiş olmalı Erte, o hâlde ben de öyle yaparım: hem işin içine hayatı sokarım, hem de hayat anlatmanın, hayatı romanlaştırmanın modern çağdaki en köklü, en soylu yöntemini uygularım – bir bildungsroman, bir şekillenme veya yetişme romanı yazarım ki, hem hayat denilen şeyin, hem de o janrın, o edebî biçimin burnundan getiririm. Hem işin içine bolca sert teori sokarım, hem bu teorileri çelmelerim, hem de seyirci evine büsbütün tatminsiz bir ruh hâli içinde dönmemiş olur. Suya götürürüm, gelirseniz, ama “susuz getirdim” lafını benim ağzımdan duymazsınız.

Çünkü büyüme anlatılıyor burada, romanın ya da belli bir roman türünün asıl konusu: kişinin çocukluktan veya ilk gençlikten başlayarak çeşitli sınavlar içinde adım adım olgunlaşması, dünyada kendisine ayrılmış olan yere sahip çıkması ya da o yeri kendi çabasıyla açması. Kısaca bildungsroman, yetişme, erginleşme romanı. Bir çatısı vardır, ilerledikçe belirginleşen bir yönü, bir varış noktası: orası bir barış noktasıdır da, karakterin orada dünyayla bir karşılıklı tanıma ve kabullenme durumuna geleceği, kendi gücünün sınırlarını görmüş olacağı varsayılır. Ergen değil ergindir artık. Tecrübe sahibidir.

Erte’de, türün eski örneklerinde çok öne çıkmayan bir faktör giriyor işin içine: cinsellik, çıplak, kaba seks. Eskilerde aşk vardı onun yerine, “gönül macerası”, ama genel dokunun içinde yabancı bir madde gibi durmuyor, tırmalamıyordu. Arzu da herhangi bir sözcüktü, adım atmak ya da geç kalmak gibi (Flaubert’de daha çok ikincisi). Erte’nin metninde bu durum ters dönüyor: olgunlaşma dolaysızca cinsel bir süreç olarak betimleniyor ve arzu da daha önce bazı teorisyenlerce tanımlanmış, çerçevelenmiş olduğu şekliyle faaliyet hâlinde. Erte, bildungsroman gibi köklü, şerefli, teoriden münezzeh (ve azıcık modası geçmiş) bir edebî türün içini açıkça bir teoriyle doldurmaya yönelmiştir: Saffet Tura’nın güzel kitabının adıyla, Freud’dan Lacan’a Psikanaliz.

Mehmet Erte, romanlarına gelişigüzel başlık atmayan bir yazar: Sahte adı, orada bir “töz”, bir maddi içerik veya bir sahicilik ararsak elimiz boş döneceğimizi hissettiriyordu bize, bu kitabın adında da iki tane yüklü sözcük var, beraberlerinde bütün bir psikanalitik teorinin bagajını taşıyan: arzu ve sapma, hem arzu hem sapma. Bunların ikisinin de aynı şey olduğunu zaten Lacan söylemişti, biz de bu olgunlaşma öyküsünü okurken bunu anlayacağız.

Şu hâlde birbiriyle uyum içinde olabilecekken rekabete, çatışmaya itilen iki model, iki format var önümüzde: biri saygınca ve masumca edebî (erginleşme romanı), öbürü utanmazca teorik (psikanaliz). Bu iki temsil tarzı (çünkü teorik iddiasına rağmen Freud’un ki de önce bir temsil biçimidir) Erte’nin kitabında önce dostane, karşılıklı destekleyici, ama sonra giderek huzursuz, kısır bir alışveriş içine giriyorlar. Tam herkesin birbiriyle iyi geçindiği bir durumdan söz edecekken, demek “psikanalitik bir bildungsroman” veya “romanesk bir psikanaliz” demek üzereyken, bu iki sunum tarzının da altındaki toprağın çekildiğini, böylece yine ilk romanın (Sahte) susuz çeşmesinin önünde kala kaldığımızı hissediyoruz. Ama tam bunu söyleyecekken, bir “şiir” teorisi çıkıyor karşımıza, sonlara yakın bir yerde: şiir, tekhne, yapım, ustalık, yaratım, ne dersek diyelim, her zaman yapamadığımız şey diyelim, kolayca yapamadığımız şey, ancak kadri bilinmeden yapıldığında yapılmış olan şey. Demek bu kitap, elimizdeki! Ama biz kitabın kendisiyle devam edelim.      

 

 

Arzuda Bir Sapma “öykü” kategorisi altında sunuluyor, ama birbirini izleyen parçalardan bir biyografik ilerleme izlenimi de alıyoruz. Bir “ben”, bir birinci tekil şahıs, çeşitli hayat uğraklarında izlenir: bebeklikten çıkış (“Tasma”), sonra cinselliğin organla irtibatlandığı evre (“Uyanış”), okul (“İntihar”), ilk sevgili (“Yeniyetme”), ergenlikten çıkış (“Domates” ile “Sapma”), siyaset (“Hain”) ve evlilik sahnesi (“Prezervatif”). Aynı “karaktere” mi bakıyoruz bu öykülerde, o “ben” her defasında aynı kişiyi mi gösteriyor? Parçalar küçük çengellerle birbirine bağlanmışlar, ama bunun çok da önemi yok: kendi özgül mekânı ve zamanı içinde çerçevelenen ve sınırlanan somut bir karakter değil karşımızdaki. O “ben”in içinin her seferinde başka bir ampirik kişiyle doldurulduğunu bile düşünebiliriz, siz, ben, başkaları. Ama bunun da önemi yok, çünkü bir ömür çizgisini değil, bir fikri izliyoruz burada, gelişmeye dair bir fikrin adımlarını, iddialarını, sınavlarını, yenilgilerini. Bir “yaşam” varsa bile, bir problemin yaşamıdır bu. O problem de kısaca şöyle tanımlanabilir: bu ömür parçalarından adam çıkmaz: en iyi montajcı bile gelse bu sahneleri derleyip toplayıp ortaya örgütlü ve anlamlı bir ömür, bir hayat öyküsü, bir romansal gelişme çıkaramaz. On dokuzuncu yüzyıl imkânsızdır.

(Romancının asıl tasasının gelişme kavramını sorunlaştırmak olduğu sıkça belli edilir, mesela “Gazoz” başlıklı parçada. Burada öykünün başında saat üçtür, sonra üçü beş olur, sonra üç on beş, ama şahısta ilerlemeye, olgunlaşmaya, kazanca ilişkin hiçbir izlenim, hiçbir kayıt yoktur: “en son üçü beş geçiyordu, şimdiyse üç buçuktu. İyi ki üç buçuktu, etrafta tıkır tıkır işleyen bir saat bulunmasaydı başa döndüğümü (daha doğrusu, başlangıçtan hiç ayrılmadığımı) sanacaktım. Duvar saatinin varlığı beni sevindirdi.” Hep başa döndüğünü, özellikle cinsellik bahsinde hiç ileri gidemediğini göreceğiz.)

Öte yandan, sırf boşa çıkarılmak için bile olsa bir ilerleme şemasına ihtiyaç vardır ve bu hipotetik ilerleme de cinsel terimlerle tanımlanır. Ama özne karşımıza önce bir büyüme yeteneksizliği olarak çıkar, hatta büyümeye karşı direnç. Anneyle öğle uykularının “mırıltısına” saklanmak istemektedir; ve şüphesiz bütün Oidipal öykülerde olduğu gibi bir baba vardır, çocuğu anneden kesmeye, onu cebirle veya rüşvetle yasanın ve dilin dünyasına sokmaya çalışan. Ve bu zor, tatsız geçiş, sonradan sonraya kendi tuhaf, buruk hazzıyla yazılır öznenin (bir özne haline gelişin) tarihine: “Ah o yaz, büyüyor olmaktan duyduğum korkunun doruk noktasına vardığı, elimden geldiğince gerçek görünmeye çalıştığım o yaz…”:

“Yakında başlayacağım okul hayatımın nasıl olduğundan bahseden annemin alıştırmalarına uyarak sabahları erken kalkıp giyinmeye zorladım kendimi. Babamla kahvaltıya oturabileceğim saatte uyanmayı nihayet başardığımda annem de benim kadar babamın takdirini hak ediyordu, ama maalesef layık olduğu ödül ona verilmedi. Annemin beni okul hayatına hazırlamak yönündeki çabalarının görmezden gelinmesi sonucunda çileden çıkıp eski düzensiz hayatımın [“mırıltıların”]kapısını açtıysam da içine girmedim, çünkü yeni tanıştığım, kendimi bir şeylere zorlamaktan aldığım tadın eski düzensizliğimde bulunmadığını bir bakışta anlamıştım.”

Zorun, zorlanmanın tadı, yasanın, gramerin dünyasına sokulmanın, insana benzemenin zevki: “büyüme” denen bu sıkıntılı geçişe bir ruhsal yatırım yapılmıştır. Tatmin sağlanıyordur buradan, geriye, anneye, en eski eve dönmek en korkuncu. Bunun özgün bir psikanalitik seziş olduğunu kaydetmeliyiz. Romancılarda bulunabilir, ama analitik teorinin büyük kısmında hazla yasa (olgunluk) arasında bir kesik vardır, ancak birinden vazgeçerek ötekine geçilir. Bebekliğin dağınık ama topyekun cinselliğinin adım adım üreme güdüsünün ve Fallus’un denetimi altına girmesi ve sınırlanmasıdır büyüme: genellikle bir erkek (bir baba adayı) veya çocuk kızsa bir kadın (bir anne adayı) üretilmiş olur sürecin sonunda. Ve haz azalmıştır. İşte bu kaybın, bu vazgeçişin kendisinin de “sapık” bir tatmin sunabileceğini ve vazgeçişin/bastırmanın barajlarından her zaman kaçabilen haz miktarının gelip tam da o bastırma/denetleme cihazını galvanize edebileceğini (görmüş olsalar bile) kuramlaştırmayı pek denememişlerdir analistler.

Çocuğun adım atacağı yeni hayat babanın gözetimi altında kurulmaktadır: “Artık annemle birlikte yattığım öğle uykuları yoktu, sabahları erken kalktığım bu yeni hayat anneminkinden çok babamın dünyasına aitti.” O yeni hayatın adı düpedüz gerçekliktir, “kımıltısızlığa mahkûm nesneler” gibi kaskatı görünürken çocuğa “büyümeye mecbur” olduğunu hatırlatır. Ve en önemlisi, o hayat hep başkalarına aittir: “O yaz olabildiğince gerçek görünmenin yollarını araştırıyordum. Benim dışımdaki her şey gerçekti […] Gerçeğe ayak uydurmayı becerebilen yaşıtlarımdan nefret ediyordum, yetişkinlere özgü numaralar çevirmeyi ne kadar da çabuk öğrenmişlerdi… Okulda ben de onlar gibi davranmak zorunda kalacak, şeytana boyun eğecektim. Bu kulluğa şimdiden kendimi hazırlamalıydım.” Böylece büyümenin (ve getireceği hakimiyet tadının) içine başından itibaren hesap ve strateji karışır, çaresiz bir fırsatçılık. “Anne-babamı arkasına alan hiçbir düşmana karşı zafer kazanamayacağımı biliyordum, surlarımın kapılarını açacaktım. Düşmanla mücadele sırasında bana ait ne varsa kaybetmekten korkuyor, teslimiyeti bir tür kalkan olarak görüyordum. İkiyüzlülüktü seçtiğim yol, ama direndiğim takdirde nasıl açık bir hedef haline geleceğimi o çocuk aklımla bile…” Bu fırsatçılık bir tekrarla vurgulanır ve açıkça adlandırılır:

“… çileden çıkıp eski düzensiz hayatımın kapısını [bir kez daha- O.K.] açtıysam da içine girmedim, çünkü kendimi bir şeylere zorlamaktan aldığım tadın eski düzensizliğimde bulunmadığını bir bakışta anlamıştım. Üstelik kendi irademle belli bir yönde gidebildiğimi görmek, adımlarımı tam tersi yönde atabileceğim konusunda bana ümit veriyordu […] gerçeklik beni kendiliğinden içine almadığından ancak irademi harekete geçirerek erken kalkmayı, bir derece de olsa başkalarının dünyasına katılabilmeyi başarabilmiştim, öyleyse tadına yeni yeni vardığım irademle bu oyundan çıkmayı da başarabilirdim.”              

Vurucu, problematik cümle tam bu noktada geliyor: “Şeytan işte insanı böyle kandırır, sırtımızdan iterek ya da boynumuza bir tasma takarak değil…” Şeytanın iğvası bizi “doğru yoldan” saptıran, yanlışa yönelten şey değil midir? Oysa burada bu denklem ters dönmüş, artı ve eksi işaretleri yer değiştirmiş gibidir: şeytan çocuğu doğru yola, Baba’nın düzenine çeken etkendir; vazgeçilen eski haz yaşantısı (düzensizlik, mırıltı, vb) ise bu “sapmaya” oranla bir “doğruluk” gibi kalmaktadır. Ama bunun kesin, nihai bir ters dönme olduğunu, bu dönüşten sonra denklemin artık yerine oturduğunu, eski “artının” şimdi “eksi”, eski “eksi”nin de yeni “artı” olarak sabitlendiğini sanmayalım. Safdil bir anarşizm, düz bir otorite karşıtlığı değildir burada sahnelenen. Düzenle düzensizlik arasında hileli bir çatışma olduğu hissettirilir, aynı anda gizli ve yine hileli bir iş birliği. 

“Şeytan”, oportünizmin şeytanıdır. Ve çocuğun dâhil olur gibi olduğu “gerçekliğin”, Baba müdahalesiyle açılan simgesel düzenin (dilin, Yasanın) kendi oportünizmidir bu. Her zaman hileyi, yan çizmeyi, ihlali, kısaca sapmayı kışkırtır ve bir adı da Arzudur. Yasanın ürünüdür arzu, yasa(k)lanmayla, düzenlenmeyle birlikte doğar. Arzu, düzen ile düzensizlik arasındaki hileli rekabet-işbirliğinin adıdır: hem çocuğun Yasa’ya, düzene direnmesinin, mırıltı dünyasına bağlı kalmasının, hem de fırsatçı bir şekilde düzene kaymasının, kurallarını benimsemesinin etkeni. Bu açıdan kitabın adı biraz yanıltıcı da olabilir: arzunun oku yol boyunca çeşitli rastlansal (ve romansal) sapmalar geçirebilir ama arzunun kendisi başından beri zaten sapmadır, doğal içgüdüden ve ihtiyaçtan ayrılma. Hayvanların sadece ihtiyaçları ve talepleri vardır: ihtiyaç giderildiğinde talep de biter. Dil eşiğindeki insan yavrusundaysa, Freud’un Cinsellik Üstüne Üç Deneme’sinde anlattığı gibi, karın doyurulduğunda da hep bir şey eksik kalır ki, aynı zamanda bir artıktır, bir fazlalık. Başka adı da cinsellik. Ve hep önce dıştan gelir, bir taleple, bir işaretle “enjekte” edilir. İşte bu sahiden bir “tasmadır”, ilk tasma: yavru çoktan simgesel düzenin iğvasına kapılmış, sonlanamayan bir fazlalık-eksiklik oyununun oyuncağı olmuştur. Arzunun yaratığıdır artık, yasanın, yasağın, dilin. İlerde bir yurttaş da olması beklenir. Arzunun düzenden doğuşunu “Tasma” parçasında izleyelim.

Öykünün üçüncü bölümünde bir misafir sahnesi, annenin ahbapları gelmiş. Daha önceki kısımda çocuğun “gerçekliğe” karşı birtakım sabotaj taktikleri geliştirdiğini okuduk; açıkça isyankâr eylemler değil, gerçekliği kendi içinden bozmaya yönelik küçük hamleler: “beni çevreleyen gerçekliğe değil belki ama bu gerçekliğin hizmetindeki nesnelere anlamı kimse tarafından tespit edilemeyecek bazı müdahalelerde bulunmaya başladım, örneğin anneme sezdirmeden çaldığım bir çay bardağını bahçemizdeki incir ağacının erişebildiğim en yüksek dalına bağladım.” Tatlı bir ayrıntı– şu var ki arzu bu türden küçük bozgunculuklardan değil, dosdoğru düzenin kendisinden doğmaktadır. Annesi, misafirlerinin elini hangi sırayla öpeceğini ona önceden bildirmiştir, fakat sıra şaşar, kısmen oğlanın kendi şaşkınlığından, kısmen de konuklar arasındaki daha genç bir kadının herhangi bir sırayı gözetmeden uzanıp onu yakalaması yüzünden. Genç kadın çocuğu öpücüklere boğar. “Şöyle bir yüzüme bakmak üzere nihayet beni bıraktığında artık kimsenin elini öpemeyeceğimi biliyor ama odama kaçmaya da cesaret edemiyordum. Ansızın gözlerim yerde genç kadının çıplak ayaklarıyla buluştu. Ruhumdaki eziklik bu ayaklar tarafından ezilme arzusu yaratıyordu.”  

Arzunun düzenle düzensizlik arasındaki tuhaf, kaypak bir ilişkiden doğduğunu, asıl tetikleyicinin bir cisim (çıplak ayaklar) değil de belli bir düzen bozulması olduğunu öğreniyoruz, hem düzen hem bozulması: “Tüm suçlarımı cezalandırabilecek güzellikteydi ayakları […] ama maneviyatımı altüst ederek beni asıl etkileyen şey […] zamanla bu olay üzerinde düşündükçe iyice kavradığım gibi, genç kadının el öpme sırasını bozuşundaki asilikti; davranışı gerçekliği sabote etmek üzere kurguladığım eylemlerime hiç benzemese de cesaretinden dolayı daha kuraldışıydı.” Kuraldışı her zaman kuralın parazitidir, ondan beslenir (ve tersinden alırsak, kuralın varlığı da her an bozulma ihtimaline bağlıdır).

Ama Erte’nin kayda değer bir maharetle işlediği asıl düşünce, Freud’un Lacan’cı versiyonunun en yıkıcı önermesidir: arzu her zaman kendi boyundan büyük işlere kalkışacak, hiç kendi hedefine denk olmayacaktır. Ve bunun bazı tamamlayıcı formülleri: arzunun nesnesi önemsizdir (Freud), aslında yoktur, nesnesi değil sebebi vardır (Lacan); çatışıktır, bölünmüştür, her an sönmeye, vazgeçmeye yatkındır, diri tutulması için bir fantezi gerekir (Lacan). Ve hep başkasının, Ötekinin arzusudur (çeşitli açılımlarıyla: hep başkasını arzularız, başkası gibi arzularız, başkasının arzuladığını arzularız, başkasının arzuladığı şey olmayı arzularız, arzu başkasından geliyordur vesselam). İşte nevrozun da aslında “psikanalitik normali” temsil etmesinin sebebi budur: bütün bu yeterlilik-yetersizlik oyunu, geniş, cömert bir abartıyla nevrozda sahnelenir.

“‘Beni ez…’ Göğsümden yükselen, içimdeki arzu ile dış dünya arasına dişlerimi sıkarak alelacele ördüğüm duvardan geçerken güç kaybedip bir fısıltıya dönen bu yakarıyı bereket kimse duymamıştı.” Bu türden cümleler, mazohizm kavramının öykülenmesiyle karşılaştığımızı düşündürebilir, ama aslında daha da temel, daha da aşağı bir psikanalitik durum sahneleniyor: henüz Fallus’un egemenliği altında birleşmemiş, dağınık, “düzensiz” (Erte’nin deyimi), gurursuz bir cinsellik. Hiçbir zaman tam geçmeyecek bir zavallılık deneyimi olarak erken cinsellik. Küçük oğlanın gözü genç kadının ayağına kilitlenmiştir, ama tam da bu kilitlenme arzu okunun sürekli şaşmasına, hedef yitirmesine yol açar: “Sağ ayağına bakarken sol ayağının hareketini, iki ayağına dikkat kesildiğimde ise elleriyle ne yaptığını gözden kaçırıyordum.” Çocuk, “genç kadının hareketli beden parçaları” ile karşı karşıyadır ve cinsel ilgileri, evet, dürtüleri, ancak parça-nesnelere, kısmi nesnelere yönelebiliyordur. Belki hepimizin gizli gizli bildiği, ama ancak belli bir psikanalitik seziş çizgisinin (önce Karl Abraham, sonra Melanie Klein, sonra da Lacan) soğukça kuramlaştırabildiği bir durum: ergenlik-öncesi-cinsellik denen o paramparça, pejmürde hevesleniş. Evet, dürtüler, o evrede, hepsi birbirinden ayrı, birbirine zıt yönlerde faaliyet hâlindedir. İlgiler birleştirilemez, saçılır; her zaman vaktinden önce uyarılmış bir faaliyet olarak cinsellik de karşıda bir “bütüne”, bu durumda bir “yüze” yönelmek istese bile bunu başaramaz, ancak yalanla, hem kendine hem de ötekine karşı sahtekarlık yaparak, kendini aslında henüz olmadığı yere koyarak belli bir kudret ve tamlık yanılsamasına erişebilir. (Lacan’da bu yalanın adı ego’dur, “ayna evresinde” edinilmiş ideal benlik, olmak istediğimiz, olduğumuzu sandığımız, olamadığımızı sezdiğimiz anda da bizi hırçınlaştıran bütünsel imge.) Erte’nin kişisi de, iyi bir erken Lacan’cı olarak, bunun imkânsızlığını ustanın kendisini de yutkunduracak bir ustalıkla kaydeder, deneyim zamanıyla yazılma zamanı arasındaki farkı da belirginleştirerek: 

“Onunla göz göze gelmeden önce, hazırlıklı olmadığım bir cevapla sarsılmaktan korktuğum bu karşılaşmanın çiğ ışığını bir tül perdeymişçesine emsin diye belleğimin raflarından gözlerinin bir resmini çıkarmak istedim, maalesef belleğimi karıştırırken yüzünün tek bir çizgisine […] bile rastlayamadım […]gerçekte onu görmediğim, ona bir daha hiç bakmadığım böylelikle kafama dank etti. Ayaklarından aldığım güzellik tadının yüzüyle pekişeceğinden ya da bozulacağından mı çekinmiştim?

Kitabın merkezî parçası “Sapma”ya geçmeden önce bir toparlama yapalım. Buraya kadar belli bir psikanalitik sezişin edebiyatı sorunlaştırdığını, birtakım romansal konvansiyonları içerden yıprattığını gördük. Bir kere, romanın sahicilik veya “gerçeğimsilik” iddiası başından itibaren hafifçe askıya alınmıştır: gerçeklik, “gerçek görünmek”, ancak zorlu bir çabayla mümkün olan ve sık sık iflas eden bir girişimdir: çocuk gerçekliğe geçtiğinde, onun diliyle konuşmaya başladığında ve o dilin konvansiyonlarıyla bir anlatı kurduğunda (demek roman yazdığında) çoktan kendi gerçeğinin büyük kısmından feragat etmiş, kendi kendisiyle konuştuğu “yabancı dile” ihanet etmiş oluyordur. Roman, anlatı, ne dersek diyelim, edebiyat, işe başladığında ancak bir “sahteyi”, sahteleşmeyi, kaçınılmaz bir yalanı anlatmaya başlayabilecektir. Asıl anlatılması gereken şey, romanın sonunda da tekrar (daha yüksek bir düzlemde) ele geçirilmesi gereken hakikat, geri alınmaz biçimde romanın berisinde, öncesinde kalmıştır, sonrası hep yalandır, ilerleyen sahteleşme, edebiyat.

Böylece aynı anda iki “çelmeleme” gerçekleşmiş olur: birincisi, psikanalitik seziş, yetişme romanına dahil edildiği anda onu engellemeye, boşa çıkarmaya başlar; ama ikincisi de, belirli bir psikanalitik teorinin kendisinin de ayağı kaydırılır. Bildungsroman türüyle ittifak içinde olabilecek bir Freud yorumudur burada çelmelenen, “olgunlaşma” fikrini normatif bir standart olarak alan bir yorum (esas olarak endüstriyel “ego-psikolojisi”, ama kısmen de Melanie Klein’ın “nesne-ilişkileri” teorisi). Ama bunu kitabın merkezi parçası “Sapma”da izleyelim.

Erginleşme serüveni devam ediyor. Genelev episodu. Daha önce de içeri germeyip çevresinde ürkekçe dolanmış olduğunu anlıyoruz: “O güne değin amacım ne olursa olsun, bu son ziyaretimde, bir ‘sevgiliyle’ cinsel ilişki yaşamadan önce aşmam gereken bir engel olarak görüyordum genelev macerasını. Bir sevgiliye hazırlık olacaktı bu deneyim.” İçtendir bu noktada çocuk, büyüme iradesine bir yatırım yapmıştır: “Ardımda bıraktığım çocukluğumun kasabasından bir uğultu geliyordu kulaklarıma. Geri dönmeyecektim. Dönemezdim.” Uğultuyu, mırıltıyı, uykuyu arkada bırakmaya niyetlidir ama işte tam da arzu onu yarı yolda bırakarak bir anda kaygıya dönüşür. Eşikte kalakalır, içerdeki kadınlara bakarken. Beğendiği ya da beğendiğini sandığı kadın, “Acıdım kız ben buna” deyip içeri alır, ama…

Arzu hemen kaygıya dönüşüyor dedik ama zaten hiç başlamamış olduğunu görmek gerekir. Çocuk bir arzulayan özne değil, “arzuladığı varsayılan öznedir” bu noktada. Varsayım hep Ötekinden gelir ve burada o küçük arkadaş topluluğudur Öteki. Birbirlerinde “arzu” bulunduğunu varsayıyor, bu varsayılmış arzuyu meydana çağırıyor, kısaca bir “arzu yarışına” girişiyorlardır: “[Arkadaşlarım] bana kiminle yatmak istediğimi sormamışlardı henüz. Onların gözünden baktım kendime: böyle heyecanla içeri girmeye karar verdiğime göre kadınlardan birini fena halde arzulamış olmalıydım. Ama hayır! Kiminle birlikte olacağımı düşünmemiştim bile! […] arkamdan gelmezlerse yetişkinlik sınavından kalacaklarını ima etmiş biri olarak yerimde pineklememeli, hemen kadınlardan birini beğenerek harekete geçmeliydim.” (a.b.ç.) Arzu her zaman Ötekinin (“onlar”) varsaydığı, çağırdığı davranıştır; ama işte onu daha başlarken boğan da odur. Özenle seçilmiş terimlere dikkat edelim: “bir ‘sevgiliyle’ ilişki yaşamadan önce tatmam gereken bir zevk” olarak değil, “aşmam gereken bir engel olarak görüyordum” genelev deneyimini. Arzunun kendi içsel oransızlığı (niyet ve iddiayla yetenek arasındaki mesafe) arzuyla haz arasındaki “engel” olarak belirir: haz ya geride (niyette, hayalde, fantezide) kalıyor ya da hep “sınav-sonrasına” erteleniyordur.

“Sapma” öyküsünde bir yoldan çıkış, başka hedefe sapış filan anlatılmıyor: hayır, başlayamamak durumudur sahnelenen: nice girişim, sayısız atılım sonunda yine başlangıç noktasına, hatta onun da az gerisine düşmek. Uyku değildir bu geri dönülen hâl, keşke… Bir kez uyandırılmışsak, ancak süregiden bir skandal olarak katlanabileceğizdir artık kendimize. Bu tahammül edilebilir rezaletin psikanalizdeki genel adı obsesif nevrozdur. –Burada biz de tatlı tatlı devam edebilecek bir öykü okuma sürecinin içine biraz “analitik teori” sıkmak zorundayız.

Nasıl nevroz yapısal olarak psikoz ve sapıklıkla karşıtlık içinde tanımlanıyorsa, obsesif nevroz da histeriden farkıyla belirlenir. Nevroz, Lacan’ın Psikozlar seminerinde söylediği gibi öznenin kendi tekil varlığı hakkında kendine (ve Ötekine) sorduğu bir soruysa eğer, cinsiyet farkıyla ilgili sorudur histeriğinki: erkek miyim, kadın mı? Hep o ayrıma ilişkin işaretler arayacaktır kendinde ve çevresinde. Beğeniliyor muyum? Karşıdaki beni istiyor mu, istemiyor mu? Ya da aslında benden ne istiyor? Ve bu sahnede kim kimi ayartıyor, kim kimi gizlice alıyor? vb. Obsesifin temel sorusuysa şudur: var mıyım, yok mu– ya da ölü müyüm, canlı mı? Ve bunun türevleri: gerçek miyim, sahte mi; gerçek miyim, kurmaca mı; herhangi bir “özüm”, bir zorunluluğum var mı, yoksa büsbütün olumsal, sebepsiz miyim? Arzuda Bir Sapma’nın daha ilk cümlesinde sahnelenmiştir bu tasa: O yaz, olabildiğince gerçek görünmenin yollarını araştırıyordum… Şüphedir obsesifin semptomlarını tanımlayan şey, yaygın, sürekli ama güçsüz bir şüphe, yeterince güçlü ve yaratıcı (paranoid) olmayan, sadece sizi güçsüz kılan bir belirsizlik.

Lacan’cı teori nevrozun iki temel türü arasındaki böyle psikolojik farklılıkları yapısal bir karşıtlık şeması içine yerleştirir: cinselliğin ilk (belki dil öncesi) hissedilişine verilen farklı cevaplar. Histerik (sonradan histerik olarak belirecek kişi) cinselliği dışardan gelen tatsız bir şey olarak şiddetle hissetmiş ve rahatsız olmuştur. Müstakbel obsesif ise yine dışardan gelen bir şey olarak şiddetle hissettiği erken cinsellikten fazla tat almıştır, baş edemeyeceği kadar fazla, suçlu bir haz, suçluluğu başlatan haz. Savunma/telafi stratejileri devreye girer, Freud’un deyimiyle “nevroz tercihleri”. Histerik, ötekinin arzusuna oynamayı “seçer”, kendisi tam kapılmaksızın ötekinin arzusunun nesnesi olmayı (ama hazzının nesnesi değil – bu, sapığın seçimidir) ve o arzuyu hep canlı tutmayı. Sahnede oynak, “öngörülmez” bir figür olarak belirir. Obsesif ise geri kalan hayatını o ilk aşırı hazdan kaçınmaya adayacaktır, onu çeşitli yöntemlerle seyreltmeye. Bütünden çok parçalara odaklanmaya, bütünü ufalmaya, çözmeye, analiz etmeye. Histerik hep karşı tarafın arzusunu kışkırtıyorsa eğer, obsesif herhangi bir “karşı taraf” figürünü (özellikle de canlı ve talepkâr bir öteki’yi) silmeye yönelir. Freud’un “Fare Adam”da vurguladığı gibi, obsesifin memnuniyeti daha ziyade “mastürbatiftir”, canlı ve talepkâr (ne isteyeceği belirsiz) bir karşı tarafla muhatap olmak yerine, kendi “hayalgücünün” emrine girer. Öte yandan burada nesneye ilişkin bir ayrışma da olmuştur, seksle aşk veya “realizm” ile “romantizm/idealizm” arasında: bir yanda “orospu”, öte yanda “sevgili” (veya “kız arkadaş”).

“Sapma”ya dönmeden önce, “kahramanın” bireysel kronolojisi açısından sonra gelmesi gereken ama kitapta nedense “Sapma”nın öncesine yerleştirilmiş “Yeniyetme” parçasına da değinmeliyiz. Genelev, sevgiliye geçişte bir ara kademe olacaktı, ama burada sevgili durumu çoktan gerçekleşmiştir. Kitabın bu belki en sevimli öyküsünde obsesif cinselliğin nasıl bir şey olabileceğini öğreniriz. Kızla oğlan anlaşılan bir tutukluk içindedirler. Oğlanın kışkırtmasıyla açılır öykü, karşı taraftan geleceğini bildiği, umduğu bir şiddeti kışkırtmasıyla: “-Ne iyi, ikimiz de hümanistiz, incitmeyiz birbirimizi […] Aşkla dolup taşarak girmiştim söze ama sevgilimin gözlerindeki yadsıma ürküttü beni, biraz geriledim: –İncitmemeye çalışırız en azından” (italik özgün metnin). Zavallılık çoğu zaman bir saldırı davetidir ve cevap gecikmez: “-Şey, doğrusu bir tokat hoşuma giderdi / Ve ‘orospu, soyun’ diye bağırman.” Sevgilisi hümanizmden de çeşitli türevlerinden de hoşlanmıyor gibidir, yine bir şiirle devam eder: “-Hoşuma giderdi küfrederek, hınçla soyman beni / Realizmdir bu, pek bilmiyorum hümanizmi / Eğer biraz realist olmazsan romantik olursun besbelli / Ve romantikler yatakta kolay kolay orgazm olamazlar.” Oğlan “yatak” ve “orgazm” sözcüklerini duyunca dehşete kapılır, ama kafiyeli söz onu teskin eder, çünkü hümanisttir, edebiyatın onarıcı gücüne inanmak durumundadır: “Kullandığı kaba sözcüğe rağmen cümlesini özensiz kurmamış, hatta benimkiyle kafiyeli bitirmişti; ortaya koyduğu anlam bizi tam ayıracakken bu kafiye sayesinde birbirimize kenetlenmiştik.” (a.b.ç.) Bu böyle devam eder, aslında pek kenetlenme olmaz, sevgilinin ısrarlı realizmine, materyalizmine karşı çocuğun romantizmi veya idealizmi kendi alanını savunmaya çabalar, ta ki iki tarafı da iptal eden bir Rabelais bedenselliğinde buluşuncaya kadar: “Ah ne ahmaktım, kıskançlık gözümü kör etmiş, yalnızca kendi zevki için endişelendiğini görmemiştim. Kafiye sorunları üzerinde yoğunlaşarak kaybettiğim vakte ne kadar yansam azdı. Artık konuşmanın faydası yoktu. Sustum, sustu, sustu… Derken bir sesle sarsıldım. Utanmazca sırıttı. ‘-Duyuyor musun karnım nasıl gurulduyor’. Altında kalacak değildim. ‘O da bir şey mi bak nasıl osuruyorum’.” İdealizmle materyalizm bir orta bölgede buluşmuş gibidir: “Yollarımız tam ayrılırken ansızın olgunlaşmış, kafiyeden vazgeçerek âşıkların birbirlerine böyle mutlu mutlu seslendiği safhaya ermiştik. Gurultular, geğirmeler, osuruklar arasında şaşkınlığımızın gölgeleyemediği bir arzuyla kucaklaştık” (a.b.ç.). Bildung’un, “olgunlaşmanın” varabileceği azami had budur.

Ne oldu burada? Gerilim bir anda ama tatlı bir şekilde düştü: “arzuyla kucaklaştık” diyor ama, aslında gevşemelerin, mırıltıların, başka bir deyişle anneyle o eski öğle uykularının olabildiğince uyarımsız, kışkırtmasız sebze-bedenselliğine geri döndük. Sonra arzunun da boyu ölçüldü, yelkenleri suya indirildi. Lacan “arzu bir haz istencidir” diyor ve hemen ekliyordu: “aynı zamanda hazza, hazzın şiddetine karşı da bir savunma, bir saklanma”. Son cümledeki o “biz çıkalım kerevetine” çağrışımı, iki gergin aşk (veya seks) muhatabının bir anda buluşmasından çok, iki askerlik arkadaşının bir Anadolu garajında karşılaşıp sevinçle kucaklaşmasını andırmıyor mu sizce? Orada hazza, hatta arzunun basıncına ilişkin herhangi bir işaret var mı? Bu yazar isteseydi o kısmı daha ballandıramaz mıydı? Hayır, ustaca anlatılan şey, tam da cinsel birleşmenin herhangi bir karşılıklı cinsellliğin basıncından, teröründen kurtulmak için kullanıldığıdır: ne olacaksa bir an önce olsun ve bitsin. Yetişen obsesifin aşk hayatı, bir türlü tam bir bildung etmeyen. Hep kendini mazur göstermek için şakaya, komediye, karikatüre sapma ihtiyacını duyan. Ama ilerleyelim, “Sapma” içinde.

Geneleve arkadaşlarla arzu yarıştırmak üzere gidilmiştir. Ama arzu hep eksik kalır, ya da kendinden ileriye koşar. “Böyle heyecanla içeri girmeye karar verdiğime göre kadınlardan birini fena halde arzulamış olmalıydım. Ama hayır! Kiminle birlikte olacağımı düşünmemiştim bile!” Arzu tam iş başında olması gereken anda çekilmiş, çocuğu ortada bırakmıştır. Sonra gözü bir kadına ilişir:

“… beğendiğim kadın ise yaşça diğerlerinden büyüktü, her gün karşılaştığım, kur yaparak yaklaşabileceğim kızlara benzemiyordu. Yollarımız hayalimde dahi kesişmiyordu. Onu seçmiştim, çünkü düşlerimden kovulmuştu. ‘Hoşlanmak’, ‘sevmek’, ‘sevgili’ sözcüklerine hep bir kahkahanın eşlik ettiği genelevde gücümün ancak bu sözcüklerin bağlamından benim için en uzak köşede duran kadına yeteceğini düşünmüştüm. Onu rahatlıkla bir bedeneindirgeyebilirdim. O bir orospuydu. [Ya da:] Kur yapabileceğim, sevebileceğim kızlara benzer bir yanı bulunduğu için değil, hayır, aşk insanı zayıf düşürür, binbir duygusal endişeyle dolu her günkü dünyama ait olmadığı, şehvetimi dilediğimce yansıtabileceğim kadar aşk ihtimalinden uzakta yer aldığı için [seçmiştim onu].”  

Roman kişisi olarak psikanalitik teori: “Yatacağım kadını arzularım değil, zaaflarım belirlemişti. Duygusal olan cinsel olana kıyasla daha yüksek bir engeldi. Her günkü dünyam bin bir güçlükle doluydu. Onu seçmekle bir nevi bu güçlükleri ardımda bırakmış oluyor, kendi dünyamın dışına çıkıyordum.” Seksle aşk, beden ve tin, tıpkı Freud’un “Fare Adam”, “Kurt Adam” vaka-anlatılarında ve “Aşkta Bayağılaşma Eğilimi Üzerine” (1911) gibi ciddi makalelerinde, veya daha iyisi Proust’ta Swann ve Odette bahsinde olduğu gibi (komik bir sahnelemeyi de mümkün kılarak) birbirini reddediyordur.    

Arzuda bir sapma, bu noktada, arzunun zerre kadar hissedilemiyor olmasıdır: penis kalkmaz; ya da bir an kalkar, öznenin kendisinden habersiz çoktan kalkmış ve çoktan inmiş olur: “‘Nerelisin sen?’ diye sordu. Yanıtladım. İçinde bulunduğum ruh haline karşın dimdik duran cinsel organımı ayağıyla dürterek ‘Çok vaktin yok..’ dedi.” Ama işte arzu onu tam o anda yarı yolda bırakır, düşüncelere boğarak:

“Dudaklarım dudaklarına çok yakındı ama -nereden öğrendiysem- bir orospunun dudaklarından öpülemeyeceğini biliyordum. Yüzümü boynuna gömdüm; kendimden, ondan, odadaki tüm nesnelerden, hiçbir zaman peşimi bırakmayan gözlerden saklandım demeliyim belki de. Ne yazık ki boynunda uzun süre saklanamazdım, beni bulurlardı. Durmadan yer değiştirmek zorundaydım. Belli bir sıra gözetmeden ter içinde oradan oraya koşup durdum onun bedeninde. Yakalanmaktan korkarak. Bir orospunun bedeninde böyle gezilir mi diye düşünmeden. En son (saklanacak başka yer kalmayınca, o ana dek uğramaktan kaçındığım) kasıklarına geldim; yüzümü tam oraya gömecektim ki duraksadım, dudakları gibi orası da bana yasaktı, orayı da öpemezdim. Duraksayışımda ölesiye korktuğum şeyi artık başlatabileceğine dair bir işaret buldu kaldın. Manalı bir bakışla doğruldu ve […] beni şaşırtan bir el çabukluğuyla bir prezervatif çıkarıp paketini açarak cinsel organıma uzandı.

Küçücüktü! Milyonlarca göz onun ne kadar küçük olduğunu gördü! Oysa ayağıyla dürttüğü sırada nasıl da dimdikti. Ona yaklaşırken düştüğüm komik durum ve aramızdaki ilk temasın tamamen kaza eseri gerçekleşmesi nedeniyle yaşadığım hayal kırıklığı göz önünde bulundurulursa asıl o zaman böyle küçücük olmalıydı, bunca dokunuşun, öpüşün ardından değil. Onun bedeninde gezerken neydi cinsel organımı geri çekilmeye iten, bilemedim. Kadın gene de prezervatifi cinsel organıma geçirmeyi denedi ve azıcık uğraşarak bunu başardı. Ama ben bir türlü deliğini bulamadım. Bulduğumda da içine giremedim. “Olmuyor..” dedim, annesinden yardım bekleyen küçük çocuk edasıyla. Kadın sinirli sinirli soludu. “Git gel sen, o kalkar!..” Nerede gidip gelecektim?” (a.b.ç.)

Burada bir komedi teorisi de sunulacak. Erte bir yazıcı olarak genelde pathos’u reddetmiştir: üslûp sancının kendisine değil, sancının anlatılmasına, dışardan resmedilmesine ve “analizine” ayarlıdır. Birinci tekil şahıs da böylece bölünür: bir tarafta “ben”in sancıları, düştüğü gülünç durumlar vardır, bir “hasta” olarak ben; öbür tarafta kendi zavallılığını serinkanlı bir dille bize sunan yazar, bir gizli analist olarak birinci tekil kişi.        

“Komedilerde karakterler hani bazen çıkarlarını kendilerinden üstün konumda bulunan birinin kimliğine bürünmekte görürler ya da hiç öyle bir niyetleri olmadığı halde başkasının yerine geçmek zorunda kalırlar, ama yeni kimlikleri üzerlerine tam otursa bile maskelerinin ardındaki yüzleri terlediğinden taklit ettikleri kişiyi bir karikatüre dönüştürmekten öteye gidemezler ve abartıya kaçtıkları yerde muhakkak başlarına bir kaza gelir ya, işte ona yaklaşırken de benim başıma böyle bir felaket geldi. Maalesef bu türden bir sahneyi izlerken taklidi yapılan kişiye değil, taklit eden kişinin haline güleriz. Kadın düştüğüm durumun farkına varmadıysa da, ben hiçbir zaman peşimi bırakmayan gizli izleyicilerimden yükselen kahkahaları duydumve bir komedi oyuncusu olmadığım (olmayı sindiremediğim) için de bu kahkahalar beni üzdü.”     

Taklit edilen kişi burada herhalde bir “sağlam arzu” sahibidir (“arkadaşlar”), taklit edense bu taklidi başaramayan özne. Kahkaha, o som-arzunun da bulunduğu (ve hedefine eriştiği) varsayılan taraftan geliyor olmalıdır, hep başkalarının mutasavver haz alanından. Çocuk oradan bakıldığında gülünç bulunur. Ama aktardığım cümleyi kuran da aynı “çocuktur”: ironik bir sözcüğün (“maalesef”) ve bir zamir değişmesinin yardımıyla, kendini bir anda “biz” seyircilerin tarafına atmıştır: oradan baktığında o da sahnelenen zilleti bizim kadar eğlenceli buluyor olmalıdır. (Aşağıda bu ironi hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım.) Ama arzunun sahne desteği olarak fanteziye dair de bir şeyler söylemeliyiz – ama zaten metnin kendisi bize fırsat bırakmadan kendisi söylüyor.

Çocuk o kadını niçin seçtiğini yanılgıya yer bırakmayan terimlerle açıklar: “Kur yapabileceğim, sevebileceğim kızlara benzer bir yanı olduğu için değil, hayır, aşk insanı zayıf düşürür, binbir duygusal endişeyle yüklü her günkü dünyama ait olmadığı için, şehvetimi dilediğimce yansıtabileceğim kadar aşk ihtimalinden uzakta yer aldığı için.” Güzel. Tombullardan zevk alıp da sonunda cılız Odette’e âşık olan Swann modeli üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Ama “şehvet” nerde? Çocuk isteğin şekillenmesi için bir sahneye, bir teatral duruma ihtiyaç olduğunun fazlasıyla bilincindedir: “Kendi dünyamda çeşit çeşit maskem vardı, onun dünyasında ise savunmasızdım.” Buradan bir şey çıkmaz diyeceksiniz, çıkmıyor – ilginç bir fantezi teorisi dışında. Şöyle:  

[Bu kısımda bazı yaklaşma, dokunma, zevklenme denemeleri oluyor, sonuçsuz. -o.k.] “Ama… ama müzik yoktu! Müzik tüm çizgileri yumuşatan loş bir ışık gibidir, eylemlerimize müzik eşlik etmeyince tüm hareketlerimiz yoğun, çiğ bir ışık altında kusurlarını sergiler. Müziğin yokluğunu duymak beni hüsrana uğrattı, orada öylece kalakaldım. Kımıldamaktan korkarak. O aydınlıkta her şeyimle ortadaydım. Karşısındaki kadına arzuyla yaklaşan ancak ilk temasta irkilerek arzulu bir yetişkini oynadığını açık eden bir ergendim. Hiçbir yere saklanamazdım.” (a.b.ç.)

Müzik: hemen “ışık” sözcüğüyle eşleşerek sahne terimlerine tercüme olan bir etken. Belli bir müziğin (ve ona denk bir “loş ışığın”) eksikliği, arzunun icra edilmesini önlüyor. Müzik Lacan’da fantezinin tuttuğu yeri tutar burada. Kusurların gizlenmesini, gediklerin örtülmesini sağlayan bir tıkaç. Ama en çok da arzunun başlamasını ve sürmesini mümkün kılan bir sahneleme gereci, hayır, sahnenin kendisi: özne ancak şurasına burasına önemli bir şeyler iliştirdiği o sahnede arzulayan bir şahıs olarak kurgulayabilecektir kendini, bunu böyle bilmese de. (Öte yandan, çocuk arzunun teatralliğinin çok iyi farkındadır. “Biz yetişkinliğin provası için genelevdeydik,” der ve az ilerde ekler: “Bocalamama rağmen kadının bana biçtiği tedirgin çocuk, öğrenci, terbiye edilmesi gereken köle rolünü benimsemekte gecikmedim. Başka bir rol daha vardı bana uygun olan: kırgın âşık. Ama maalesef bu oyunda öyle bir karaktere yer verilmemişti. Kovulmak istemiyorsam kadının bana uygun gördüğü rolü oynamayı sürdürmeliydim.”) Böyle böyle arzu da hep öznenin olmadığı yere kaçar, ya fazla ileriye koşmuş, ya çok geride kalmış, ya da yana, “edebiyata” kaymıştır.

Bu noktada artık söylemek bile fazla, çocuk nasıl geldiyse öyle çıkar genelevden, bâkir. Öykü sona ererken ortalığı bir sevinç kaplar, öykü kişisinden biz okurlara da sirayet eden bir rahatlama hâli. Çocuk çıkınca yine arkadaşlarını kapıda bulur, şaşırır: “Sanki bir daha birbirimize kavuşmamız imkânsızdı […] İçeride ne yaşadığımıza dair belirgin bir şey anlatmadan bir sevinci aktarıyorduk birbirimize. Evet, ben de! Peki neyin sevinciydi bendeki? Zorlu bir deniz yolculuğunun ardından sağ salim karaya varmanın sevinci.” Tam böyle midir, çetin yolculuktan sonra yeni bir toprağa mı basılmıştır, yoksa kötü rüyadan uyanmanın, sağlam karadan zaten hiç ayrılınmamış olduğunu anlamanın rahatlaması mıdır bu? Başka deyişle, her türlü ilerleme fikrinin boşa çıkarılması? (“Şair” başlıklı kısa parçada yazarın kendisi bu konuda daha doyurucu bir sunum yapacak, tekhnekavramı üzerinden. Az sonra oraya geleceğiz.)

İsterdim ki bu komik sahneleme üzerinde daha çok durayım, böyle gergin bir eleştiri yazısını bile azıcık eğlenceli kılacak bölümler, anlar aktarayım oradan. Ama benim yerim ve zamanım kısıtlı, bu yazar ise fazla yoğun: yine mekânsal ve zamansal terimlerle söyleyecek olursak, bir “santimetre karelik” anlatı uzamına çok fazla nesnel ve öznel olay sığdırıyor, bir “göz kırpımı ânı” içinde bütün bir özgeçmişi, bir nafilelik biyografisini ortaya seriveriyor. Bu yoğunluk, bu sıkışma çok da iyi bir şey midir, emin değilim. Arzunun çuvallamaları belki daha gevşek, biraz daha okur-dostu bir yöntemle de anlatılabilirdi. Ama galiba bu yazar sadece anlattığı hayatla oraya sürdüğü teoriyi çatıştırmak değil, o teorinin kendisine ilişkin olarak da bazı tasarruflarda bulunmak istiyor. Çünkü sadece ilerlemeyen, olgunlaşamayan hayatın değil, yazımı sona ermeyen romanın da modelini, bahanesini, Freud/Lacan’ın “obsesif nevroz” tablosunda bulmuş gibidir.

Obsesifin aşırı bilinçli (“kederli”, “kasvetli”) olduğuna bu analitik literatürde herkes değinmiştir. Şahıs her an kendini gözler, hep kendinin, kendi düşünme süreçlerinin farkında olmak ister. Bilincine o kadar bağlıdır ki, kendini unutacak kadar yoğunlaşmayı, “düşüncelere dalmayı” bile bir eksiklik olarak görür; düşünmektense düşündüğünü hissetme gereği duyuyordur. Düşünmek onun için bir haz deneyimidir, evet, kendi zekâsından, zihinsel süreçlerinden haz alır, zevk yatırımını onu “asıl zevkten” koruyacak düşünsel manevralara yapmıştır, sekerek yürümek gibi. Ama düşüncelere kapılmayı, hayale dalmayı değil, düşünmekte olduğunu bilmeyi sever. Bruce Fink, bir Lacan’cı terapist ve yazar, şöyle diyor: “Obsesif sadece bilinçli olarak düşündüğünde varolduğuna ikna olur. Bir fantezinin ya da derin düşüncelerin içine dalması veya düşünmeyi tamamen bırakması halinde (örneğin orgazm sırasında) varolmaya dair bütün inancını kaybeder.” Aydınlanma denilen kurtarıcı düşünsel sürecin “özerklik” fikri, obsesifte kendi sakat yanını ortaya serer: Şahıs ne pahasına olursa olsun “kendi kaderinin efendisinin yine kendisi olduğuna inanıyor”, inanmak istiyordur. 

Bu analitik tipin kendi “romanını” nasıl ördüğünü, nasıl peş peşe kendine aşamayacağı engeller çıkardığını ve “öykünün” tam da bu çatallanmadan türediğini göstermeye çalıştım. Obsesifin her yaptığını düşünme ısrarı (“zorlantısı”, “kompülsiyonu”), yaptığı işi parçalara ayırma, hedefe giden yolu sürekli bölme, ufalama (“analiz” etme) ihtiyacı, tıpkı Zenon’un “Aşil ve kaplumbağa” paradoksunda olduğu gibi, kahramanın hep yerinde saymasına, hedefin aynı anda hep ileride ve her zaman çoktan geride kalmasına yol açar. Özne “gürül gürül akan” bir düşünümsüz hazza kapılamadığı gibi, dört başı mamur, “hak edilmiş” bir doyum ânı içinde de bulamaz kendini. (Suya gitmek isteyen odur, ama oradan mutlaka susuz dönmek isteyen de kendisi. Arzusu ancak böyle diri tutulabiliyordur, peş peşe ertelemelerle.)

“Düşünüm” dedik, refleksiyon, düşüncenin kendi üzerine kıvrılması, kendi kendini düşünmesi. Erte’nin ergeninin genelevdeki durumudur bu, ama aynı zamanda içinde yer aldığı kitabın da biçimi. Freud/Lacan’ın obsesif tablosu, klinikten taşıp bir edebi biçim, bir romansal janr hâline gelir: “üst-kurmaca”, kendi yazımını ve sonuçta tamamlanamayışını konu alan anlatı. Yapısal diyebileceğimiz bir ironi de buradan ürer. Ve gülünç sahnelerle ya da yukarda özetlenen “komedi teorisiyle” sınırlı değildir. Düşünüm, anlatılan şeyle anlatım arasında asgari ama giderilmez fark da demektir, her türden “garabete” kapı açan bir bağdaşmazlık, sakilliği mercek altına alan. Bir zavallılık büyüteci. Ama ironi budur, anlatımın anlatılan şeyden azıcık geri çekilmiş olması. Anlatılanla anlatımın, konu ile üslûbun ayrı sorunların, farklı iddiaların peşinden onulmazca sürükleniyor oluşu. Oradan bakıldığında her şey pejmürde ve biraz gülünç görünecektir. –Şu var ki, hiç beklemediğimiz yerde bir “gurur” durumu beliriyor kitapta, bir yazarlık gururu. Tam da “şiir”i konu alan bir fragmanda.

Olumsuz, gurursuz, erinçsiz bir çalışmadan söz ediyoruz, kendinden memnun olmasını bekleyemeyeceğimiz. Ama öyküye başından beri musallat olmuş bir “şiir” kavramı bu noktada bizi durduracak, bu yazarın yaptığı işi nasıl anladığı konusunda bizi şüpheye düşürecek.

Ama şiir nedir, hepimiz için? Özellikle modern şiir? Tam anlamadığımız söz, yorumlanması gereken ama yorumdan kaçan, bizi zor durumda bırakan cümle: kasıtla icra arasına, söylenenle işitilen arasına bir engel, bir gölge girmiştir. (Her şiir tam böyle değildir, ama her şiir biraz böyledir, dosdoğru kalbimize hitap edeni de dâhil– yoksa o cümle niçin şiir olarak söylensin. Millî marşlar bile kendi sözcüklerinden fazladır, veya eksik. Açığı müzik kapatır, ses, kafiye.) Öyle ya da böyle, ayak sahnesinde oğlanın bir tür aşırı anlamlılık tacizine uğradığını ve üstesinden gelemeyeceği bir yorumlama göreviyle yüz yüze kaldığını gördük.

“O sırada farkında olmasam da ilk defa anlama ihtiyaç duyuyordum. Genç kadın ise sağ elinin parmaklarını sol avucunun içinde sıkıyor, sağ bacağını sol bacağının üstüne atıyor, sol eliyle sağ ayağının serçe parmağını kaşıyor, sağ elini başına götürüyor, iki ayağını yere basıyor, ayak parmaklarını, özellikle sol ayak başparmağını yukarı kaldırıyor, sağ elinin işaret parmağının tırnağı ile sol elinin serçe parmağının tırnağını temizliyor, sağ ayağını kalçasının altına alıyor, şortunun kâh sağ kâh sol paçasını her seferinde sağ elinin baş ve işaret parmaklarıyla tutarak bacaklarının kumaşla birleştiği sınır çizgisini farklı zamanlarda değişik noktalar arasında kontrol ediyor, sol ayağının başparmağı ile sağ ayak bileğini kaşıyor, hemen ayaklarının dibinde durduğunu sonradan [!] fark ettiğim misafir terliklerinin tekini ya sol ya sağ ya sol ayak parmaklarından birine gelişigüzel takıp bacak bacak üstüne atarak havalandırıyor, sol elinin serçe parmağının tırnağıyla…” [ilh.].

Yavaşlatılmış pornografiyle Molloy iç içe. Ama devam edelim: “… sol elinin serçe parmağının tırnağıyla sol kulak memesinin altından döşüne [?] inen bir eğri çiziyor […] sol ayağının parmaklarını yatay bir şekilde sağ topuğuna destek yapıyor… du.. du.. du.. du…”: “Kısacası uyumdan, belli bir sıralamadan, ölçüden, kafiyeden, rediften kaçıyor, bir anlam çıkarmak yönündeki tüm çabalarımı sonuçsuz bırakan bulanık, öznel bir biçim kuruyordu. Annemin birkaç sorusunu kısaca cevaplamış, neredeyse diğerlerinin konuşmalarına hiç katılmayarak beden hareketleriyle karanlık bir şiir yazmaya yoğunlaşmıştı.” Genç kadının ayaklarıyla yazdığı şey, küçük çocuk için bir Ece Ayhan şiiridir: şedit, basınçlı bir mesaj, anlaşılamıyordur. Arzu budur, başkasınındır ve bir sorudur, bir muamma: karşı tarafın bizden tam olarak ne istediğini, o çağrıya nasıl karşılık vereceğimizi bilemeyiz; bizi ve kendi “cümlelerini” aşar. Bununla birlikte çocuk da aşırı zevk almıştır, sonradan kullanacağı o “döş” sözcüğüyle kadının bedenini kasap çengeline asarak hazzı nötralize etmeyi denese de.

Şiir, demek yaratım, şu hâlde bu kitap, çaba isteyen ama sahiplenilemeyecek (çünkü çabayı aşan) bir faaliyet olarak belirir bu erken parçalarda: “Sağ ayağına bakarken sol ayağının hareketini, iki ayağına dikkat kesildiğimde ise elleriyle ne yaptığını gözden kaçırıyordum, baktığım yeri bilinçli seçemiyordum, evet, ama ben nereye bakarsam orası şiire bir dize olarak ekleniyordu, demek ki bu karanlık şiirin şairi bendim!” Ne ki: “Öyleyse neden hiçbir şey anlamıyordum kendi yazdığım şiirden?.. Sözcükler ona aitti. Abecesini bilmeme rağmen anlamlarına yabancı kaldığım sözcüklerdi bunlar.”

Zaman geçer, çocuk ergenleşir, ergen erginleşmeden yaşlanır. Kitabın sonuna doğru “Kuyu” başlıklı öyküdeyiz. Burada özneyi bir teyp karşısında buluyoruz, deneyimlerini kaydetmek istiyordur, elimizdeki anlatının belki öncesi, belki kendisi, iş işten geçtikten sonra. Ama anarşi ve yozlaşma o anda başlar: “Kayıt cihazı çalışınca ulumak istedim. Yalnızca ulumak istesem iyi… bir de gıdaklamak.” Aşağı giden sarmal çoktan harekete geçmiştir. “Bir uluyup bir gıdaklamak öyle zordu ki, bu ağır yük altında çöktüm, çöktüğüm yerde kocaman bir delik açtım.” Düşüşün kendisi asıl olaydır artık, romansal bakımdan daha doyurucu olabilecek başka olayları önemsizleştiren: “Düştüğüm her zemini çökerterek durmaksızın derinleştirdiğim bir kuyuda ilerlediğimi, belki de kuyunun kendisi olduğumu, bir yerde durabilsem bile kendi kazdığım kuyuda artık geriye dönemeyecek kadar diplere indiğimi neden sonra anladım (a.b.ç.). Şeyi düşünür bu noktada, kendi öykücülük, anlatıcılık çabasını: “Bir zamanlar yukardaydım. Kuyu ağzında. Kuyu yoktu. Sadece benim ağzım vardı. Konuşacaktım. Dinleyeceklerdi. Kaydedeceklerdi.” Tam burada bir itiraf geliyor, post-modern anlatının şakacıktan-suçlu itirafı: “Beni dinleyecek kulakları yanıltmak isterdim.” Ama iş işten geçmiştir, yer o yer değil, zaman o zaman değil: dinleyiciyi “yanıltmak” (ona bir “ayılma” zevki vermek) için bile önce doyurucu bir öykü anlatmak gerekmektedir, İstanbul Boğazı’nı önce boşaltıp sonra ağzına kadar öyküyle doldurmak- oysa daha başlarken vazgeçilmiş olan da odur. “Gelgelelim bir uluyup bir gıdaklamak öyle zordu ki, bu zorluğa dayanamayıp çöktüm, çöktüğüm yerde kocaman bir delik açıp geçtim içinden. Maceram art arda açtığım deliklerle kazasız belasiz ilerlerken kendi kuyumu kazıyormuşum meğer.” Özne “meğer” diyor ama biz bunu kitabın ilk cümlesinden beri az çok higssetmiştik zaten: öykü, anlatıcıyla dinleyici arasındaki o kadim, şerefli “edebî” sözleşmenin ağından aşağılara kaçarak bu kez makatsal çıktının düzeyine düşecektir, ağızdan anusa:        

“Öngördüğüm şekilde gelişseydi, okumakta olduğunuz paragrafta bir türlü noktasını koyamadığım uzun bir cümlenin içinde durmaksızın dönecektim, sanıyorum içinden çıkılamayan her kuyunun dipsiz oluşuna, bizi bir yere vardırmayan her sokağın labirent oluşuna [ilişkin olası bir anlatı – o.k.]. Fakat metnin nice denemeden sonra karar verdiğim son(suz) halini defterimden bilgisayara geçirirken bir yerde kestirmeden gitmeye kalkınca ilk iki paragraf öyle değişti ki, öznesini önce gizleyen, ardından hepten silen bitimsiz cümleye başlayabileceğim zemini yitirdim. Asıl şimdi dipsiz bir kuyudayım. Yukarı tırmanmak mümkün değil madem, aşağıda ne var ona bakalım. Ağzımda başlayan macera kıçımda bitsin. Başta ağzımdan ne çıkacağı önemliydi, sonunda kıçımdan ne çıkacağı pek önemsiz: bir osuruk.”

Labirentleriyle, sonun sonlanamayışıyla, Derrida’dan Foucault’ya bütün bir post-yapısalcı teorinin gümrüğünden geçmiş görünen bir pasaj– ta ki son iki cümleye kadar. Yellenme kısmını çok benimsemiyorlardı çünkü; sözün, söz alma çabasının ve yazının tümüyle dışkıya, çöpe indirgenmesi konusunda bu iki büyük nesir yazarı da ürkekti; “meslekî ketlenmeler”, diyelim. Erte ise okuduğumuz şeyin esas itibariyle kötü gazdan yapılmış olduğunu dosdoğru söylüyor bize, herhangi bir görünür ironiye başvurmaksızın, burada “aslında” daha yüksek bir anlam bulunabileceğini ima bile etmeksizin. Öykünün, romancılığın, inandırıcı hayat hikâyesinin artık hiç iddiası kalmamış gibidir bu noktada; o kadar ki, böyle iddiaları çelen, çürüten veya “erteleyen” bir yapıbozum çalışmasının kendisi de sonuçta faydasız gaza indirgenmiştir, entropi yürürlüktedir. –Gelin görün ki, bu gaz hâlinin kitabın sonundan hemen önce tekrar katılaştığını ve kitaba bir tür “yazıcılık gururunun” sızdığını fark ediyoruz, tam da “Şair” başlıklı çok kısa parçada:

“Aynı ufka doğru ilerleyen üç dize yazan şair, arkasını bir türlü getiremez. Elindeki parça ait olduğu bütüne dair zayıf fakat kışkırtıcı bir izlenim vermektedir. Şair bu zayıf izlenimin peşinden puslu havada denize açılır ve hiçbir yere varamadığı gibi, yola çıktığı limanı da gözden yitirir. Yazmadan, yazamadan geçirdiği yıllar boyunca hep şu soruyla meşgul olur: O üç dize bir zamanlar ayaklarımı bastığım liman mıydı, yoksa beni ötelerden çağıran fener miydi? Ama dalgalarla boğuşurken kendisine güven veren tekneyi nereden bulduğunu düşünmez hiç.”

Bu kısacık “öykü” kitabın son parçası da değil, sonlara yakın ama son değil, son söz değil. Kitabın yıkıcı-şakacı üslûbu bu noktada bir anda (ve bir anlığına) geriye çekilir, bir ciddileşme, ağırlaşma, bir “vakurlaşma” olur. Kısa da olsa bir anlatı ya da tahkiye değil, bir mesel vardır önümüzde, bir anlamlılık yoğunlaşması, çözülmeyi ısrarla bekleyen bir bilmece, bir genellik iddiası da olan.

Şair bu noktada Mallarmé gibidir, her modern ânın Mallarmé’si: o ilk üç dize, buraya kadar bütün yazabildiklerim, hatta bütün fani ömrümce de yazabileceklerim, bir gün muhakkak ki yazılacak ama şimdilik görünürde olmayan kitabın (“Kitabın”) girişi, metonimisi, mecaz-ı mürselidir, kısıtlı hissettiricisi.[…villiers’e mektup…] Ve ötelerden ışıldayan fener: büyük Kitabın kendisi değilse bile metaforu, onu bize bütün çekiciliğiyle temsil eden şey. Şair elindeki üç çıkış dizesiyle bu iki kutbun, başlangıçla varışın, metonimi ile metaforun arasında asılı kalır, sancılı veya sakin: Yoksa kıymetini bilmedim mi o ilk satırların, ilk vurucu fikir veya izlenimlerin? Fikir ve duygu iyiydi de icrada, teknikte mi çuvalladım? Ama yazar diyor ki, şair buraya kadar gelirken onu buraya kadar getiren teknenin, tekhne’nin, hünerin farkında bile olmamıştır. Çıkış limanıyla ötelerde parıldayan ışık arasında kaybolurum, “Kuyu” öyküsünde anlatıldığı gibi boyuna aşağılara düşerim sanmıştır, oysa tekne sağlamdır, onu buraya kadar getirebilmiş, bizim bu kitabı mümkünse başından sonuna kadar zevkle, neşeyle okumamızı sağlamıştır. Şair bilmese bile yazıcı farkındadır: asıl sınav “içerikte” değil “biçimde”, maharette, “bilektedir”. (Bu meseli Anday’ın “Teknenin Ölümü”yle birlikte okumak farklı bir perspektif de açabilir.)

Öte yandan, bunun bir “son söz” olmadığını söylemiştik: artan ölçüde daha anarşik parçalar, pasajlar geliyor arkadan, hangi bütünün içinde yer aldığına artık çok aldırmayan kısımlar (“iş işten geçmiş” gibi). Şu hâlde herhangi bir ilerlemenin, olgunlaşmanın olamayacağını kanıtlamaya girişmiş bir romanın yine de sonunda bize sunduğu bir olgunluk imgesi değildir bu tekne, bütün eski olumsuzlukları bir anda artıya çeviren bir sihirli değnek, sadece Wilhelm Meister’de değil Duygusal Eğitim’in bile son kısmında ortaya çıkan. Nedir peki? Yazının içindeki ihtimallerden biri, sadece biri. Dağınık, bütünleşemeyen bir bütünün içinde sandukaya kapatılmış, belki tahnit edilmiş bir on dokuzuncu yüzyıl tadı, artık imkânsız bir olgunlaşma ve aklanma imgesi. Hem çok da ciddiye alınmayı beklemeyen, hele şu zamanda. –Ama kendi yıkımına doğru yönelmiş bu türden başka çalışmalarda (aslında fazla da görmedik, Ayhan Geçgin dışında) olduğu gibi, bizi şu ahmakça “eleştirmen” sorusuyla bırakan: buradan nereye gidilebilir, buradan artık başka bir şey çıkar mı. Tekrara tahammülü olmayan bir andır bu. –Sırf kendi devamlılık koşullarını sorguya alması, askıda bırakmasıyla bile hayranlık verici bir girişimdir Erte’ninki.

Elinizdeki kitabı tamamlamaya çalışır ve bu yüzden tekrar bu yazı üzerinde düşünürken şunu fark ettim: bildiğimiz şekliyle romanla başka (“rakip”) söylemler arasındaki çekişmeden (bu örnekte edebiyatla psikanalitik teori arasındaki huzursuz alışverişten) sonuçta kârlı çıkacak taraf yoktur, ikisi de kendi yerlerine yaralı bereli olarak dönerler. İki taraf da asıl gücünü gösterememiş, sonuçta öbür tarafa taviz vermiş, o taraftan bu tarafı haklı çıkaracak bir girdi almak istemiştir, Salâh Birsel’in deyişiyle, “sen beni sev”. Psikanalitik teorinin kendisi o kadar süklüm püklüm değildi: Freud kendi düşüncelerinin sınanma alanı olarak Goethe’yi, Dostoyevski’yi, Leonardo da Vinci’yi filan seçmiş olsa bile, asıl gücünü bu sanatçılarla ilgili metinlerinde değil, kendi “romanlarında”, kendi vaka-öykülerinde ortaya koymuştur: “Dora”, “Fare Adam” ve özellikle “Kurt Adam”. Onunla aynı yıllarda faaliyet gösteren birtakım büyük romancılar da ya kızgın ve sonuçsuz bir rekabete girdiler onunla, “aynı şeyi” daha iyi kavradıklarını göstermek üzere (Robert Musil), ya adamı bir yandan Goethe/Shakespeare “mertebesine” çıkardıklarını vurgularken bir yandan da “aynı şeyi ve fazlasını biz zaten ve daha incelikli biliyorduk” cümlesini tam kurmaksızın ihsas ettiler (Mann), ya da en tatlısı, Proust gibi büsbütün habersizdiler.

Ama konuya döneyim: Freud Faust’a, Karamazovlar’a, Hamlet’e rağmen başarılıydı: “Oidipus kompleksini” göstermek için Sofokles’e hiç ihtiyacı yoktu, kendi “hastalarıyla” söyleşisi yeterliydi. Sanmam ki Musil de Niteliksiz Adam’ın sonlanamamış sonunda kahramanı Ulrich’i kendi kız kardeşiyle “cinselliğin ötesindeki” bir sevgide buluşturduğunda (“agape”?) kendini Freud’a karşı kesin bir zafer kazanmış hissetsin. Sonuçta o da teorisyendi, teorinin hep baskın çıkacağı bir çağa girildiğini seziyordu. Sonraki yazarlara teoriyle iyi geçinmek, verimli alışverişler kurmak gibi daha alçakgönüllü bir çabadan ötesinin nasip olmayacağını da hissediyordu belki, bir mühendis olarak, keskin bir amatör sosyolog.

Nitekim Mehmet Erte’yi de belli bir edebî türü (yetişme romanı) boşa çıkarmak için bu yetişme işini çok ciddiye alan bir teoriyle, psikanalitik düşünceyle flört ederken bulduk burada. Ama sonunda ne o teoriye ihtiyaç kaldı, ne de büyüme fikrine. Kitabın son cümlelerini de bu vesileyle aktarayım, kitabın öznesinden, hatta kitabın kendisinden söz ediliyor gibi: “Kiminleyse onun ruh haline bürünürdü hemen. Karşısına kim çıkarsa bir rüzgâr olur, onu yaprakmışçasına sürüklerdi. Sevgilileri ‘yaprak’ sözcüğünün romantik havasını beğenmeyecektir. Zaten rüzgâr-yaprak ilişkisi pek klişe. Düz söylemek gerek: O bir hayvandı.” –“Şair” meselinden daha doğurgan bir sonlanış.   

Yorum bırakın

Orhan Koçak’tan “Sahte” ve “Arzuda Bir Sapma”ya dair iki değini

“(…) Zeminle olay arasındaki fark bir kez iptal olduktan sonra, edebiyatı edebî kılan asıl ayrımı kaldırmaya gelir sıra: metinle okur, sahneyle seyirci arasındaki dokunulmazlık sınırı (Brecht’in bile mecburen gözettiği). Son dönemde başka ilginç yazarlarda da görmüş olmalıyız bunu, metnin içinden bir elin gelip boğazımıza sarılmasını: Mehmet Erte’nin Sahte’sinde de (2012) romanın kuruluşu (ve aslında kurulamayışı) hep bize referansla, bizi işin içine çekerek icra edilir: sonuçta ortaya “doyurucu” bir anlatı çıkmıyorsa bizim dangalaklığımızdandır (bizim, okumanın, yazmanın aşılmaz çelişkilerinden). (…)”

-“Yücelme iptal: İki romanında Seray Şahiner” içinde, Orhan Koçak, t24.com.tr, 7 Haziran 2018

http://t24.com.tr/k24/yazi/yucelme-iptal-iki-romaninda-seray-sahiner,1815

——————————————-

Semih Gümüş: Bizim bir roman kültürümüzün olmadığını düşünüyorum. Roman sanatımızın kesintisiz bir tarihi, birikimi yok. Kimi doruk noktaları var ve ancak onları birleştirerek bir yol çizilebilir. Sen de böyle düşünüyor musun ve bu eksiklik bize neler kaybettirmiştir?

Orhan Koçak: Buna benim cevabım, “yapan yapıyor” olabilir ancak. Hiçbir geleneğe ihtiyaç duymadan kendi işini yapanlar. Cahil olmak elbet iyi bir şey değil. Ama bundan da kötüsü kendini zorlamamış olmak, kendi kabiliyetinin sınırlarını, fırsatlarını araştırmaktan kaçınmış olmak. Bence bu noktada “kültür” de, “sanat” da ve en başta “gelenek” de epeyce şaibeli, epeyce kof kavramlar. Doruklar ve aradaki çöküntü bölgeleriyle ilgili galiba en yalansız yorumu da Cemal Süreya o dizelerinde sunmuş: “Seviş yolcu, büyük sözler söyle ve hemen ayrıl / Uçurumlar birleştirir yüksek tepeleri.” Şimdi, Reşat Nuri gibi bir yazar, yıllar yılı Akşam Güneşi veya Gökyüzü gibi cılız kitaplar yazıyor ama yazarlık ömrünün sonuna yaklaşırken kendi çapında bir başyapıt çıkarıyor: Miskinler Tekkesi. Ama çöküntü bölgeleri üzerinden bazı doruklar birbiriyle ilişkileniyor, herhangi bir geleneğin sürekliliğine de ihtiyaç duymadan: o roman, Hamdi’nin (en iyi kitabı olmayan) Saatleri Ayarlama’sı, Atay’ın Tehlikeli Oyunlar’ı, aradaki birçok önemli yapıtı ihmal ederek gelirsek Mehmet Erte’nin Arzuda Bir Sapma’sı. Son vardığı yerden çok zevk almasak da burada bir ilerleme, bir devamlılık olduğunu görebiliriz. Gültekin’de başlayan masum ironi (hatta henüz bir şakacılık düzeyinde) gittikçe kendi üstüne kıvrılmaya, kendini, demek “ironi” kavramını konu almaya başlıyor.  (…)

“Orhan Koçak ile Söyleşi” içinde, Notos (sayı 73), Aralık 2018 – Ocak 2019

Yorum bırakın

“İçine dikkatlice bakan dışarısıyla karşılaşır” MEHMET ERTE İLE SÖYLEŞİ / MELİKE BELKIS AYDIN

yeni e, Haziran 2017

 

Bakışın Kirlettiği Ayna, Sahte ve Arzuda Bir Sapma’da genel olarak insanın sonluluğunu, noksanlığı ve zavallılığını ifşa ediyorsun. Bu bir yara. Ama bu yaraya merhametle değil de kahkaha ile yanıt vermeyi yeğliyorsun gibi geliyor bana.

Dediklerini ifşa etmek için özel bir çaba harcamaya gerek yok, iyi veya kötü bir eser ortaya çıkarmak yeter. Ben insanı ölümsüzlük yanılsaması içine sokan her şeyden vazgeçtim. Ayrıca yalana, hileye başvurmadan bütünlüğe sahip bir yapı kuramayız. İnsan parçalanmışken bunun aksine inandırmaya çalışan bir sanattan, edebiyattan yana olamam. Tüm hislerimizi, düşüncelerimizi ölümlü ve eksik oluşumuza borçluyuz, öyleyse neden bunları birer yara olarak görelim. Zavallıysak eğer, ki öyleyiz, bu yapısal bir şey. Doğuştan aciziz diye ne merhameti hak ediyoruz ne de zulüm görmeyi. Kitaplarımdaki kahkaha bence sadece varoluşun inkârına karşı.

Eksikliğimize borçlu olduğumuzu söylediğin aslında ölümlülüğü aşma çabamızın bir verimi değil mi? Yok olup gidecek olmayı katlanılır hale getirme gayreti ve bu dünyaya “atılmışlığımız” ile ne yapacağımızı bilemiyor oluşumuz diyebilir miyiz?

Bu dünyadaki varlığımızın bir gün silinip gideceği gerçeği karşısında eşit olmamız gerekir; oysa senin sorularındaki gizli kabule göre ressam “ölümlülüğü aşma çabası” gösterdiği eserleriyle boyacıdan daha imtiyazlı. Bir inşaat ustası harç kararak, terzi kumaş keserek –senin kastettiğin anlamda– ölümlülüğü aşma çabası gösterebilir mi? Ya bir hamal yük taşıyarak? Öyle bir şey söylemeliyiz ki, ortaya çıkardıkları işlerin geçiciliğine rağmen insanların ölümlü hayata katlanabilmesini mümkün kılsın. Bence sevgi sağlar bunu sadece.

Dediğin doğru, ama işin niteliğinden çok, işi yapanın altına imzasını atabilmesiyle ilgili bence. Sözgelimi bir ressamın tabloda imzası varsa ölümle örtük ya da açık bir derde işaret eder, ancak bir ustanın boyadığı duvara imzasını bırakması  –henüz diyelim– uygulanan bir şey değil. Bence farklı yollardan gidip aynı sonuca varıyoruz, evet, ölümlülüğe katlanabilmek demek daha doğru ve bunun da yolu sevgi. Merhamet sevginin yoğun bir biçimi değil mi?

Merhamet anlamakla mümkün, anlamak da sevmekle.  Çocukken Panait Istrati’nin bir kitabını okumuştum, adını unuttum, aklımda kaldığı kadarıyla şöyle diyordu: Öyle bazı derinlikler vardır ki, insan oralara ancak sevgiyle inebilir. Yani sevmediğiniz bir şeyin derinliğine varamazsınız, öyleyse onu anladığınızı, tanıdığınızı da söyleyemezsiniz.  Sevgi de merhamet de varoluşu kavrayışımızla ilgili. İkisi de insanı şeylerle hemhal kılar. Bir şeyin derinliğine indiğinizde elbette oradan nefretle de çıkabilirsiniz, nefret –birçok kişinin dile getirdiği gibi– sevginin zıddı değildir. Ama insanlar daha bir şeyin yüzeyine bile değmemişken ondan nefret ediyorlar ve acıyla nasıl başa çıkacaklarını bilemedikleri için intikam tasarılarıyla oyalanıyorlar, oysa acıyı kabul etmemiz, onunla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

Ben senin için “haysiyet” meselesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanı bir açıdan haysiyetsizleştiriyorsun. Kastettiğim “haysiyetsizleştirme” bir ahlak yoksunluğu değil de insana biçilen “eşref-i mahlûkat” önkabulünün yerle bir edilmesi. Bedenin basitliğinin neden olduğu bir haysiyetsizlik hali.

Eşref-i mahlûkat diye bir mevki yok; olsa, insanı oradan indirdiğimizde yerine başka bir şey getirmek zorunda kalırız. Sahte’de veya bazı söyleşilerimde insanı alçaltmak için yazdığımı dile getirdim, evet, ama insan yüce bir varlık olduğundan değil, yücelerde bulunduğu hissiyle yaşadığı için. Bazı öykülerimde anlatıcı-karakter açıkça ezilmeyi, aşağılanmayı, ötekinin iradesine teslim olmayı ister. Hatta adeta ötekinin bedeninin bir parçası olarak kendi bedeni üstündeki kontrolünü kaybetmeyi. İlkel haline dönmeyi de diyebiliriz, ama gerçekte hiçbir zaman böyle bir ilkel halde bulunmamıştır insan. Köleleşme, köleleştirme kültürle başlar. Açıkçası bu durumu haysiyetsizlik olarak görmüyorum. Beden konusuna gelince. Bedeni oldukça karmaşık buluyorum. Arzunun doğuşuyla birlikte bedende kültür öncesinin dili ve –kültüre adım atılmasıyla birlikte oluşmaya başlayan– bilinçdışının dili hem uzlaşarak hem çatışarak birleşir, ama tabii ki beden ikisini birden bastırmaya çalışan kültürün diliyle de konuşur. Kısacası üç dilli bir muamma. Çözümü bilmiyorum, bu muammanın karanlığında yürümeye çalışıyorum sadece.

Bedenin basitliğinden kastettiğim metinlerinde geçen osurmak, geğirmek, işemek gibi aslında bedenin “küçük düşürücü”, belki araz olarak tanımlayabileceğimiz eylemleriydi.

Şimdi anladım. Bu saydıkların bedenin doğal eylemleri. Herhalde ‘toplumca, toplum içinde küçük düşürücü bulunan’ demek istiyorsun. Öyleyse benim topluma karşı toplum tarafından iğrenç sayılanı kullandığım söylenebilir. Bir başkaldırı silahı olarak osuruk. Harika! Ah, ama her zaman değil… Bazen bedenin ruha muhalefetidir iğrenç, bazen de ifadesini bulamamış, tıkanmış arzunun dışavurumu. Ne olursa olsun, bunun haysiyetsizleştirme sayılabileceğini düşünmüyorum. Kendi dölünü koklayan oğlanlardan bahsettiğimde gerçek bir şey söylüyorum ben. Gerçek asla insanda değer kaybına yol açmaz.

Arzu sapkın bir şey değil midir? Arzu dediğimiz zaten irrasyonel, hesapsız ve gerekçesiz bir şey değil mi? Bunu bir meşruiyet önerisi olarak söylemiyorum. Sapkın olmayan bir arzu türü var mı?

Beden eğer tek bir dili konuşsaydı haklı olurdun. Bedende kültürün dili diğerlerine göre daha baskındır, bu nedenle sistemin, hâkim geleneklerin devamını sağlayan şeyleri arzulamaya daha yatkınızdır. Ama arzuda bizi çarkın dışına atan, sistem açısından yararsız ve düzen bozucu kılan, gelenek tarafından hor görülmemize neden olan bir sapma da gerçekleşebilir. Bilinçdışının baskısıyla gerçekleşen bu sapma dolayısıyla beden kültürün dilini çarpıtır veya kültür öncesinin dilinde ifadesini bulmaya çalışır ve bölünmeler, kimi parçalar arasında çatışmalar, uzlaşmalar başlar. Asla kültür öncesine dönülemez, asla beden sadece bilinçdışının kontrolüne giremez.

Arzuda Bir Sapma’nın çok beğenilen kapağı senin desenin. Yukarı doğru uzanmış bir ayak tabanı. Aynı zamanda kitaptaki “Tasma”, “Sapma”, “Kaşıntı” öykülerinde de karşımıza çıkan bir sahne. Parmakuçlarıyla yere basan bir kadın ayağıyla Bakışın Kirlettiği Ayna’daki “Bakış ve Beden” veya “Güneş Gözlüğü”nde de karşılaşmıştık.

Kapaktaki resmi yapan göz ayağa arkadan ve zeminden bakıyor, yani öykülerimdeki anlatıcı-karakterin hiç bulunmadığı bir noktadan. Resimde anlatıcının perspektifini tam tersine çevirmemin elbette bir nedeni var. Okurla ilgili bu, yazarın diğer benliğiyle, öteki gözüyle.

Salt ötekini değil kendi kendini gözlemlemek de belirgin bir izlek sende. İsimsiz bıraktığın anlatıcı-karakterlerin kim olduğunu bulmaya, nasıl bir ahlak edineceklerini anlamaya uğraşıyor. Öteki ile karşılaşmak gibi anlatıcının kendisiyle karşılaşmasının, kendisini öteki yerine koymasının bir süreci var. Yani izlemek sende sadece dışa değil, içe dönük de bir eylem. 

Anlatıcı-karakterin bir adı yok, çünkü onda herkes var, diğer yandan o sadece “ben”im. Başkasının yerine geçemeyiz ama kendimizde başkalarını taşırız. İçine dikkatlice bakan biri sürekli başkalarıyla, dışarısıyla karşılaşır. Ötekinin adına söz almak imkânsızdır ama insan asla kendisi de olamaz.

Sahte’de bir yazarın kendisini anlatma isteğiyle dalga geçiyorsun. Oysa yazma eylemi insanın kendini ifşa etmesi üzerine kurulu bir oyun değil mi öte yandan? Yazmanın varoluş koşullarıyla kavgalı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yazmak bir tür izleniyor olma düşüncesinden gizli ve suçlu bir haz duymak değil midir?

İnsan piyeste herhangi bir karakteri oynar gibi kendisini de oynar, o vakit hatlarını yer yer törpüler, yer yer sivriltir. Ben insanın kendisini, “kendim” diye icat ettiği kurgusal karakteri oynamasını konu ediyorum, anlatma isteğiyle falan alay etmiyorum asla. Yazarken izlendiğimizi fark ederiz, bunun hoşumuza gittiği zamanlarda genellikle numara yapıyoruzdur. Bu yüzden, gerçeği dile getirebilmek için hazdan utanca doğru ilerlememiz gerekiyor.

Sahte’de pornografiyi kurgunun kendini hakikat olarak sunmasına bir başkaldırı olarak gördüğünü belirtiyor ve “Pornografik anda, izleyen unsur olarak kameranın bir eşi, bizi okuyacak ve bizim onu okumamıza imkân verecek şekilde sahnedeki bedende icat edilir: izlediğimiz beden tarafından izleniriz. Böylece (bu temasla) sahnedeki yaşantıya (yakalanırız) dahil ediliriz. İzlenen özne bizimle birlikte kendini adlandırır, gösterir ve bizim varlığımıza rağmen kendi kendinin izleyenidir, (…) Pornografide (…) bir itirafın eşliğinde kurgusalın çeperini delen ve paramparça kurgusal gerçekle kendisini aynı anda dolaysız olarak gösteren bir yaşantı parçası vardır, örtüşme söz konusu değildir,” diyorsun. Tabii burada kitabı okumamış okurlar için bunları porno filmler hakkında söylemediğini not etmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla pornografi, gerçek ve kurguyu sahnede olanın izleyenin/okurun gözüyle kurduğu ilişkiye bağlıyorsun. Böyle tanımladığımız zaman izlenmek ile olumlu-olumsuz hep bir derdimiz var aslında değil mi?

İnsan izlendiğinin farkında olan, hatta kendini kendindeki kurgusal ötekilerin gözüyle izleyen bir varlık. Kimliğimizi böyle inşa ediyoruz. Öte yandan araya bir yorum perdesi girdiğinden asla izlediğimiz şeyi olduğu haliyle görmüyoruz, hep bir sapma var. Aynada kendimizi bile başkalarının gördüğü gibi görmüyoruz. İzleyen ve izlenenin karşılıklı, yer değiştiren, dönüştürücü ilişkisi her zaman kafamı kurcalayan bir mesele. Hayatı bundan bağımsız düşünemediğim için metinlerimde de bir şekilde muhakkak yer alıyor.

Seni okuduğumda aklıma Woody Allen’ın Suçlar ve Kabahatler’inden bir sahne geliyor. Cliff Stern rolündeki Allen kız kardeşinin flört ettiği adamın kendisini yatağa bağlayıp, üzerine sıçtıktan sonra evden gittiğini karısına kendi içinde meşrulaştırarak anlatıyor, “Cinsellik karanlık bir alan ve böyle olması da iyi,” diyordu. Senin de cinselliği ele alışında buna benzer bir yan var. İnsanın irrasyonelliğinin en belirginleştiği alan cinsellik. Türk edebiyatında cinselliğin genellikle sevdanın bir eklentisi olarak görüldüğünü düşünüyorum. Sense cinselliği tamamlayıcı bir ayrıntı olarak değil doğrudan ele alıyorsun.

Cinselliğin irrasyonel olduğunu düşünmedim hiç, daha doğrusu böyle bir kategorim yok. Her şeyin arkasında matematik bir sistem ararım. Doğrusu bu huyum yüzünden çok çektim, bir sürü ruhsal sorun yaşadım, yaşıyorum. Cinselliği doğrudan ele aldığımı söylerken ne demek istediğini anlıyorum, ama böyle ifade etmek bir yanlış anlamaya neden olabilir. Ben cinselliği insana dair hiçbir şeyden bağımsız görmüyorum. Cinsellikle alakasız bulduğumuz bir şey bazen fazlasıyla cinsel anlam yüklenebilir, salt cinsellik kesilebilir karşımızda. Diğer yandan bir cinsel ilişki deneyimi öylesine çok fazla şeye bağlanabilir ki, insana adeta cinsellikle bağı kopmuş gibi görünebilir, ve gerçekten de bazen “Sapma” adlı öykümde olduğu gibi bu bağ kopar da, hatta “Isırmaca”daki gibi saf şiddete dönüşür. Kopmaları dönüşümler, dönüşümleri yeni birleşmeler izler. Cinselliği karanlık kılan bu sürekli devinimi; onu sabit bir noktada yakalayamıyoruz. Çocukluğumdan beri cinsel takıntılarım, saplantılarım, fetişlerim oldu; üstesinden gelmeyi bir an olsun düşünmediğim kadar yapısal / genetik saydığım şeyler bunlar, dolayısıyla hayata bakışımı da doğrudan etkilediler.

Bana senden en çok kalan Bakışın Kirlettiği Ayna’dan bir tümce: “Onun sokaklarında bir hacıydım.” İçimden çokça yinelerim, daimi bir hac yolcuğundaymış gibi.

Bu cümlenin geçtiği “Güneş Gözlüğü” adlı öykü aynı kitaptaki “Bakış ve Beden ya da ‘Anlam Bulutlarının Ardına Gizlenen Güneş’”in devamıdır biliyorsun. Aynı konuda bir öykü daha yazdım, ama yayınlamadım. Tüm yazdıklarım gibi bunlar da otobiyografik, ama ben gene de usule uygun anlatayım: Anlatıcı-karakter, hakkında hiçbir şey bilmediği, herhangi bir özelliğinden etkilenmediği bir kadınla karşılaşır ve nedensizce ona bağlanır. Aslında “normların dışında bir nedenle ona bağlanır” demek daha doğru. Kadına bir hayat hikâyesi uydurduğu ve bazı hareketlerini, mesela otobüsün sarsılması sırasında bir eliyle ön koltuğa tutunmasını veya baldırını kaşımasını yorumladığı anda onu bir anlam perdesinin ardına gizler; artık perdeyi açabilmek için sürekli peşinden gitmek zorundadır, ama sırrın hiçbir zaman çözülmeyeceğini de biliyordur, nitekim öykülerde sır gittikçe daha da derinlere gömülür, çünkü her karşılaşma yeni bir anlam katmanı koyar üzerine. Anlamlandırdığımızın dışında bir dünya yok, evet, ama henüz anlamlandırmadığımız bir dünya var. Anlamlandırılmamış bir dünyanın sokaklarında dolaştığıma inandığım bir gün kurmuştum o cümleyi. Peşinden gittiğim sır her geçen gün daha derinlere gömüldüğüne göre yine kurabilirim…

 

Yorum bırakın

JULIA KRISTEVA’DAN MEHMET ERTE’YE: TİKSİNME, GÜLME VE ŞİDDETLE YAZMAK / NİLGÜN TUTAL

Kaos Q+, Sayı 4, Mayıs 2016

Özet

Bu yazı roman, şiir ve öykü yazarı Mehmet Erte’nin Suyu Bulandıran Şey (şiir, 2003), Bakışın Kirlettiği Ayna (öykü, 2008), Alçalma (şiir, 2010), Sahte (roman, 2012) ve Arzuda Bir Sapma (öykü, 2015) başlıklı yapıtlarının psikanalist ve edebiyatçı Julia Kristeva’nın kavramlarıyla girişilen bir okuma ve yorum çalışmasıdır. Kristeva’nın kavramsal inşaları salt soyut bir evrende var olmaz; somut edebi olan ve olmayan deneyimlerle ve metinlerle transfer ve karşı-transfer bağı kurar; psişelerinin dehlizlerinde debelenen ruhlarının peşinden sürüklenen varlıkların oluşun yolu olarak sanatsal ifadeleri seçmelerine yakından bakmak için ipuçları verir.  Kristeva’nın kavramsal alet edavatı, yazarak, çizerek ya da salt ruhlarından ister psikanaliste ister okur ya da izleyicisine söz açarak yaşamı yakalama kaygısını, dilin öncülüğüne kendilerini teslim ederek ve dili bir de üstelik zıvanadan çıkararak taşıyanların simgesel düzene direnişlerinin beden, keder, şiddet, cinsellik ve hazla ilişkisini düşünmeye imkân tanır. Bu çalışmada Kristeva’nın öncelikle iğrenme, tiksinme, şiddete yönelme ve yazma konusunda farklı eserlerinde geliştirdiği kavramlar, Mehmet Erte’nin eserlerinin bir okuması için rehberlik etmiştir. Erte’nin eserlerinde kendi olmanın ve arzunun imkânsızlığı, ikicinsiyetlilik, sınır deneyimler ve simgesel düzende kayıtlanma(ma) yoğun olarak işlenir. Yaşamın dayanılmaz hafifliğiyle yüklerinden arındırılmak için toplumsal cinsiyet rolleri aşındırılır.  Bu rolleri yeniden düzenleme deneyine dönüşen, sado-mazoşist şiddet ve arzu arayışları sapmalarla yazın deneyiminde izler bırakır. Yazan öznenin ve yarattığı tüm benlikerin izleridir bunlar. Julia Kristeva’nın açtığı yol, yazar ve şair Erte’nin arzu aşınmalarını, izlerini ve yitişleriyle yeniden biçimlenmelerini ve dönüşümlerini edebi serzenişlerin imkânsız bile olsa buluşturmaya yeltendiği kavşaklarda yakalamak, okuma ve yorum patikalarında gezinmek için katedilmiştir.

Julia Kristeva’dan Mehmet Erte’ye: Tiksinme, Gülme ve Şiddetle Yazmak

 

“…ben efendim, başladığım yeri keşfetmeye çalışıyorum, yani bana ıstırap veren zorunlulukları doğuran o başlangıç noktasını. Etkilerini tanıdığım, üzerinde bulunduğum yeri keşfetmek yasak mı?”

(Bakışın Kirlettiği Ayna, 2008, s.20)

İğrenç kavramı aşırılığa, unsurların çürümesine gönderme yapar: Hem toplumun hem de bedenin parçalarının çürümesidir söz konusu olan. Kristeva bu kavramı “kimliği, sistemi ve düzeni rahatsız eden şey” olarak tanımlar. Sınırları, konumları ve kuralları ihlâl edendir, iki şey arasında yer alan ve muğlâk olandır iğrenç: Ben ile öteki birbirine karışmıştır. İğrencin sanatı kanı, kiri, ölü olan her şeyi, cinsiyeti, cinsel kimlik ya da başka bir kimlikle ilişkili olarak tabulardan doğmuş konuları/nesneleri ele alır. İğrenç özne ile iğrenç nesne birbiriyle bağlantılıdır. Her ikisi de tutucu kültürün egemen olduğu bir toplumda yersiz bulunurlar. Sanatçılar eserlerinde farklı biçimlerde tutucu kültüre ve topluma karşı çıkmak için iğrenç nesnelere yer verirler (Talib, 2013).

Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme’de Julia Kristeva, “iğrenmede başkaldırı tamamen varlıktadır,” diye yazar:

“Dilin varlığındadır. Simgeseli kışkırtan, susturan ya da baştan çıkaran ama simgeseli üretmeyen histerinin aksine, iğrenmenin öznesi olağanüstü bir şekilde kültür üretir. Onun semptomu, dillerin reddedilmesi ve yeniden inşa edilmesidir” (Kristeva, 2004, s.63)[1].

Mehmet Erte’nin ilk kitabı Suyu Bulandıran Şey (şiir, 2003) Varlık’tan, diğer dört kitabı ise Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı: Bakışın Kirlettiği Ayna (öykü, 2008), Alçalma (şiir, 2010), Sahte (roman, 2012) ve Arzuda Bir Sapma (öykü, 2015). Yazarın kitaplarına verdiği isimler bile Kristeva’nın estetik deneyime atfettiği başkaldırıyla bağlantılı bir okumaya davettir[2]. Kristeva’nın başkaldırının olası bir yolu olduğunu düşündüğü psikanalinizin kavramlarından da destek alarak, başkaldırının bir diğer yolu olarak tanımladığı estetik deneyime semiyotik bir bakış açısıyla yaklaşmak mümkündür.

Kristeva semiyotiği; söz öncesini, tüm akış ve duyuya dayalı örgütlenme biçimlerini, dil öncesini, daha doğru bir deyişle dil ötesini kastetmek üzere kullanır. Böylece gösteren ve dil mantığının ötesine geçmek, hem anneliğin hem de Oedipus öncesinin ve üstelik de fallik olmayacak kutsallığın, bir başka deyişle yüceltme ve yaratıcılık biçimlerinin düşünülmesini olası kılar (Kristeva, 1996, s.188). İlk Oedipus Kompleksi ikicinslilik kavramıyla ele alındığında, estetik deneyim ile sanatsal yaratıcılık öncelikle dişil olanda konumlanır. Oedipus Kompleksi erilin dişilden vazgeçerek simgesele dâhil olmasıyla sonuçlanırken, dişil erilden asla vazgeçmez; onmaz bir tamamlanmamışlık ya da eksiklik dişili hep katetmeye devam eder. Bu tamamlanmamışlık ya da eksiklik, sanatsal deneyimin ve yaratıcılığın kökeninde yer alır. Dişil bu nedenle toplumsal olana katılımında ve dâhil oluşunda bir mesafeyi hep korur. Simgesele karşı mesafeli ve eleştirel bir duruşu vardır.

Bu yüzden Saussürcü dilbilimin göstergeyi, gösteren ve gösterilen şeklinde ikiye ayırması sorunludur. Semiyotik bu ikiye ayırmada kendine yer bulamaz. Kristeva’ya göre analitik söz, üç tip temsil içeren göstergeleri dikkate almak zorundadır: Sözcüklerin temsilleri (dilsel gösterene yakındır), şeylerin temsilleri (dilsel gösterilene yakındır) ve duyguların temsilleri (hareketli, ilk yer değiştirme ve yoğunlaşmaya dayalı süreçlere boyun eğen kayıtlar). Duyguların temsilleri, yani semiyotik dil sistemine içkin temsiller simgesel sistemle karşıtlık içindedir[3]. Kristeva’nın simgesele karşı önemini daha 1960’lı yıllardaki dil ve edebiyat konulu çalışmalarında öne sürdüğü ve psikanalize armağan ettiği semiyotik kavramı, Erte’de aynayı kirleten bakışın anneye ve ardından da onun yerini alabilecek dişil muadillere ait olduğuna işaret eder.

Kristeva’ya göre iğrenç / iğrenme / sınırda olma hâli kişinin varoluşsal bir krizde olduğuna delildir; kişi dünyanın öznesi/konusu olduğunun bilincine vardığında bir tür özne olma halini deneyler: Jacques Lacan’ın eserinden yola çıkan Kristeva, özne ile nesne arasında bir fark olduğunu varsayar. Özne kendisine fiziki ve psişik olarak içkin olduğu düşünülen kişiyse eğer, kendinin / öznenin / benliğin anlaşılması ile geriye kalan şeyler / kişiler arasında bir ayrım vardır: Başkaları ve nesneler. İğrenç; benlik ile başkaları, özne ile nesne arasındaki sınırda bozguna uğrayan kısmı oluşturur. Kristeva’ya göre objecte’ten abject sadece bir niteliğe sahiptir; iğrenç, özne/ben’e karşı çıkar, meydan okur, muhalefet eder. İğrencin Kristeva’ya göre farklı durumlarda en temel biçimiyle kendini dışavurduğu haller vardır: Bunlardan ilki yine Lacan’ın izinde küçük çocukluk dönemi sürerken, çocuğun benlik bilincine sahip olmaması; kız/erkek çocuğun kendisi ile annesi arasında bir ayrım yapamamasıdır. Gelgelelim çocuk geliştikçe kendi benliğini fark etmeye ve annenin varlığından ayrı bir parça olduğuna kanaat getirmeye başlar. Yine de kendisiyle nesne/anne arasındaki kavramsal ayrımı tamamen idrak etmeyi başaramaz. Lacan’ın Ayna Evresi teorisinde bu evre benlik bilincinin psikolojik ve fiziki olarak geliştiği bir evre olarak tanımlanır, aynı zamanda dilin de öğrenildiği bir evredir. Bu kendi bilincine varma evresinde özne dış bir araca, yani dile ihtiyaç duyar. Bu evrede dil semiyotiği gelişir; iğrenç, dilin gelişme ya da edinilme evresinin tamamlanmasından önceki bu aralıkta konumlanır (Kristeva, 2004).

Kristeva’nın iğrenç kavramı için temel öneme sahip bir başka kavram da Lacancı bakış[4] kavramıdır. Çocuk kendi bilincini ayna evresinde edinir, çocuk bu evrede insanların dışarıdan kendisine bakıp değerlendirdiğinin farkına varır ve her yandan kendisine bakıldığını hissetmeye başlar. Bu bakışlar altında özne onu kötürümleştiren küçük düşürücü bir bilincin farkına varır; kendisini tehdit altında hisseder ve gücünü kaybettiğini düşünür; başka sayısız öznenin nesnesi olduğunun farkına varır. Bu kendisi ile başkası arasındaki iğrenci oluşturan ayrımsızlık evresidir. Ayrımsızlık özneyi paniğe, endişeye sevk eder (Talib, 2013).

Erte’nin Bakışın Kirlettiği Ayna adlı kitabındaki Bakış ve Beden ya da Anlam Bulutlarının Ardına Gizlenen Güneş ve Güneş Gözlüğü öyküleri ‘görülme endişesi’ üzerine kurulmakla kalmaz, aynı zamanda görme ve görülme hallerini kendi’nin ve öteki’nin bireyselliğini aşan, hatta kıran/bozan, ben’in toplama bir varlık olduğunu dışavuran bir travma olarak işler. Bakışın Kirlettiği Ayna adlı öyküsünde ise tuvalette çişini yapan erkek çocuk annesi tarafından denetleme amaçlı izlenirken ayrımsızlığın acısını yaşar; varlığının bilincine varırken iğrençle kendi olarak karşılaşmak ilk benlik deneyimi olarak dayatır kendisini. Aşağıdaki satırlarda Erte, sokakta oynayacak kadar “büyümüş” bir erkek çocuğunun deneyimine odaklanır, Ayna Evresi dilin edinilmesiyle çok daha önceden başlamıştır. Ama zaten tiksinmeyle benlik arasındaki bağı da yetişkin bir erkek olarak yazarın kendisi bilinçakışıyla geriye dönüşlü olarak kurmaktadır: Benliğin oluşmasının imkânsızlığı özneyi sürekli ayrımsızlığın zamanına geri atmaktadır sanki:

“‘Onu öyle sallamayacaksın,’ derdi annesi, ‘musluktan avcuna biraz su al ve ucunu yıka.’ Sünnet olduktan sonra, başını demeye başlamıştı. Avcuna biraz su alır, şaka olsun diye saçına serperdi; gülüşürlerdi bunun üzerine. Annesi arkasında izlerken, kıyısında bulunduğu uçurumun yüksekliği kadar derin ölümü ciğerlerine çekerek onun başını ovuştururdu. ‘Aferin, böyle tertemiz ol hep.’ Ellerini yıkarken aynada kendi yüzünü bulamazdı, kapı ağzındaki annesinin gözleri doldururdu tüm aynayı. Yüzünü dönmesine, tuvaletten çıkmasına mani olan bir kirlilik hissi olurdu içinde. Ellerini tekrar tekrar yıkardı. ‘Ne uzatıyorsun, hadi çık!’ Sadece tuvaletten değil, evden de dışarı çıkmak isterdi. Sokakta üstünü başını kirletir, diğer çocuklarla kavga ederdi” (Erte, 2008, s.97).

Erkek çocuk sokağı, aslında Babanın Adı’nı, Yasa’yı özlemle anneden kurtuluş çaresi olarak düşlerken, maruz kaldığı bakışın yutuculuğu ‘ellerin yinelenerek yıkanmasına’ yol açar. Gitmek isteyen erkek çocuk, kendini bulmaya yeltendiğinde hem annenin yutucu arzusuyla hem de yıkanarak bir türlü temizlenemediği kendi yasak anne arzusuyla baş etmek zorundadır. Kristeva bu duruma yol açanın tiksintinin öznesinin henüz anneden ayrı bir ben olamamış olmasıyla birlikte, annenin dişil narsisizmi olduğunu düşünür. Anne ile bebeği arasındaki bağ her ne kadar simgesel düzende yücenin alanı olarak kodlanmış olsa da, dişil narsisizim çocuğu, annesi için öteki-ben olanı bir ben-ben ikiliğinde yutma tehdidiyle karşı karşıya bırakır. Kristeva der ki, “anne bu kıymetli ötekiyi kendinde ilhâk etme eğilimini hiç elden bırakmaz; onda kendi yansımasını bulmaya, bu ötekiyi gaspetmeye, egemenliği altına almaya, boğmaya da eğilim gösterir” (Clément ile birlikte, 1998, s.94). İlhâk edici anne yüzünden, kendi imgesini ötekinin bakışında bulamayacak, hep bulmayı arzulayacak, ama arzularken de yasak yüzünden arzularını saptırmak zorunda kalacak özneler hep olacaktır.

Erte ilk öykü kitabında kirlenmiş aynayla bir derdi olduğunu, dişilin bakışıyla birlikte simgesel düzenin normlarının da kirlenmede faal ajanlar olduğunu ele verir. Ardından gelen Alçalma kitabındaki aynı adı taşıyan şiirde erdemli bir dış ses ile bir günahkârın sesi sürekli iç içe geçer, şairin hangi kutupta bulunduğunu ayırt edemeyiz. Roman olmamak için direnen Sahte ise yazarın ve karakterlerinin onmaz bir sen/ben ilişkisindeki varlık savaşından söz açar, içselliğini ve dışsallığını nerede konumlandıracağımızı bilemediğimiz bir özne/llik dehşetinin içine sürükler. Yazar ile kahramanı bir ben/sen ikiliğinin içinde konuşmaya, romanın nasıl bir kahramanı ve yazarı olacağına karar verme(me)ye çalışırlar:

“Bak seninle anlaşalım, yola böyle devam edemeyiz. Peki. Ya sen konuşacaksın, ya ben. Ama bir dakika; sen konuşursan beni anlatacaksın, ben de kendimden başkasını anlatamam. Her halükârda rezil olacak kişi benim. Rezil olacak kim; sen mi, ben mi? Ben. Ben. Sen. Sen.  Neyse, sus! Aradan çekil! Peki kim konuşacak şimdi? Benim adıma konuşma! Sen kimsin? Soruna cevap bulmak çok güç; kendim değilim, beni anlatacak sözcükler yok, gereğinden fazla konuşmak ve saçmalamak zorundayım. Aslına bakarsan senden farklı durumda değilim. Bir roman kahramanı olarak ben ya da bir roman kahramanının ‘ben’i; ikisi de aynı yola çıkıyor. Aynı yolda gidiyoruz. Biz biraradayız. Hem de el ele, kol kola gayet mutluyuz. Öyle miyiz? Kimin kim olduğu, kimin nasıl olduğu pek belli değil, ikimize de güvenmeyin. Kendi adına konuş. Bakma bana öyle, yaz hadi! Ne yazayım? Bilmem, başla bir yerden; daha çok var kendine yaklaşmana. Ama neredeyiz biz? Alçalacak mıyız? Yükselecek miyiz?” (Erte, 2012, s.12-13).

Kristeva’nın özne/nesne ayrımsızlığından sorumlu tuttuğu iğrenç kavramıyla bu kavşakta karşılaşmadan edemeyiz: Alçalmalı mı yükselmeli mi?

Arzuda Bir Sapma ise mutlak arzu nesnesi fallusun yerine ikâme edilebilir insan bedeni parçalarının ipuçlarını kitabın kapak resminde yazarın kendi çizgileriyle seyre sunar: Bir kadın ayağı parmaklarının üstünde endamlıca arzulanmayı bekler. Ama müstehcen değildir, estetik bir duruşla meydan okur müstehcenliğe. Parmak uçlarının tahrik etme gücü ilk öykü kitabındaki Bakış ve Beden ya da ‘Anlam Bulutlarının Ardına Gizlenen Güneş’de, başka birçok öyküde de olduğu gibi, yazarın bakışının arzu ile yasak arasına sıkışmışlığını dile getirme yolu olarak mevcuttur. Ancak yinelene yinelene dile kendini dayatan bir arzudur:

“Sağ ayağını parmak ucuyla yere bastı. Gözlerimi kısarak dikkat kesildim. Bu kadarı da fazlaydı: Paçasını sıyırarak baldırını kaşıdı” (Erte, 2008, s.31).

Öykünün aynı sayfasında on iki satır sonra aynı vurgu yinelenir; bu kez anlatıcı gerçekliği dilde yeniden kurmayı dener, ancak öyküde “güneş” simgesiyle verildiğini ileri sürebileceğimiz arzu kelimelerle kurulan anlamın ardında kalır hep:

“Gözlerimi kapadım. Az önceki sahneyi kelimelerle anlatabiliyordum: ‘Sağ ayağını parmak ucuyla yere bastı. Hafifçe öne eğilerek paçasını sıyırıp baldırını kaşıdı.’ Herhangi bir insan için olabileceği şekliyle kafamda canlandırabilsem de, onun bedenini kendisine has ayrıntıları ile bu sahneye yerleştirirken tereddütte kalıyordum. Henüz anlam bulutlarının arkasındaki güneş kendini göstermemişti” (Erte, 2008, s.31).

Arzu ile şiddet, özne/nesne ayrımsızlığı, haz, yasak, şiddet, iğrenç, başkaldırı ve semiyotik bir edebî deneyimle öznelliğini (Proustçu bir eğilimle) yeniden inşa etmeye yönelmiş bir yazar vardır karşımızda. Arzuda Bir Sapma özelinde söylersek: okula başlayarak büyüklerin dünyasına karışacağı zamanın beklentisi ve huzursuzluğunu duyan, annenin yerine başka kadınlardan haz almanın zorluğunun farkına şiddetle varan, bedeni ve cinsel organından yabancı bir dilden bahseder gibi bahseden, cinsel ilişki için genelevde bacaklarını açmış bir yetişkin (hayat) kadının(ın) karşısında bu dehşet deneyiminin zamansal akışını hafızasında yineleyerek kurmaktan kaçınmayan bir varlık olarak yazar… Sokaklarda, otobüste, kafelerde, alışveriş merkezlerinde dolaşırken bakışına “takılan” dişil beden parçalarının yaşattığı dehşetin[5] yazarı Erte’nin tüm eserlerinde geçmişin psikanalitik ve Proustçu yeniden inşasıyla buluşuruz. Bu buluşmanın metinsel uzamında, edebiyatta grotesk, psikanalizde ise Kristeva’nın iğrençlik diye nitelediği haller iç içe geçer.

Kristeva, Proustçu edebiyatın bölen, sürgüne gönderen, cezalandıran, yargılayan, Kutsal Kitap kaynaklı buyruklardan vazgeçmediğini düşünür. Proustçu tümcede “hafızanın, cinselliğin ve ahlakın yapısı bu yargılayan kerteye göre, onunla birlikte ve ona karşı var olur. Proust’ta arzu ve göstergeler maskelenmeye çalışılan iğrenci gizlemeyen, aksine ortaya çıkaran sonsuz bir tuval dokurlar; maskelenen iğrenci bozulma, sıkılma, utanç, pot kırma şeklinde, yani aslında yazarın iğrençle birlikte ve iğrence karşı oluşturduğu türdeşleştiren retoriğe yönelik sürekli bir tehdit olarak görünür kılarlar” (Kristeva, 2004, s.34).

Gülümseten iğrenç, simgesele karşı: İlk üslup öğesi

Mehmet Erte eserlerinde sen/ben istikrarsızlığını ve grotesk/iğrencin iç içe geçmişliğini, asla tatmin edilemeyecek bir haz arayışında ve nesnelerin eksik olanın yerini asla dolduramayacağı önsezisiyle edebiyata kendini teslim ederek yineler durur. Bu yinelemede gülümseme/gülümsetme önemli bir metin etkisi olarak yazarın edebî üslubunun iğrençle bağını sürekle kılar. Tıpkı Proustçu tümcenin yaptığı gibi maskelenmeye çalışılan iğrenci göstergelere dönüştürür. Potlar kırılır, utanılır ve sıkılınır ama iğrence karşı türdeşlertirme işlevi gören simgesele karşı hep gülümseten bir iğrenç/grostesk meydan okur. Kristeva’nın işaret ettiği gibi:

“İğrence varlık kazandıran kişi, özdeşleşmek, arzulamak, ait olmak ya da reddetmek yerine (kendisini) yerleştiren, (kendisini) ayıran, (kendisini) konumlandıran ve dolayısıyla da gezip dolaşan bir dışlanmıştır. Bir anlamda situasyonisttir [durumcu] ama gülmeyi[6] bilir; çünkü gülme tiksinmeyi konulandırmanın ve konumundan etmenin bir biçimidir. Zorunlu olarak ikil (dichotomique) ve biraz manici olan bu kişi böler, dışlar, doğruyu söylemek gerekirse tiksintilerini tanımaktan yana olmasa bile, onları hiç de yadsımaz. Ayrıca genellikle, kendisini tiksintiye dâhil eder, ayrımlarını gerçekleştiren neşteri böylece kendine de vurur” (Kristeva, 2004, s.20).

İğrenç ya da grotesk Erte’nin Sahte’de hiç sahip olmadığını ve herhangi bir edebiyat eleştirmeninin bulmak için çaba sarfetmesinin gerekmediğini iddia ettiği üslubunu oluşturur. Bu anlamda da yeniden Kristeva’nın semiyotik diye tanımladığı dil-ötesi deneyimde buluruz kendimizi: Sözdizimlerinden, oluşturdukları anlamlardan değil de beklenmedik yerde ortaya çıkan simgesel düzenin iğrenç diye yaftaladığı grotesk durumların tanıklık ettiği bir üslup tüm eserlerini, ama öncelikli olarak Sahte ile Bakışın Kirlettiği Ayna’daki anlatıları delip geçer.

Sahte’nin Yazar Bir Kahraman Olarak Doğmadan Önce Yöntemini Açıklıyor adlı VI. bölümünde anlatıcı, yazarlık deneyiminin başlangıcını şöyle anlatır:

“On altı yaşımdayken, ilk yazma denemelerimi benden büyük birine göstermiştim. ‘Osur osur ipe diz bunları’ demişti bana. Bunu söylerken yüzünde hiçbir ifade bulunmaması ve ardından rahatlıkla başka bir konuya geçmesi, hatta havadan sudan konuşması bu söze gereğinden daha derin bir anlam yüklememe neden oldu. Bugün onun yaşındayım. Yazdıklarını gösterecek kadar kimsenin bana güveneceğini, eleştirimi önemseyeceğini sanmam ama böyle biri çıkarsa ona asla ‘Osur osur ipe diz bunları,’ demem. Çünkü o gün benim yaptığım gibi bu sözü ciddiye alıp osurduklarını ipe dizerek yazmaya başlayabilir. Hayır, bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum; aksine böyle yazan kişilerin artmasının edebiyat ortamımız için büyük bir kazanç olacağı kanısındayım” (Erte, 2012, s.22).

Edebiyat ortamına dair bir başkaldırı Sahte’yi roman olmaktan, yazarını da illa bir geleneğe bağlanıp geleneğin bakışından var olmaktan kurtarır. Ama yazarın daha derin ve yüce bir amacı da vardır: “…insanı hak etmediği yerden indirmek, alçaltmak için yazıyorum” (2012, s.31). İnsanın hak etmediği yer neresi olabilir? Kültürün yükseltmek ve anlamlı kılmak adına insanı (yasakları, ikiyüzlülüğü, riyakârlığı, hiyerarşiyi, otoriteleri kurabilsin diye) maneviyatla donatmak için binlerce yılını harcamasının sahici karşılığı insanın alçalmasından başka bir yerde aranabilir mi?

 Arzuda Bir Sapma’da Yeniyetme isimli öyküde sevgilisiyle söyleşen kişi metnin sonunda şöyle der:

 “– Duyuyor musun karnım nasıl gurulduyor?

Altında kalacak değildim:

– O da bir şey mi, bak nasıl osuruyorum.

(…) Gurultular, geğirmeler, osuruklar arasında şaşkınlığımızın gölgeleyemediği bir arzuyla kucaklaştık” (Erte, 2015, s.27).

Arzuda Bir Sapma’nın Kuyu isimli öyküsünde ise şöyle yazar:

“Ağzımda başlayan macera kıçımda bitsin. Başta ağzımdan ne çıkacağı önemliydi, sonunda kıçımdan ne çıkacağı pek önemsiz: Bir osuruk” (Erte, 2015, s.97).

Yazar belki de öykülerini aynı tarihlerde yazmış bile olsa biz okur olarak eserlerin yayınlanma tarihine bağlı kalırız.  Bu nedenle yayınlanma tarihlerini esas aldığımızda okur olarak anal ve oral arasındaki ayrımın kültürel bir inşa olduğunu daha Bakışın Kirlettiği Ayna’da buluruz:

“Güzel dudakların bulunduğu bir ağzı sindirim sisteminin parçası olarak anmak onun değerli varlığına karşı saygısızlık değildi. En az ağız kadar önemli olan anüsün herkes tarafından iyi tanındığı bir dünyada yepyeni mutluluklar bizi bekliyordu. Ve insan, yüreği kadar kıçına da kulak vermeliydi. Sadece yüreğin sesinin dinlendiği bir dünya tekdüze ve bayağı olurdu. Karım bu noktada, kıçına kulak verenlerin bir süre sonra kendi kıçlarından başka bir şeyi dinlemez olduklarını ileri sürdü. Aynı şey yüreğini dinleyenler için de geçerli, dedim” (Erte, 2008, s.39-41).

Oral ile analda analın payına düşen iğrençlik yerini yüreğe ve düşünceye bırakır. İkisi de insanın haz almasının önündeki engeller olarak görülür. Grotesk burada erkek söyleyenin son sözünde sahneye çıkar, kendi yüreklerinden başka bir şeyi dinlemeyenler aslında daha da iğrençtir.

Düşünceyle karşıtlık içinde kurulan duyguların gösterilmesinin zorunluluğu, Arzuda Bir Sapma’nın Hayvan’ında birbirini hem yadsıyan hem de içeren romantiklik ile groteski yan yana konumlandırır. Pişmanlık, suçluluk, vicdan azabı hissetmeyen biri tasvir edilir, cinsiyeti okura verilmez. Konu aldatmadır, aldatmayı ahlaki normlarla bir tür günah olarak görmeyen kişi, simgelin egemenliğine kendini bırakacak gibidir, işte o an yine grotesk karşımıza çıkar:

“Asla bir günahkâr olarak acı çekmezdi, aldatmanın günah olduğundan habersizdi, sadece aldattığı insanın üzülmesine dayanamaz, onun yerine geçer, sanki aldatılan kendisiymiş gibi gözyaşı dökerdi. Kiminleyse onun ruh haline bürünürdü hemen. Karşısına kim çıkarsa bir rüzgâr olur, onu yaprakmışçasına sürüklerdi. Sevgilileri ‘yaprak’ sözcüğünün romantik havasını beğenmeyecektir. Zaten rüzgâr–yaprak ilişkisi pek klişe. Düz söylemek gerek: O bir hayvandı” (Erte, 2015, s.105).

Kısmen hüzünlü bir grotesk ya da iğrenç vardır burada. Betimlenen kişi hem üzüldüklerini gördüğünde sevgililerinin yerine geçebilecek denli ahlaki bir varlıktır, hem de birini sadakatsizlikle üzdüğünü düşünemeyecek denli ahlaktan uzaktır, “hayvan” olarak nitelenir. Simgesele teslim olmadan yine de ancak simgeselde varolabilir. Onu tanımlayan anlatıcı ses, dilinin arabesk bir romatizme sürüklenmesine izin vermeyecek şekilde “düz” olmasını tercih eder; dili popüler kültürün sözde yücelttiği dehşetengiz ucuz duygusallıkların emrine koşulmuş olmaktan kurtarmak ister. ‘Dil şeyleri olduğu gibi dile getirmelidir’ buyruğunun peşinde, dile dümdüz olmayı öğretir. Gösteren ve gösterilen ayrımını hiçe sayacak ve aslında semantiğin koduna kayıtlı dil-öncesini niteleyecektir: Gösterenlerden önce duygular vardıysa, orada insan sadece hayvan olarak varolabilmiş olmalıdır diyen bir yazarla karşılaşırız burada.

 

Söz/Ses öbeklerinin ritmi: İkinci üslup öğesi

İkinci üslup öğesi ise kimi zaman okuru zıvanadan çıkartacak denli absürt diyalogların oluşturduğu kalbi sıkıştıran –çünkü sürekli anlamı es geçen ve anlamdan kaçan, sadece diyalog biçiminde var olmaktan başka bir şey talep etmeyen, edebî biçimlenmeye direnen– söz/ses öbeklerinin ritminde ortaya çıkar. Sahte’den yukarıda alıntılanan yazar ve kahramanı arasındaki ben/sen kim? sorusunda da gördüğümüz ritim, evetli/hayırlı soru ve cevapların art arda gelişinde soru işaretinin (?) ve ben/sen gösterenlerinin yinelenmesinde de gösterir kendini:

“Yazar konuşacak… Nereden biliyorsun? İşler karışınca hep böyle olur, yazar söze girer. Bunu ben de biliyorum. Neden soruyorsun o zaman? Ben sormuyorum; yazar bir sonraki bölümde sözü almak için hazırlık yapıyor. Yolculuğumuz buraya kadarmış desene. Hayır, biz sözcüklerin arasından çekileceğiz sadece. Bu sonumuz olmaz mı? Belki evet.. ama bu aynı zamanda yazarın bir roman kahramanı olarak doğuşu olacak… Roman kahramanının sen ya da ben, ya da biz aynı kişiysek ‘ben’ olmadığından emin misin? Yazarın sen ya da ben, ya da biz aynı kişiysek ‘ben’ olmadığını nereden çıkardın?” (Erte, 2012, s.19).

Roman yazarları yeryüzündeki Tanrılar gibidirler: Yaşamlar, hikâyeler, anılar, evrenler yaratıp çoğaltırlar. Karakterler hayal ederler. Sinema kuramcası Béla Balázs yeryüzünde Tanrı olma halini psikolojikleştirmeden tek bir yaşam sürmenin sıkıcılığıyla, kendi içine hapsolarak yaşamanın tekdüzeliğiyle birlikte düşünür. Balàzs’a göre kendi yüzünden sıkılan için yol, bir çift kişilik ya da karakter yaratmaktır. Başka bir hayatı kendine ait bir hayat gibi yaşamak tek bir hayatı yaşamayı ağır bir haksızlık olmaktan çıkarır. Kendi benliğinde kaybolan ya da hapsolan insan için bir kez ve tek bir hayat yaşamak çekilmezdir. Yabancılarla çevrili bir yaşamda bile, hep kendiyle olmak, aslında aynı zamanda herhangi biri olmakla ya da başkalarıyla karıştırılmakla aynı şey değil midir? Bu yüzden bir başkasının hayatını yaşadığını düşlemek insana cazip gelir (Balázs,  2013, s.56).

Acaba çoğalan ben/senler sadece edebî deneyimin yaşamları renklendirmek için başvurduğu bir yöntem midir? Ben/senler tartışmasıyla imkânsız bir roman yazmak, ya da çoğalan benliklerin kurgusal yazın evrenine meydan okumak söz konusu olduğunda neyle karşı karşıyayızdır? Sahte’de ilk sayfalar edebî alanda yaşam bulmaya çalışan öznenin yazar olarak konumunu da sorgulamaya açar: Tiksintinin öznesi kaçınılmaz olarak kültür, yazı, resim, film ya da herhangi başka bir şey üretmeye zorlandığında, bilinçli ya da değil zorlanmaya, roman yazarı olarak varolmaya da meydan okur sanki. Daha roman olmaya çalışan metnin başındayızdır, metinsel varlıkları için çekişen ‘yazar’ ve ‘roman kahramanı’ metinde yazarın izini taşıyacak olan “ben”in kime ait olduğunu tartışadursunlar; romanın kapağında ismi yazılı olan, hukukî ve gerçek varlık yazar kendi kendini dölleyen varlık olarak çıkar karşımıza. Soru işaretlerinin ve ben/sen gösterenlerinin tekrarı, simgelle baş etmeye çalışan, dilin sınırlarını yoklayan kişinin yeniden doğma arayışının edebî ifadesine dönüşür. Sözcüklerin ritmi ve fiziki güzelliği, Lacan’ın deyişiyle haz yasağının yasağın hazzına dönüşmesinin hikâyesinin aracısı olurlar.

Bu saptamayı açmak için Lacan’a başvuralım. Lacan (1976’dan aktaran Lippi, 2006) dilin arzuya bağlı olduğunu, dilin hazzın sınırına varıp dayandığı, çarptığı sınırı oluşturduğunu yazar: Sözcükler aynı zamanda haz da verir. Sesleri ve ritimleriyle sözcükler tıpkı bedenler gibi baştançıkarır. Fiziksel bir güzelliğe sahip olurlar. Dürtüsel değerlerle dolu sözcükler erotik nesnelere dönüşürler. Haz yasağı, engel olan yasağın hazzına dönüşür: Aşırı bir uç olarak dil hazzın etrafında döndüğü merkezî yer haline gelir. Sözcüklerin verdiği hazda maddi bir nesne yoktur, sadece dürtüsel nesnenin yerini alan gösteren vardır. Nesnenin maddi yokluğunun ürettiği tahrik olma orada, gösterenin altındadır, her sözcüğün sonsuz anlamlandırma gücündedir[7]. Kimi gösterenler cinsel gerçeğe teğet geçebilir, ya da daha iyi bir ifadeyle gerçek parçalarına dokunur. Dil ile cinsel ilişki arasında bir bağ vardır, gerçeğe ancak parçalarıyla erişebiliriz, gerçek bir uç, bir parçacıktır, yemişin yenmeyen kısmıdır. Sözcüklerden haz almak, öznenin farkına varmadan, imkânsız gerçekten haz almasıdır, gerçekten murdar ve saf olmayan ve bitmemiş bir şekilde haz almaktır. Kimin kim olduğuna dalıp gitmek ve kimin kim olduğunu bilmemek ‘gerçek’ten alınan hazzın tiksintiyle buluştuğu yeri işaretler.

Bu nedenle de sözcüklerin verdiği haz hep ihlâlci bir hazdır. Buna örnek olarak semptomatik bir yazın hem de hazcı bir yazın için Lacan (1976) Joyce’u örnek alır[8]. Finnegan’s Wake sözcüklerin düzenini bozar ve onları anlam uyumlu hale getirir. Kimi zaman sözdizimsel yapıyı kısmen terk ederler, Joyce dili öylesine tikel bir şekilde kullanır ki, adeta sözün egemenliğinden kendini özgürleştirir. Sadece anlama odaklanmaktansa dilin tüm haz olasılıklarına ulaşmaya çabalar. Bu, “anlam yok” demek değildir; belki de fazla anlam vardır. Finnegan’s Wake ilk bakışta epey deli bir kitap olarak görülebilir, aslında yazarını psikozdan koruyan bir eserin sürekliliği ve radikalleşemesi söz konusudur. Edebî dünyadaki özgün ve tikel sözüyle Joyce babanın eksikliğini teskin edecek bir şey bulur. Joyce, Lacan’a göre kendisini özel bir isim haline getirir, bu bir metafor değildir,  Joyce’un edebî semptomu özel isimle özdeşleştirici bir işlev olarak belirir. –Beden imgesiyle bağlantı olarak gelişmemiş– Joyce’un egosu yazarın haklı olarak edebiyat eleştirmenlerini uzunca bir süre meşgul edeceğini düşündüğü yazım üslubuyla istikrar ve kıvam kazanır.

 

Tikelliğe giden yolda: Başkaldırı ve içsel yaşam

Kristeva Sens et non-sens de la révolte I (1996), Sens et non-sens II (1997) ve L’avenir de la révolte (1998) üçlüsünde başkaldırıyı yeni bir angajman ya da yeni bir cennet vaadi olarak değil, hem etimolojik hem de Proustyen anlamda geçmişin, kendinin, hafızanın ve anlamın yeniden inşa edilmesi olarak ele alır. Kristeva hem Avrupa ve Amerika’daki gençlerin finans piyasalarına karşı başlattığı Öfkeliler Hareketi’ne hem de Arap Baharı’nda diktatörlüğe karşı çıkan gençlerin muhalefetine işaret ederek gençlerin finans piyasalarına karşı başkaldırdığını söyler. Kristeva bu muhalefet hareketlerinin takdiri hak eden cesaret örnekleri olduğunu düşünse de, çoğunun medyatik sistemin gösterisine dönüşmekte ya da tutucu eğilimler tarafından gaspedilmekte pek gecikmediğinin altını çizer. Bu yüzden başkaldırıyı ya da özgürlüğü tikelle bağlantısı içinde düşünmeyi yeğler.

Joyce’un tikelliği edebiyat dünyasına örnek teşkil edecek şekilde geçmiştir, ancak benliğin varolma mücadelesi edebiyatın şahane kalemleri kadar dilin/simgeselin her öznesinin başına musallat olmuş bir beladır. Kimisi için bu bela yüceltilip yaratıcılıkla bir içsel deneyim oluşturmanın yoluna dönüşür, kimisi ise hiç farkına varmadan dipsiz bir kuyuya düşer ve düşüşünü anımsamadan yaşar gider.

Oysa başkaldıran için içsel deneyimden başka bir kurtuluş vaadi sanki yoktur. Sadece konuşan varlık psişik bir yaşama/ruha ya da içselliğe sahip olması koşuluyla hakiki anlamda canlıdır, hayattadır. Psişik yaşam; özneler benimsedikleri normları, sahiplendikleri ya da boyun eğdikleri güç ve iktidar ilişkilerini, içlerinde bütünlük hayaliyle mest oldukları ulusal ve dilsel kimliklerini kesintisiz bir şekilde sorguludıklarında, arzularını, acılarını, aşklarını ve nefretlerini şüphenin huzursuzluğunda yeniden tartmaya yanaştıklarında var olabilir. Kristeva’ya göre, yaşadığımız kentlerde devrim yapmadan önce kendi içimizde devrim yapmamız gerekir.

Psikanaliz bu değişime giden yollardan biridir; estetik deneyimin ve geçmişin dinî deneyimlerinin yeniden keşfi de bu yollardandır. Psikalanizde psişik acı çeken özne geçmişini ondan kurtulmak ve icat etmek için yeniden anımsar ve sorgular. Düşünülenin aksine psikanaliz, topluma daha iyi uyum sağlanmasını güvence altına almaz. Tam tersine psikanaliz geçmişini yeniden değerlendirerek öznenin, sahip olduğu ayrıksılıkla tikelliğini yeniden olumlamasıdır. Analiz süresince hasta ötekilerle yeniden bağ kurma yollarını keşfeder, bu açıdan da başkaldırmayı kabul eder (Williams ve Bertini, 2012).

Başkaldırı özneyi ilk dehşetiyle mücadeleye davet eder. İlk dehşet anneyle bir olmak, ardından anneden ayrılmak, simgesel düzenin tanımladığı temiz insan/erkek/kadın varlığa dönüşmek, annenin sıcak koynundan çıkıp bilinmezi temsil eden ikâme nesne başka kadına/erkeğe yönelmekse eğer, Arzuda Bir Sapma’nın Tasma’sında henüz ilkokula başlayacağı günlerin acısı içinde kıvranan bir çocuk betimlemesi çıkar karşımıza. Kutsalla ne yapacağını bilmeyen, kutsalın dayattığı sınırların arzunun önüne engel olarak çıkacağı, yeniden üretimin dışında bir cinselliğin günahlarıyla nasıl baş edeceği konusunda kaygılı, kaygıyı iğrençle yenmeye çalışan küçük bir adam:

“Şeyler görünmez bir şekilde değişirken, ben adeta çalımla, kibirle kımıldayıp duruyordum. Su içiyordum. Yemek yiyordum. Tuvalete gidiyordum. Ne zaman tuvalete girsem, şeytan denetimini ve sorumluluğunu kendimde gördüğüm hayal gücümün kalemini elimden alıp gözlerimin önünde Allah’ı bulutların üstüne oturmuş Nasrettin Hoca olarak resmediyor, sıçmaya mecbur olmanın utancına cezasını kestiremediğim ve bu nedenle de beni daha çok ürküten bir günahın ağırlığı ekleniyordu. Başımı dehşetle sağa sola sallayarak zihnimde bir fırtına koparmaya çabalıyordum. Bulutları dağıtacak ve Nasrettin Hoca’yı yerinden edecek rüzgâr esmiyordu. Çoğu zaman kıçımı yıkamadan tuvaletten çıkmak zorunda kalıyordum. Hayal gücümün kalemini şeytana kaptırdığım için yalvararak Allah’tan af dilerken dışkımın kokusunu duyuyor, ya da duyduğumu sanıyor, dualarımın kabul edilmeyeceğini düşünüyordum. Tövbe etmeye bile hakkı olmayan bir günahkâr varsa, o bendim” (Erte, 2015, s.9).

Kutsal, atık, günah, tövbe, af, koku: Kutsal ile iğrencin iç içe geçtiği bu paragraf ne ifade eder? Kristeva, Clément ile birlikte yazışarak imzaladıkları kitabında şöyle bir yanıt önerir: “Kutsal doğal kokularla, salgılarla, kesilmiş tırnaklarla ve nihayet saçlarla bağlantı içindedir… Kutsal sevgili Lacan’ın bir beden parçası, detayı, bir uzvu gibi bedenin bütünselliğine denk düşmeyen hatta bedenin atıkları olan her şeyi arzu nesnesi genel nitelemesi altında topladığı türden tüm maddi şeylerde mevcuttur” (Clément, Kristeva ile birlikte, 1998, s.144 ve 145). Tektanrılı dinler bu kısmî nesnelerin içinde saygın olmayanları bir kenara atıp saygın olanlara odaklanır.  Ölü beden yıkanıp ölüme hazırlanır, ama yıkanmasına rağmen beden bir türlü kendi atıklarından, dışkısından ve akıntılarından temzilenemez.  Ses, gözyaşı, meme, süt, nefes ve saç saygın kısmi nesnelerdir, bel altında kalan tüm diğer kısmi nesneler cinsel organlardan gelen akıntılar, sidik ve bok saygın değildir.

Tövbeye hakkı olmadığını düşünen yazarın çocukluk imgelemindeki ilk günah ânı, karşılığını asla temizlenemeyecek bir kirlilik hissinde bulur. Aslında saygın olmayan nesnelerle kutsal arasındaki ilişkinin varlığına işaret edildiğinde, kutsalın yasaklayarak, kurallara bağlayarak insanı korumaya çalıştığı her iğrenç, yasağın ihlali gerektirmesi nedeniyle hazza çağrı yapar.

Tasma adlı öykünün anlatıcısı bir yetişkindir ama okul öncesi çocukluğunu anlatmaktadır. Öykünün çocuk kahramanının simgeselle tutuştuğu kavgayı bu kabülle okuruz. Öykü bize adım adım bir arzunun ne kadar da amacından sapan bir şey olduğunu gösterir. Bu öyküdeki geriye dönüşü, hatırlayışı anlamlandırırken gene Kristeva’ya başvuralım. Kristeva zaman ve tiksinme arasındaki bağlantıyı kurarken, hafızaya hep yeniden kaydolan bir “unutma alanı” olarak iğrençten söz açar:

“Silinmiş bir zamanda iğrenç, arzuyu bir mıknatıs misali kendine çeken bir kutup gibi işlev görmüş olmalıdır. Ama unutmanın külü şimdi bir ekran hizmeti görmektedir ve tiksintiyi ve bulantıyı yansıtmaktadır. Temiz (yutulan ve yutulabilir olan anlamındaki temiz) kirli hale gelir, aranan şey sürgüne, büyülenme utanca dönüşür. Böylece unutulan zaman aniden belirir; bir olay anlık ve parlak bir şimşek misali anımsanır” (Kristeva, 2004, s.21).

Yazar özne geçmişinde tiksintinin arzuyu nasıl kendine çekmiş olduğuyla ilgili olayları dile getirirken, sanki arzu(sun)daki ilk sapmanın ne olmuş olabileceğini bulmaya çalışmaktadır. Arzuyla karşılaştığı anın ilk yasak anlarından biri olduğunun “bilincinde”, Tanrı buyruklarının gözetiminde, şeytanın kendisini günaha itmek için fırsat kolladığının farkındadır. Niye af dileyemeyecek kadar günahkâr olduğunun örneklerinden birine ise öykü ilerledikçe tanık oluruz, daha doğrusu eve konuk olan kadınlardan genç olanına duyduğu arzunun iğrençle “son” bulmasından çıkarsarız: Arzusu aniden Kristeva’nın işaret ettiği büyülenmeden utanca dönüşmüştür. Tiksinen öznenin iğrençliği yadsımayan bir özne olduğu bilgisiyle de, utancı daha da ucuna kadar götürüp içinde bulunduğu hali hepten çıkılmaz hale getiren (belki de bununla kendince her şeye meydan okumaya çalışan) bir erkek çocuk vardır önümüzde.

“Genç kadına teslimiyetimi nasıl göstereceğimi hayal ederken bütün bedenim uyuştu, karıncalandı. Öyle çok çişim geldi ki birazını altıma kaçırdım, ancak gene de yerimden kalkmadım. Misafirler gitmek üzere ayaklandığında gerçekleşme ihtimaliyle karşılaşmamış hayallerimin kederi sardı beni ama o alışıldık “ne iyi oldu tanıştığımız / görüştüğümüz”, “bize de gelin” lafları edilirken kederimi unutup şortumdaki ıslaklığın derdine düştüm; büyüme yoluna şevkle girmiş, yepyeni bir varoluş için kendisine erişkinliği hedef seçmiş biri olarak altımı ıslatmış bir halde görülmek istemiyordum. Üstümdeki delik deşik varoluşu çıkarıp atmak için kalkabilirdim ayağa sadece, başka bir şey için değil; kimsenin elini öpemez, onlara ‘güle güle’ diyemezdim. Kediyi kaplana dönüştüren köşeye sıkışmıştım: Ansızın yerimden fırlayıp, vedalaşan kalabalığı yararak sokak kapısına koştum, hangisi genç kadının diye düşünmeye zaman yoktu, girişteki tüm ayakkabılara, terliklere işedim. Arzumu ifade edecek, onun tarafından anlaşılmamı sağlayacak eylem bu muydu, en azından arayışımın ne olduğuna dair bir izlenim yaratabilmiş miydim, yoksa misafirlerin gitmesine üzülüp öfkelenen bir çocuk gibi mi görünüyordum?” (Erte, 2015, 19).

Bu öykünün sonunda annesi onu “döve döve odasına sürüklerken” arzusunun yüzüne bir gün onu şiire dökebilmek için bakamadığından yakınır yazar. Aslında arzusundaki sapmadan dolayı kendini günahkâr ve suçlu hisseden bu çocuk erkek, önceki satırlarda genç kadından arzunun toplumsal kodlanışından başka bir tatminini gerçekleştirmesini dilemekteydi:

“‘Beni ez…’ Göğsümden yükselen, içimdeki arzu ile dış dünya arasına dişlerimi sıkarak alalacele ördüğüm duvardan geçerken güç kaybedip bir fısıltıya dönen bu yakarıyı bereket versin ki kimse duymamıştı” (Erte, 2015, s.15).

Annesinin oğlunu “döve döve odasına sürükleyerek” cezalandırmasında, belki de öncesinde çocuğun genç komşu kadına hitap eden “Beni ez…” yakarışında da açığa çıkan, kutsalın/kültürün yasakladığı hazza yönelmenin yarattığı dehşet yatmaktadır. Kendinden büyük bir kadını arzulamak, ensest arzusunu dışavurur, erkek çocuk kendisini erişkinler evrenine hazırlarken, ancak kendisinden yaşlı bir kadına, üstelik de mazoşişt bir arzu tatmini aracalığıyla yönelmeye eğilim gösterir. ‘Annenle cinsel ilişki kurmayacaksın’ buyruğu, çocuğu yeniden anne ile kendisi arasında ayrımın henüz oluşmadığı semiyotik iğrençlik anına geri götürür: Altını ıslatır, saldırgandır, kadın misafirlerin ayakkabılarına, terliklerine işer.

Kristeva ‘biyoloji/beden’ ile ‘anlatılacak hikâye olarak yaşam’ arasındaki ilişkinin hem imkânsız hem de korunan bir ilişki olduğunu yazar. Yukarıdaki satırlarda biyolojik tahrik olma ile bu tahrik olmaya simgesel düzenin dayattığı sınırlar arasındaki gerilime tanık oluruz. Kristeva önce Arendt’e, ardından Freud’a başvurarak katletme ile ensestin yasaklanmasının bir şiddet olarak yaşandığını, şiddetin / kurban edilmenin, dili ve anlamı bedene ve yaşama kayıtladığını söyler. Kristeva, Hannah Arendt’in Yunanlılara dayanarak insan bedenini zoè ve bios’un kesiştiği tuhaf bir kavşak olarak tanımladığını; ilkinin biyolojik yaşama, ikincisininse anlatılacak, biografisi yazılacak bir hayata denk düştüğünü belirtir. Kristeva, Freud’un bu ikiliğin kartografisini, biyolojik olanın hanesine bilinçdışı, önbilinç ve bilinç katmanlarını da ekleyerek resmettiğine işaret eder.

“Dil Freud’a göre bu katmanlardan geçer, ancak bunlara indirgenemez: Bir sınır, dili biyolojik tahrikten/çoşkudan (excitation) ayırır. Yasak, bu sınırı oluşturur ve sağlamlaştırır : ‘(Babanı) öldürmeyeceksin’, ‘(annenle) cinsel ilişki kurmayacaksın’. Katletmenin ve ensestin yasaklanmasını, genel olarak da yasağı psişe, bir şiddet olarak deneyimler. Dinler ya hep dilimler ya da keser. Bu yüzden kutsal öncelikle kurban etmede anlamını bulur. Bu kurban edilme ya da kurban verme dili bedene, anlamı da yaşama kayıtlar. Demek ki yasak, son kararı vermek için öldürmeye gerek duymaz, ama bundan böyle hep bir ahlaki yol göstermekle yetinir. Tuhaf bir ahlaktır bu, hep başkaldırı ve tutkuları taşır insanın önüne” (Clément ve Kristeva, 1988, s.27-29).

Tutku öyküdeki genç kadından arzusunu tatmin etmesini dileyen küçük erkek çocukta, ahlaki buyruğa çarpar. Anne yerine ikâme olan yetişkin kadına duyulan arzu, anında ancak bu arzunun celandırılarak meşruiyet kazanacak bir yasak arzu, yasak cinsel ilişki arzusu olduğuna tanıklık eder. Ayrıca anne yerine ikâme olacak diğer nesnelere yönelmek, babayla özdeşleşmek anlamına gelecekse, o zaman anne sadece babanın hükümranlığına teslim edilecektir. Oysa erişikinlerin dünyasına hazırlanan küçük erkek çocuk babası yokken, diğer komşu kadınlarla birlikte ve annesinin yanı başındadır: Belki bu yüzden de cezalandırılmayı hak ediyordur: Kendisine ayrılan alanı dolduramadığı için…

Ya da eksiklik deneyimi bir eksiklik nesnesi olarak fetişleştirilemeyecek denli önemli bir deneyimdir. Arzunun tatmin edilememesi bu açıdan hayati bir öneme sahiptir. Kişi eksiklik deneyimini “mantıksal olarak varlığın ve nesnenin –nesnenin varlığının– öncülü olarak tahhayyül ederse (ki tahayyül etmelidir, çünkü burada temelleri atılmakta olan şey imgelemin işleyişidir) tek gösterilenin iğrenme, hatta benlikten iğrenme olduğunu anlayacaktır. Öyleyse, onun göstereni edebiyattan başkası olamaz. Mistik Hıristiyan âlemi benlikten tiksinmeyi, Tanrı’nın huzurunda tevazunun nihai kanıtına dönüştürmüştür” (Kristeva, 2004, s.17-18).

 

Genelev: Bir türlü görünmeyen fallus

Bu bilinçsizlik içinde anlam ve dürtünün, biyolojik ve hayvani bedenin bir sınanmasıyla Arzuda Bir Sapma’nın en uzun, edebiyat degileri ile gazetelerin kitap eklerinin en çok dikkati çektiği, bir ergenin bedenini satan ya da kısa bir zaman aralığı için ödünç veren bir ‘orospuyla yat(ama)ma’ öyküsü Sapma’da karşılarız (2015, s.29). Öykü son derece çarpıcı, çünkü görülen/görülmeyen bir cinsel organ olarak fallusla bağlantılıdır. Freud’un 1920’lerde tanımladığı fort-da (burada, burada değil, uzakta yakında, bir görünüp bir yok oluyor) oyununu da akla getirir. Sapma’daki oyun, henüz konuşmayan çocuğun travmatik bir deneyimle simgeselin düzenine girip girmemeyi, anneden ayrılıp ayrılmamayı göze aldığı bir fort-da oyununa dönüşür. Mehmet Erte, deneyime acı, acizlik, afallamak, korku, duyusallık ve şehvet sözcükleriyle içi oyulan bir fort-da oyunu tadı katar.

“Neredeyse bütün şakaların cinsel içerikli olduğu ergenlikte bir erkeğin kadınların davetkâr kahkahaları, edepsiz hareketleri karşısındaki acizliği ne acı! ‘Seni şöyle düzeceğim,’ diye küfretmek kolay da, ‘Gel beni şöyle düz,’ diyen kadının önünde afallamamak ne mümkün! Romantik, platonik aşkla en kaba cinsel söylemlerin aynı vagonda yolculuk ettiği –çocukluktan yetişkinliğe doğru giden– tren genelev denilen istasyonda durduğunda biz ergenler malûm ziyareti gerçekleştirmek üzere sadece kaba cinsel arzuların trenden ineceğini sanırız ama genellikle öyle olmaz, korkuları ağır basan bir ergenin duygusallığı şehvetini yalnız bırakmaz, birlikte geçerler genelev kapısından. Kol kola yürüdüklerini söylediysem, hemen ikisinin dost olduğunu ileri sürdüğüm anlaşılmasın” (Erte, 2015, s.29).

Ergenlerin kaba cinselliğini yazarın “delik” dediği orospunun vajinasında boşalmayla teskin olmaktan korkutarak alıkoyan, aslında fallusun bir görünüp bir kaybolan bir gösteren olmasıdır:

“Onun bedeninde gezerken neydi cinsel organımı geri çekilmeye iten, bilemedim. Kadın gene de prezervatifi cinsel organıma geçirmeyi denedi ve azıcık uğraşarak bunu başardı. Ama ben bir türlü deliğini bulamadım. Bulduğumda da içine giremedim. ‘Olmuyor…’ dedim annesinden yardım bekleyen küçük bir çocuk edasıyla. Kadın sinirli sinirli soludu. ‘Git gel sen, o kalkar!.’ Nerede gidip gelecektim? Cinsel organımı yakalayıp deliğine yerleştirerek ‘Bastır!’ dedi; ben ürkerek geri çekilince prezervatif kadının elinde kaldı. Öfkeyle doğrularak prezervatifi kültablasına atmaya kalktı. Yalvarırcasına bileğine yapıştım. Sigara yarısındaydı… Yarısındaydı!.. Şaşkınlıkla fark ettim daha vaktimin olduğunu” (Erte, 2015, s.56).

Yazar, delikle buluşamamasının, penisinin kalkıp kalkmamasının ürküntüsünün, dehşetinin ve şehvetinin orospunun yaktığı sigarayı söndürdüğü “an” son bulacağını ve asla tatmin olamayacağını düşünür; o ânı sürekli düşleyerek yeniden yazarken zamanı da yeniden kurar. Yazar düşlerken genelev odasını, küllüğü, prezervatif paketinin içine atıldığını varsaydığı çöp sepetinin odada nerede olduğunu bir türlü kestiremeyişini iğrenme ve tiksinmeyi maskeleyen bir temizlik ve hijyen tutkusuyla betimler. Genelev odasındaki bütün yılgınlıklarını ise kendisi olamamasına bağlar, kendi olmak kalkan bir penis olmakla sınırlandırılırsa sıradan erkek ergenlerden biri olacaktır. Allahtan penis kalkıp deliğe girmez, anının sahibi (öykünün yazarı ya da değil) iğrencin öznesi olarak Proutsçu bir zamanın peşinde yitmeye koyulur.

Baştançıkarmayı çağımızda hâlâ cinsel organdan tüm bedene yayılan Fallus tutkusunun üstlenmesine karşı Kristeva, Sapma’yı da içinde arayabileceğimiz bir soru sorar:

“Eril cinsel organın bu huzursuzluk veren saklambaç töreninin hâlâ konusu olmasının nedeni ne olabilir?  Fallus hazzın (jouissance) ve döllemenin açık kanıtı olarak görülebilir olduğu için mi? Kuşkusuz. Ama fallusun bedenden kopartılabilir olması da bunda belirleyecidir belki de. Kopartılabilir bu organ bir görünüp/bir yok olabilir, hem vardır hem de yoktur; bu yüzden bedeni anlamın en minimal koşulu olan karşıtlığa yazgılı kılar: Evet/hayır, bir/sıfır, varlık/yokluk:

Eril organ kendisini bedenimizin bilgisayarına dönüştüren mantıksal olasılıkları ‘canlandırır’: tüm anlam sistemlerinin temelini oluşturan 0/1 ikiliğinin yoğunlaşması olarak beden… Fizyolojinin simgeselleştirmeyle buluştuğu bu fallik deneyim cinsellik ile düşüncenin muhteşem karşılaşmasıdır. Çünkü Fallus dediğimiz tam da insanlık durumumuzu özgülleştiren cinsellik ile düşüncenin bu birlikte varoluşudur, ne saf bir şekilde sadece biyolojik ya da hayvani bedenleriz ne de saf bir tin ya da ruhuz, dürtülerin (pulsion) ve anlamın çakışmasıyız ve her ikisinin bu çakışmasının yarattığı gerilimleriz” (Clément ve Kristeva, 1998, s.96).

Düşünceyle cinselliğin birlikte oluşunun var ettiği insan varlık (erkek mi demeliydik?); duygusuyla şehveti, kaba cinselliğiyle cinsellik üstüne düşüncesi arasında öykü boyunca başa dönüşlerle ve araya giren başka anlatılarla kesilen, bir türlü görünmeyen fallusun öyküsü olacak olan öyküyü düşler. Öykü, bir genelev odasında geçen anı/anıların anımsanmasından, yeniden kurgulanmasından, eksik kaldığı varsayılarak yeniden ve yeniden yazılmasından, düşlenerek yinelenmesinden başka bir biçem önermediği yerde biter. Zaten amaç da salt düşünmek ve düşlemektir:

“‘…şimdi ona yaklaştığımı düşlüyorum,’ diye yazmalıydım belki de – aslında! Gerçekten geçmişte ona yaklaşmışsam bile, yani şu anda bir anımı aktarıyor dahi olsam, defterime bu sözcükleri yazarken yaptığım düşlemekten başka bir şey değil. Şüphesiz ne hayatta ne de düşte olaylar, imgeler arasına bu kadar çok düşünce sığar. Ama hayatta ya da düşte bir göz kırpma süresi içinde doğup ölen bir hissi kavrayabilmek için bazen sayfalar dolusu sözcükle saatlerce düşünmek gerekir. Zaten hayatımız boyunca kesintisiz yaptığımız tek şey düşünmektir. Düşlemektir” (Erte, 2015, .45).

Üstelik Sapma’nın anti-kahramanı, kadının oyun ile gerçeklik arasındaki farkı gözlemlenir kılacak ‘bir var olup bir yok olan bir cinsel organa’ (kendisininki gibi) sahip ola(ma)masına değinerek, oyun oynayıp oynamadığından emin olamadığı bu kadının onu havaya sokmak şöyle dursun, penisini kıpırtısız bıraktığını da itiraf eder. Ama yazmak uğruna her şeyi feda etmekten yana değildir. Öykünün son tümceleri buna tanıklık eder:

“Bizi kuşatan ve yöneten oyunu kavramıştım. Hatta bir gün bu maceramın öyküsünü yazarken de bir başka oyunun içine gireceğimi ve kimi noktalarda kendi gerçekliğime ihanet edeceğimi, tam olarak doğruyu aktarmayacağımı daha o zamandan seziyordum” (Erte, 2015, s.65).

Kendimizi Kristeva’nın kavramlaştırdığı toplumsal cinsiyet kimliğinden önceki ikicinslilik oyununda bulduğumuz bir öyküdür bu.

 

Bakışın Kirlettiği Aynada’ki Sinek: Melankoli mi iğrenç mi?

İğrençliğin bir başka temel konumu ölümün vuku bulduğu âna denk düşer, insan bedeninin özne olarak varlığını koruduğu ama Kristeva’nın insanın nesne haline yavaşça indirgendiği an olarak tanımladığı andır bu. Yani bedenin artık bir özne değil, nesneye dönüştüğü bir konumdur: “Ceset –Tanrıyı hesaba katmadan ve bilimin dışında düşünüldüğünde– iğrençliğin zirvesidir” (Kristeva, 2004, s.16).

Bakışın Kirlettiği Ayna’nın Sinek isimli öyküsünün anlatıcısı bir hafta boyunca evini temizlerken bir intihar olmasından korktuğu kendi ölümünü planlar, kendisini “başka birini öldürür gibi” öldürecektir. Tam tetiği çekecekken evine giren bir sinek ise bunu engeller. Kendi katlini hayal eden erkek, kendisinin yerine sineğin peşine düşer, yakalayamayınca bitkin halde yatağa girer, uyuyup uyuyamadığını kestiremediği bir aralıkta yeniden sineğin vızıltısını işitir, kalkar ve tüm oyunu boşa çıkaran sineğin üstüne atlar, “geberteceğim seni!” diye haykırır:

“Işığı yaktığımda duvardaydı. Yorgun argın, soluk soluğa. Varoluşundan gelen maceranın yüküyle ağır. Birazcık düşünseydim ya ona acıyacaktım, ya da merhametime gerek kalmadan uçup kurtulacaktı. Elimle patlattım üzerine. Hem duvarı hem de elimi feci şekilde kirletti. ‘Kahrolasıca!’ Ölmek, öldürmek için çok uğraştın, benim gibi…” (Erte, 2008, s.63).

Kristeva’ya göre kültür üretmeye yazgılı tiksintinin öznesi, asla gerçekten kendini öldürmeye yeltenmez. Tıpkı Sapma’daki ergenin tatmin olmaktan uzak durmak için genelev odasını başından sonuna kadının yerine hijyenik bir tutkuyla bakışıyla soymasında olduğu gibi, daha önce yazılmış Sinek’te de anti-kahramanın aynı anda cellat ve kurban olmayı istemesi onu kendisini yok etmekten korur. Kendisinin ölümüyle bu kadar yoğun bir şekilde imgesel/yazınsal ilişkiye tutkuyla bağlanırken, melankolinin öznesinden ayrışır. Ancak tüm öykülerinin içinde sessizce var olmaktan gelen ağırlık, en bariz şekilde Sinek’te dile gelir.

Freud melankoliyi çok acılı bir depresyon olarak tanımlar; melankolik dış dünyaya dair ilgisini askıya almış, sevme kapasitesini kaybetmiş, her tür eylemi yasaklamıştır kendine, kendine saygıyı da yitirmiştir neredeyse. Sürekli tenkit eder kendini, kendine yöneltir küfür ve aşağılamaları, hatta delice bir cezalandırılma beklentisine kadar götürür işi (Freud, 1917, s. 148-149). Melankolide insan varoluşu amaçsızca kendi etrafında döner durur. Hiçbir başka perspektifi yoktur melankoliğin, varlık kendi sonsuz tekrarında sonunu bekler gibidir.

Kristeva da Kara Güneş’te melankoliyi bir üzüntü girdabı/çukuru, kimi zaman hepimizi yutan dile getirilemez bir acı şeklinde tanımlar. Acı kişiyi öylesine sürekli bir şekilde ele geçirmiştir ki söz söyleme, eylemde bulunma hatta yaşamdan zevk alma bile imkânsızlaşmıştır (Kristeva, 1987, s.13). Bu durumda melankoli nesnenin yitirilmesi açısından yasa, yitirilen nesneye karşı duyulan öfke açısından da depresyona yaklaşır en çok.

Mehmet Erte’nin söz söylediğini, sözle eylemde bulunarak kültür ürettiğini düşünürsek, Kristeva’nın Freud’un ardından melankoliye yüklediği anlamla birlikte düşünülecek eserler verdiğini ileri sürebiliriz. Kristeva, melankolik üzüntüde bu yıkıcı saldırganlığa pek dönüşmeyen başka tipte bir depresyon daha vardır, diye yazar. Bu durumda üzüntüyü/nedensiz mutsuzluğu ve yaşamın anlamsızlığını sembolleştirilemeyen, adlandırılamayan, henüz varlık kazanmamış olduğu için de hiçbir dış eyleyeni (nesne ve özne) olmayan, bu nedenle de gerçek yaşamda hiçbir şeyin ona denk düşmediği en arkaik narsisistik bir yaralanma olarak görmek gerekecektir. Bu tür bir narsisistik depresyon içindeki kişi için, üzüntü, aslında tek olası nesnedir. Bu nedenle depresif kişi üzüntüsüne sıkıca bağlanır, başka bir nesne mümkün olmadığından üzüntüsünü evcilleştirir, ona sevgiyle ihtimam gösterir. Bu durumda intihar, kamufle edilmiş bir savaş eylemi değil, üzüntüyle bir olmaktır, hatta bunun da ötesinde asla dokunulmamış ve hep başka yerde olan imkânsız aşka ulaşmadır, en azından hiçliğin ve ölümün vaat ettikleridir bunlar (Kristeva, 1987, s.22).

 

Kurban ile Cellâdın sürekli yer değiştirmesi: Erotizmin ve pornografinin ötesi

Kristeva’nın Sade ve Bataille’a referansla tiksinti ile şiddet arasında bağ kurduğunu düşünürsek, Mehmet Erte’nin roman ve öyküleri Sade’ın sadizmi ile Bataille’ın erotizmi bağlamında bize ne söyler? Öncelikle bağın cinselliğin kutsallaştırılmasına karşı çıkışta yattığını iddia edebiliriz. Krsiteva’nın Bataille bağlamında değindiği cinsel bir sahnede şiddeti uygulayan ile şiddete maruz kalanın sürekli konum değiştirdiğini dikkate aldığımızda, Erte’nin Arzuda Bir Sapma’daki Isırmaca öyküsünden alıntılanan aşağıdaki satırlar kendini okura bu bağlamda konumlandırılmak üzere sunar. Şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan taraflar yer değiştirdiklerinde ikisinin de bir önceki konumda alamadıkları haz ortaya çıkar:

“Karışık duygularla üzerinden kalkarken bana saldıracağını tahmin edemezdim. Saçlarıma yapışarak başımı sağa sola savurdu, tırnaklarının kafaderimi yırttığını hissediyordum, parmaklarını adeta kafatasıma geçirmeye çalışıyordu. Acıya teslim oldum. Yüzümü rastgele art arda dişlemeye başladı. Hazla kanıyordum. Kanım aktıkça sevgim yüceliyor fakat onun nefreti bir türlü dinmiyordu. Gözyaşlarım gerekti ona. Gözlerinden akmasına izin vermediğim yaşlar…” (Erte, 2015, s.67).

Sofular kutsalın, kurban vermenin ve yasağın içerdiği ve dayattığı şiddetten söz etmeye pek yanaşmaz. Çağında ironik bir şekilde yüce marki olarak adlandırılan Sade[9] yasağın içerdiği ve dayattığı bu şiddetin, artık günümüzde sado-mazoşist denen abartılı biyolojik ve konuşan varlıklar olma koşulumuzun sonuçlarını görülür kılmıştır. İnsan varlık olarak biyolojik-konuşan varlık olmamız, yasağın şiddetine dayanıyordur oysa.

Konuşan hayvan kuşkusuz toplumsal bir varlıktır, ama özellikle de erotik bir varlıktır. Ne kadar kutsal dışı kılınmak istenirse istensin Homo religiosis’in cazibesi sürer. Kristeva’ya göre dinî olan, cinselliğin anlamla karşılaştığı kavşak olarak düşünülmelidir. Kutsal, aldığı biçim her ne olursa olsun radikal bir toplum-dışılık olan cinselliği ele geçirir ve yeniden biçimlendirir; cinsellik kutsal kılınır. Tutku ile yeniden üretim arasındaki tahammül edilemez gerilim, Homo sapiens ile Homo religiosis’in büyüsel hiçbir yanı olmayan içe bükülmüş psişik uzamı, imkânsızla birlikte oluşur: Ölüm ve cinsiyet farkı; bu psişik uzam dinler tarihi boyunca değişerek sürekliliğini korur. Erotizm psikanalizle değişmeyen antropolojik bir olguya dönüşür: bilme arzusunun öteki yüzü olan inanma ihtiyacı. Totalitarizm ve atom bombasının ardından özgür ve yönetilebilir cinselliği yadsıyan insanlık karşısında duyduğu şaşkınlıkla Bataille, erotizm üzerinde erotizmi neredeyse tam bir yıkıma dönüştürecek şekilde ısrar eder (Kristeva, 2010).

Kristeva’ya göre Georges Bataille içsel deneyimin haz (jouissance) almada cinsel yasakların ihlali olduğunu, bu ihlalde de benliğin, bilincin iptalinin sınırında, hatta ölümün sınırında olunduğunu düşünür.  Yüce’yi söze davet ettiğimizde, aslında insanın hayvaniliğin ve hiçliğin içine gömülüp battığı öteki sınıra geçişleri çağrıştırmaya başlarız. Demek ki kutsal belki de insanın savunulması imkânsız erotizmine dair bilinçsiz bir algısıdır. Kutsal, insanın olsa olsa doğa ile kültürün, hayvani ile sözün, duyumsanabilir (sensible) ile adlandıralabilirin sınırlarında var olabileceğine dair bir bilinçsizliktir (Clément ve Kristeva, 1998, s.42).

Duyumsanabilir ve adlandırılabilirin sınırını erotik yıkımda arayan Sade’dan farklı olarak Mehmet Erte Sinek’te ve başka öykülerinde aynı anda cellat ve kurban olma arzusunu dile getirir. Örneğin Isırmaca’da erkek kurban konumuna geçtiğinde, gerçekte kadını şiddete sevkeden kendisi olduğu için kendi celladıdır. Erotizm, arzu, yasak ve şiddet yücenin hem başka bir şekilde kutsandığı hem de yadsındığı bir retorikte buluşur. Yasak, kutsal, erotizm, şiddet gibi sözcük öbekleri,  kadın bedeninin uzuvlarına sarkan bakışı, hazzı şiddetle sado-mazoşist bir buyruk olarak arzulayan yazar Mehmet Erte’nin eserleri hakkında bize ne ifade eder?  Her ne kadar Bataille erotizmi Yasa’yı yerinden edecek ve ikiyüzlülüğüyle iğrençliği ortaya çıkaracak bir aşırılık olarak ele geçirmeye çalışsa da, Mehmet Erte’nin erotizmi neredeyse yok sayan bir kuraldışılıkla cinselliğe yaklaşması arasında gizli bir bağ vardır sanki. Bataille cinsel sahneleri çoğaltarak sınırlara meydan okur, Erte cinselliği engelleyerek hazzın alışılmış kodlarına utangaçça boyun eğer gibi yapar. Bir türlü müstehcen ve erotik olmaya yanaşmaz:

“Kadını alıcı gözüyle süzdüğüm anda kendimi güçlü hissetmiş ve ona sahip olmayı istemiştim. Oysa onun emriyle soyunmaya başlayan bir kuklaydım sadece. Atletimi çıkardıktan sonra hareketlerim yavaşladı. Hareketlerimin yavaşlamasında beni yöneten iplere bir itiraz gizliydi. Kendim olmamın önünde bir engel yoksa, bu kadın beni erişilmezliğiyle sınırlandırmıyorsa eğer, böyle ruhsuzca soyunmamalıydım! Güçlü (kendisi olabildiği için güçlü) bir erkeğe yakışır şekilde yanına gidip onu ensesinden kavramalı ve dudaklarına yapışıp yatağa yatırırken bir elimle kemerimi çözmeliydim” (Erte, 2015, s.51).

Yasak Bataille’da arzuyu kurar. Erotizmde “yasak ihlal edilmek için oradadır” (1957, s. 72) diye yazmıştır örneğin. Erotik deneyimde arzu sadece cinsel edimi değil öznenin fantaziye dayalı tüm edimini kapsar. Bataille’dan farklı olarak Mehmet Erte’de anlatıcının gördüğü şeyden çok zihnini okuruz, anlatıcı zihninin pornografik bir dökümünü sunduğunda erotik olarak algılanabilecek görünümler birbirini kovalayan düşünceler arasında kaybolur. Erotizmin varlığı için sahnede (betimlenen anda) şart olan düzen, kurgu bozularak başka bir planda, sahne arkasında yeniden kurulur. Erte’de tasvir edilen şey bağlamında değil, herhangi bir tasviri gerçekleştirecek zihnin tüm devinimlerine tanık olduğumuz için mahrem bir alandayızdır. İhlal de mahreme bu şekilde yaklaşılmasında kendini gösterir. Müstehcen ya da neredeyse pornografik bir erotizmin yerini, mahremin iğdiş edilmesi alır. Ancak bu popüler kültür ürünlerinde sıkça rastladığımız iğdişten son derece farklıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde Sade’ın cinsel etkinliğin partnerlerini konumlandırma saplantısı, Erte’de pornografik olana yeni bir bakışla, konumların zihinsel bir yeniden dağıtımında çıkar karşımıza.

Mehmet Erte Sahte’nin sonunda yazarın, kahramanın, metindeki iç seslerin ve gerçek kişilerin kim olduğuna dair itiraflarda bulunmaya karar verip, yeni bir oyun alanı kurduğunda, okur Pornografi? başlıklı bir metinle baş etmek zorunda kalır.  Pornografinin yaygın algılanışı ve tüketilmesiyle kendi roman yazma deneyimini sözde itiraflarla gerçeğe yaklaştırmaya çalıştığı Sahte’de pornografik bir cinsellikten daha ziyade, cinselliğin taklidi olmayan pornografinin gerçek’ten alıkoyduğu şeyin aslında pornografik sahneye bakanın bakışının mantığına içkin olduğuna dair zihinsel denklemlerle karşılaşırız:

“Kameranın/izleyenin gizlendiği, oyuncunun/izlenenin vazgeçilecek bir sırdan yoksun olarak göründüğü ya da bilinç düzeyinde bir vazgeçiş olmadan bir sırrı apaçık sergilediği, yaşadığı sahneler (bu sahnelerde her ne gösterilirse gösterilsin) pornografik değil, gerçektir. Gerçek iyi becerilmemiş bir şeydir, gerçeği dürüstçe taklit edenler bu beceriksizliği kopyalamaktan ileri gidemezler. Pornografi gerçeği taklit etmez, onu gerçek kılan ya da onda gerçek olan şey izleyicinin (‘okuyucu’nun) gerçeğiyle (gözüyle) kurduğu ilişkidir. Bu söylediklerimin hepsine itiraz edilebilir. Ben konuyu saf/ideal durumların olabileceğini varsayarak ele almaya çalışıyorum. Diğer yandan tam anlamıyla pornografik olunamayacağı gibi, bir derece pornografik olmaktan kurtulabilmiş bir şey de yoktur. Pornografi belki de bir tür kaza ya da arızadır; öyleyse eğer, varılabilecek bir sonuç (ya da ideal) değil, bir hedefe doğru ilerlerken görülen bir sapmadır. İnternetteki yetişkin sitelerinde bulunan filmleri pornografik olarak değerlendirmediğimi (konu etmediğimi) ama nadiren de olsa bunlarda pornografik unsurlara rastlanabileceğini belirtmem gerekiyor” (Erte, 2012, s.110).

Şöyle düşünebiliriz belki de: Erte’de bakışın niteliği haline gelen pornografi düşünsel hazzı kışkırtırken, Bataille’da yasağın ihlali yoluyla cinsellik en uç noktasına kadar götürülür. Erte, en uç noktayı cinselliğin imkânsızlığında kurar. Bu açıdan iyi bilinen Lacancı “cinsel ilişki diye bir şey yoktur” ilkesiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünebiliriz. Bataille’da arzu bilincin, yasanın ve dilin sınırına dayanır. Erotizm onun için sessiz bir deneyimdir. Sahte’nin yukarıdaki satırlarında görüldüğü üzere pornografi bir kaza ya da sapmadan başka bir şey değildir. Arzunun sapıp kendine yuva aradığı bir yerdir, ama cinsel ilişki imkânsız olduğundan, tatmini olmayan bir arzu sahnesi olarak erotizm ve pornografiden söz edebiliriz. Yasa’nın ihlal edilmesi önce düzensizlik, karışıklık, dünya düzenine karşı uygulanan bir şiddetse eğer, buradaki başkaldırıyı sınırı iyi belirlenmiş ve katı kurallara boyun eğen bir cinsel davranışı yaygınlaştıran cinsel düzene ve çalışma düzenine karşı çıkış olarak düşünmemiz gerekir. Erte bakışın cinsel düzenine karşı çıkar. Pornografiyi bu anlamda diğer arzuda sapmalar gibi bir sapma olarak niteler. Ayrıca Bataillecı anlamda erotizm hayvan cinselliğinden farklıdır, hayvanlar özgürdür ama doğal bir ihtiyaç olarak cinsel eyleme sahiptirler. Böylece türlerinin devamını da sağlarlar (Foucault, 1963, s.751).  Bataille toplumun ve dinin de kabul ettiği bu doğal ve amaçlı etkinlikle ilgilenmez. Benzer bir şekilde Erte’nin öykülerinde de arzunun doğal ve amaçlı etkinlik olarak cinsellikten saptığını, hatta daha çok erkek yazınında ortaya çıkan kadın bedenin erotikleştirilmesinden azade bir cinsel ilişki imkânsızlığına saptığını söyleyebiliriz. Bir kadın erotik edebiyatın erkeğe atfettiği vahşi, özgür cinselliğin iplerini eline alıp erkeği arzusunun etrafında dört döndürebilmiş olsaydı, işte ancak o zaman, arzu belki de saptığı yerde geçici bir süre için konaklayabilirdi.

“Ellerimde kelepçeler, ayaklarımda prangalar olmadığı halde kımıldayamamak. Kayıp düşer gibi, yani bir kazanın aniliğiyle kendimi birden onun bulmak. Varlığımı uçurumda duymak. Boşlukta ona tutunurken. Fakat kurtulmaya çalışmadan. Kurtarılacak hiçbir şeyimin olmadığını bilerek. O yüce değil, hayır, ben irademi, yazgımı ona teslim ettiğim için alçağım” (Erte, 2015, s.102).

Mehmet Erte de Bataille’ın yaptığı gibi aslında bizzat cinsel ilişkiyi ihlal eder, ama o, Bataille’da olduğu gibi cinsel ilişkiyi yüceltmez. Bataille’daki sapkınlık olarak cinselliğin ihlal edilmesiyle de ilgilenmez, Bataille için önemli olan cinselliğin yazar olarak onun başka bir yere gitmesine imkân tanımasıdır. Bu açıdan da Sade’dan tamamen farklıdır. Sade olası yapısal tüm engellerden azade bir kombinasyon alanı bulmaya çalışır (Barthes, 1963, s.776). Bataille cinsel hazzın ve hatta sapkınlığın ötesine geçmek ister. Bakışın tarihinde eril karekter Erte’deki imkânsız cinsel ilişkiyi çağrıştıracak şekilde şöyle konuşur : “Hiç kuşku yoktu, ‘ten zevkleri’ denilen şeyi sevmiyordum, yavan oldukları tatsız ve tek düze olduklarından. ‘Kirli’ denilen şeyleri seviyordum. Tersine alışıldık sefahat âlemi beni hiç tatmin etmiyordu, çünkü sefahatin kendisini kirletiyordu bu âlem… Benim bildiğim sefahat sadece bedenimi ve düşüncelerimi değil, bilhassa sefahat karşısında hayal edebileceğim her şeyi ve özellikle de yaldızlı evreni kirletiyordu” (Bataille, 1979, s.63). Bataille için arzu sınırlara arzu duymaktır, sınırların ötesine geçmektir. İhlal sürekli aşmaktır, aşmak için yeniden başlamaktır. Erte’de bu aşamayı öykülerindeki erkeklerin alçalma arzusuyla yanıp tutuşmasında ve bunu kadınlardan beklemesinde buluruz.

Tıpkı Bakışın Kirlettiği Ayna’nın otobüste karşılaştığı bir kadının ya da yerde tekmelediği bir gazoz kapağının peşine nedensizce takılan ve kendini rastlantıya teslim etmeyi arzulayan, Arzuda Bir Sapma’nın O isimli öyküsünde başkası olmanın yolunu onun bir uzvu olmakta bulan yazarı gibi… Son kitabındaki Tekrar isimli öyküsünde imkânsız olanı isterken, tüm beden parçaları, tüm aynalar ve ötekilerden benliksizce geçecek kadar şeffaf olmayı dilerken Bataille’ın da ulaşmaya çalıştığı bir dünyayı hayal eder gibidir:

“Hiçbir şeyin tekrar etmediği bir dünya düşlüyorum. Kuzey yıldızının yalnız bir kez göründüğü, güneşin bir kez doğup battığı tek bir gün… Bir karabasan. İncir bir kez tadılıyor, su bir kez içiliyor, yürüyüşe bir kez çıkılıyor… Tüm ölümlüler her şeyle, herkesle sadece bir kez karşılaşıyorlar… Yaşananlar arasında kaçınılmaz yakınlıklar olsa da bir deneyimin diğerine kapı açmadığı, insana kazandırdığı bilginin başka bir deneyimde işe yaramadığı ve bu nedenle de kimsenin hiçbir konuda gerçek anlamda deneyimli olamadığı bir dünya. Her yaşantı boşlukta kısa bir süreliğine beliriyor ve hiçbir şeyi aydınlatmadan ve hiçbir şey tarafından aydınlatılmadan yitip gidiyor” (Erte, 2015, s.97).

Mehmet Erte kültürün olmadığı bir dünya hayal eder. Bu dünyayla Bataille’ın arzunun dilin ötesine geçiren bir esrime hali olduğunu, erotizmin sessiz bir deneyim olarak var olduğunu ve sözcüklerin hazdan dışlandığını düşündüğü yazın evreni arasında bir bağ kurabiliriz. Bu sessiz deneyim dilin askıya alındığı olağanüstü anlarda yaşanır ancak. Edebiyat da Bataille için bu anların yaklaşmasını betimler. Yaşantının evrenin uçsuz buçaksız boşluğunda kayan bir yıldız olması dileği, ölüm dürtüsüyle birlikte ele alınabilir. Yaşamın deneyimlerin birikmediği anısız, temassız, kuralsız, tek tadımlık arzu anlarına (sapmalarına?) dönüşebilmesi talebi, kültür ve dil varlığı olarak insanı sorun olarak önümüze koymaz mı? Kültür ve dil varlıkları olarak birbirimize yaptığımız; anılarımız, deneyimlerimiz, hınçlarımız, kıskançlıklarımız, doyumsuz zevk arayışlarımız için ötekini ve kendimizi birer atık misali hırpalamaktan çok mu farklıdır? Lacan için dürtü, ölüm ve yıkım dürtüsüdür öncelikle, var olan her şeyi sorunlu hale getirir. Bataille yıkımı önce ötekinin ardından kendinin yıkımı olarak düşünür. Sadizm ile narsisizm arasında demek ki derin bir bağ olmalıdır. Bataille’da “erkek sevgilisini ısırmak, yutmak, öldürmek ve imkânsız bir iletişim ve özdeşleşme çabasında yok etmek ister” (Moravia, 1980, s.16).

Daha önce değindiğimiz gibi, cellat ile kurbanın sürekli yer değiştirmesine Mehmet Erte’nin öykülerinde sık rastlarız. Bu yer değiştirmede sınırların ihlali olarak tiksintinin egemence hüküm sürdüğünü düşünmeden edemeyiz. Bataille’da haz nesnesi de “murdarlıktaki bir atık”tır. Ötekini hırpalamak, yok etmek, ona acı çektirmek bir şekilde kendini de yok etmek anlamına gelmez mi? Ya da toplumsal, hukuki ve dinî normların koyduğu kurallara uygun öznellikle hesaplaşılması söz konusu değil midir? Cellat ve kurban sürekli yer değiştirir. Kim ölmek ister? Yıkım arzusunda roller sürekli yer değiştirir. Bataille için de ölümden söz etmek öznenin mi ötekinin mi ölümüne denk düşer? Bataille’ın romanlarında sadist sahneler mazoşit sahnelere kolayca evrilir. Bu mazoşizm Bataille’in edebî üslübunu oluşturur. Şiddet yüklü, delice, hatta müstehcen sahneleri anlatabilmek için Bataille acılı bir hazzı ifade eder. Bu hazza Mehmet Erte öykülerinde de tanık oluruz. Bir yandan çoşkulu, tutkulu, öte yandan da kayıtsızdır yazarken. Arzu hazzı hedefleyen ama hazı engelleyen tuhaf bir andır. Sadece yasaktan haz alınabilir, arzuyu engelleyen yasaktan haz almak, kendi güçsüzlüğünden haz almaktır. Kendi imkânsızlığından ve ihlalinden böylece iki kez haz alınmaktadır. Yasağın ihlali şiddetle iç içedir; haz asla tamamlanmaz, çünkü sonlu ve sonsuza aynı anda gereksinim duyar. Arzuda bu yüzden hep bir şekilde bir sapma vardır, sapmak zorunluluktur. Mehmet Erte’nin bu zorunluluğun yazarı olmaya and içtiğini iddia edebiliriz.

  

Tabusuz muyuz?

İğrençlik ve tiksinme toplumsal değişimle paralel olarak anlam kazanır. Toplum tabuları inşa eder. Çağımız toplumlarında savaşın vahşeti, pornografi düşkünkülüğü, reklamların kar güdüsüyle serimlemekten zevk aldığı cinsellik, artık tabu olmaktan çıkmıştır. Tabusuz toplumlar olamayacağına göre çağımızın tabuları ve sınırları hem cezbetmek hem de yasaklayıp cezalandırmak için nerede çizilir? Çağımızda sınırların nerelerde oluşturulduğunu saptamak gittikçe zorlaşmaktadır.

Alain Ehrenberg ve Slovaj Zizek bu soruyu yanıtlarken yasağın düşüşe geçtiği, yerinden edildiği bir çağda yaşadığımıza işaret ederler. Cinsellik Zizek’e göre artık sansürlenmez, öznelliğin paradigmatik tarzı artık simgesel iğdişle birlikte baba yasasında konumlanan özne değil, asıl haz almaya dair üstbensel bir dayatmanın peşinden giden çok biçimli sapkın öznedir (Talib, 2013).

Gerçekle doğrudan ilişki içindeki sanat eserleri tiksindirici bulunur[10]. İğrenç bir gerçeklik olgusudur ve gerçekliğin sıradan erilşilmezliğine bağlı bir olgudur. İğrenç kişi, durum, duygu ve nesneler gerçeğe çok benzedikleri için rahatsızlık ve huzursuzluk yaratırlar. Dünyanın bu kadar da gerçek olmasına dayanmak zordur. Sanat eserlerinin yaşamın bu kadar içinde olması, gerçeğe bu kadar yaklaşması insanın tahayyül sınırlarını zorlar.

 

Kaynaklar

Balázs, Béla (2013). Görünen İnsan ya da Sinema Kültürü.(Çev. Oya Kasap ). İstanbul: Say Yayınları.

Barthes,  Roland (1963). “La métaphore de l’œil”, Hommage à George Bataille, Critique, Paris: Minuit.

Bataille, Georges (1957). L’érotisme. Paris: Minuit.

———————(1979). Histoire de l’œil. Paris: Gallimard.

Clément, Cathrine ve Kristeva, Julia (1998). Le féminin et le sacré [Dişil ve Kutsal], Paris: Stock.

Erte, Mehmet (2008). Bakışın Kirlettiği Ayna. İstanbul: YKY.

——————— (2010). Alçalma. İstanbul: YKY.

——————— (2012). Sahte. İstanbul: YKY.

——————— (2015). Arzuda Bir Sapma. İstanbul: YKY.

Freud, Sigmund (1917). “Deuil et mélancolie”, 1917, dans Métapsychologie, Paris: Gallimard, 1968.

Foucault, Michel (1963). “Préface à la transgression”, Hommage à George Bataille, Critique, Paris:Minuit.

Kristeva, Julia (2004). Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme. (çev. Nilgün Tutal), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

——————— (2005). “L’impudence d’énoncer: la langue maternelle”, Revue Française de la Psychanalyse, 5/2005.

——————— (2007). Ruhun Yeni Hastalıkları. (çev. Nilgün Tutal), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

——————— (1996). Sens et non-sens de la révolte I . Paris: Fayard.

——————— (1997). Sens et non-sens II . Paris: Fayard.

——————— (1998). L’avenir de la révolte (1998). Paris: Fayard.

——————— (1987). Soleil noir: dépression et mélancolie, Paris: Gallimard.

——————— (2010). “L’érotisme, entre chair et sens”, Le Point-Références, 28 Ekim 2010.

Kurt, Merve ve Aydın Çam (2012). “Mehmet Erte’de Huzursuzluk: Bakış ve Beden”, İleti-ş-im. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını. Sayı 17, Aralık 2012, ss.127-135.

Lacan, Jacques (1976). Le sinthome. Version dactylographiée, séance du 16 mars 1976. Aktaran Silvia Lippi (2006). “Transgression et violence chez Bataille et Lacan”, La clinique lacanienne, 2006/1 (no 10) Éditeur ERES,  s. 245 – 262.

Lippi, Silvia (2006). “Transgression et violence chez Bataille et Lacan”, La clinique lacanienne, 2006/1 (Sayı: 10) Éditeur ERES,  s. 245 – 262.

Moravia, Alberto (1980). “Préface à la traduction italienne d’Histoire de l’œil”, Storia dell’occhio, Roma, Gremese Editore. Aktaran Silvia Lippi (2006). “Transgression et violence chez Bataille et Lacan”, La clinique lacanienne, 2006/1 (no 10) Éditeur ERES, s. 245 – 262.

Talib, Sara (2013) The Abject in Arts and Philosophy, UCA, Grande-Bretagne, 2013, s.5-9.

Tutal, Nilgün (2004). “Kristeva’da Aşk: Önce Söz/Kelam Vardıdan Önce Aşk Vardıya”, Doğu Batı Dergisi, sayı:27, s.211-221.

Williams, Patrick ve Bertini, Jean-Luc Bertini (Julia Kristeva ile Söyleşi, 2012), “La révolte est d’abord une révolte intérieure” [Başkaldırı önce içsel bir başkaldırıdır], Elle, 21 Eylül 2012, s.192.

Dipnotlar

[1] Alıntıdaki italik bana ait. Hemen belirtmekte fayda var: Mehmet Erte temiz, düzenli, neredeyse hiç fazlası olmayan tümcelerle yazar. Dili reddetmekten daha çok, dili yeniden inşa eder. Kimi zaman bir paragraflık öyküleri ile görece daha uzun öyküleri tematik olarak benzerlikler gösterir. Erte’de iğrenç kendini dilin kullanımında hijyenik bir tutumda var eder; ama seçilen temaların çoğu tiksinti ve başkaldırıyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır.

[2] Sanatçı kendi hakikatini edebe aykırı şekilde, bastırmadan dilde ifade eder. Dili cinsel dürtüleri bastırarak öğrendiğimiz doğru, ancak dilin aynı zamanda sapkın tipte bir nesne olarak kurulması da söz konusudur. Özne bu sapkın nesnede oluşur, yani simgesel düzene dâhil olur (Kristeva, 2005, s.1659).

[3] Bkz., Tutal, 2004, s.214.

[4] Aydın Çam ve Merve Kurt Julia Kristeva ile Mehmet arasında bağlantı kuran ilk yazıyı yazdılar. Şöyle der yazı (2012, s.131) : “Slavoj Žižek (2005), normal bir bakışın sıradan bir gündelik nesneden başka bir şey göremediği yerde hiçliği, “hiçten çıkan” bir nesneyi görebilen bir bakışı tanımlar. “Düzgün bakınca karmaşadan başka bir şey / Görünmeyen; ama yamuk bakınca biçimi / Ayrışabilen perspektifler gibi” olan, ama bununla da kalmayıp aslında radikal bir alan değişikliği yapan bir bakıştır: Bir resmin, dosdoğru bakıldığında bulanık bir nokta gibi görünen ayrıntısı, ona “yamuk” bakıldığında açık seçik, net bir biçim kazanmaktadır. Bir şeye dosdoğru, gayri şahsi, nesnel bir biçimde bakıldığında şekilsiz bir noktadan başka bir şey görülmezken; “yamuk” bakıldığında o şeyin açık seçik özellikler kazanmasının nedeni, bu bakışın, arzu’nun desteklediği, nüfuz ettiği ve “çarpıttığı” şahsi bir bakış olmasıdır. Mehmet Erte çalışmalarında (2008; 2009; 2010a; 2010b ve 2012) Žižek’in başkalarına yöneltildiği bu bakışı almış ve aslında ötekiye ait olması gereken bu bakışı kahramanlarının gözlerine yerleştirmiştir. Bakış artık kahramanlarının kendi kendilerine yönelttiği, ama aslında ötekiye ait olan, yamuk, çarpık, tuhaf ve kirli bir bakış haline gelmiştir. Erte’nin ötekinin gözlerinden alıp kahramanlarına yerleştirerek kendilerine yönelttiği; Kristeva’ya göre korku ve tiksintiye neden olan bu bakış, bir ötekinin “ben” olacak şeyin yerini ve konumunu işgal etmesi şeklinde tespit ettiği duruma denk düşer: “Bu öteki, kendisiyle özdeşleştiğim ya da bütünleştiğim bir başkası değil, beni öndeleyen ve bana sahip olan ve bu sahiplenmeyle beni var eden bir ötekidir” (2004, s. 24).

[5] Kaşıntı adlı öykünün sonunda arzusuna yenilerek bir kadının ayak bileğini kanatacak denli kaşıyan erkek, işin karakolda biteceğini deneyimleyerek öğrenir. Tanımadığı bir kadının baldırını kaşırken duyumsadığı tahrik, Yasa ile sınırını isteksizce tanımak zorundadır. Ama düş düzleminde arzu dile kayıtlı olarak kendine bir varlık alanı açmıştır.

[6] Grotesk edebiyatta 1532 yılında Rabelais ile kullanılmaya başlanır. Ardından estetik alanda 18. yüzyılda yaygınlaşan groteske, insan ile hayvan ve yücelik ile alçalma arasındaki  ayrımları bulanıklaştırmak için başvurulur. Kimi yazarlar biçimsiz olanı ön plana çıkarmada groteskten yararlanır; kimileri içinse grotesk bürlesk ve baroka yakın durur, çirkin estetiğinden farklıdır. Groteski Swift, Smollett, Hoffmann, Poe, Kafka, Jarry, Beckett, Ionesco gibi yazarlarsa bir uyuşmazlığa işaret etmek için; satirik, komik ve absürt bir uyuşmazlığı dile getirmek için kullanır.

[7] Kristeva eserlerinde simgesel ve imgesel ayrımını bu açıdan işlevsel kılar. Simgesel, mantık ve dilbilgisi kurallarına riayet ederek söylemi oluşturur; imgeselse beden imgesini, ben ve öteki imgesini harekete geçirir. İmgesel ses, melodi, ritim, renk, koku gibi dürtüsel ve duygusal anlamın dışavurumuna imkân tanır: “İmgesel kuşkusuz ayna evresine bağlıdır. İmgesel oluşum sürecindeki öznenin kendi imgesini oluşturur” (Kristeva, 2007, s.120).

[8] Kristeva da Korkunun Güçleri’nde iğrençlik ve tiksintiyi edebiyatla birlikte ele aldığı kısma bir kısa “Joyce” bahsi ekler. Joyce’un edebî eserinde iğrenç “konuşma tarzında” ortaya çıkar der: “Yalnıca Kelam (Verbe) iğrençten arındırır; Joyce, bunu, work in progress’ini temsil eden ustalıklı retoriğine, iğrenmeye karşı tüm haklarını yeniden verdiğinde dile getirmeye çalışır. Tek bir arınma: saf gösterenin, harflerdeki müziğin (Finnegans Wake) retoriği (2004, s.35-36). Joyce noktalama işaretlerini kullanmaz, sanki nefes almadan tümceleri konuşmalar şeklinde hızla sıralar. Kristeva aynı eserinde Céline üzerine kaleme aldığı uzun bölümün başına Nietzsche’nin İyinin ve Kötünün Ötesinde’sindesinden yaptığı şu kısa alıntıyı koyar: “Bir tümcenin ritmini kavrayamamak tümcenin bizzat anlamını kavrayamamaktır” (2004, s.165).

[9] Cyril Endfield’in yönettiği, 1969 tarihli, Amerikan yapımı Le divin marquis de Sade (Yüce Marquis de Sade) isimli bir film de vardır.

[10] Bkz, Kristeva 2004, Céline ve yapıtlarıyla ilgili “Céline: Ne oyuncu ne de Kurban”, s.163-271.

 

 

 

Yorum bırakın

“Arzuda Bir Sapma”, yeniden.

Yorum bırakın

“Arzuda Bir Sapma” hakkında kısa kısa

Metin Celâl:

2000’li yılların iyi şairlerinden Mehmet Erte düzyazıda da kendine has bir anlatım oluşturdu. Yeni kitabı Arzuda Bir Sapma‘daki (Yapı Kredi yay.) öykülerde bir erkeğin çocukluktan başlayarak yaşamı boyunca “arzu”larının peşinde yaşadıklarını, arzularının onu bedensel ve ruhsal olarak nasıl etklediğini, yönlendirdiğini anlatıyor.

http://okudugumkitaplar.blogspot.com.tr/2015_04_01_archive.html

 

İsmail Pelit:

mehmet erte/ arzuda bir sapma (erte, okuyucunun kolayca kendini yazarın/ anlatıcının yerine koyabileceği metinler inşa ediyor. imrenilecek bir durum. persona, yazarı genellikle okuyucudan uzak tutar, okuyucuyu metne yaklaştırır. ama erte’nin metinlerinde persona, okuyucuyu metnin içine çekip onu yazara/ anlatıcıya ulaştıran bir mağara gibi. aslında daha uzun bir yazı yazmıştım bu kitap hakkında, yazar, karakter ayrımı ile okuyucu, karakter yakınlığı üzerine epey düşündürdü bu kitap. ama defterim yanımda değil.)

http://ismailpelit.blogspot.com.tr/2016/02/post-oyku-sorusturmasna-verdigim-cevap.html

 

Kadir Yüksel:

Mehmet Erte Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan Arzuda Bir Sapma adlı yeni öykü kitabında da sürdürüyor alışılmadık, çarpıcı öykü dünyasını. Zor okunan, dil yoğun öyküleri ayrıksılığını koruyor. Çok kendine özgü bir okuyucuyu çağırıyor. Farklı bir çizginin öyküleri bugünün öykücülüğünün kıyısında kendine önemli bir yer açıyor.

http://kitapeki.com/2015-yilinda-oyku/

 

Tolga Meriç:

Mehmet Erte. “Arzuda Bir Sapma”daki birkaç öyküsünü okurken hayatımda ilk defa kıskançlık duydum. Metinlere karşı bende hiç olmayan bir duygudur bu. O yüzden çok şaşırdım. Fakat benim keşfettiğimi kaç kişi keşfedebilecek emin değilim. Çünkü hakkında bayağı bir yazı çıktı ama kitabı ya da yazarı tam olarak kavrayabilmiş yazılar değildi bunlar. Gerçi ben Mehmet Erte’nin de kendisini tam olarak anlayabildiğini düşünmedim. Eğer anlarsa, metinlerine şu saçma sapan hayatın yerine kendi dünyasını koyarsa, bambaşka bir yer açabilir edebiyatımızda.

http://egoistokur.com/beklenen-roportaj-tolga-meric-hakkinda-bildigim-her-sey/

 

ArzudaBirSapma_Tam

Yorum bırakın

“Anlatıcı da, okur da hem teşhirci hem dikizcidir” MEHMET ERTE İLE SÖYLEŞİ / NİL SAKMAN

(“Bugünün Yazarları: Mehmet Erte” dosyası), Kitap-lık, Ocak-Şubat 2016

BugununYazarlariMehmetErte

Desen: Nonye Ikegwuoha

Özellikle Arzuda Bir Sapma’da, öteki ile kurulan ilişkinin –ne kadar hakiki bir görüntü çizerse çizsin– özünde bir parodiden ibaret olduğunun farkında olan, ancak bu farkındalığa rağmen öteki ile karşılaşma olasılığı üzerine düşünmekten geri duramayan ve bu esnada deneyimlediği çaresizlik kadar kendi varoluşu ile de neredeyse kara mizaha başvurarak alay eden bir anlatıcı var. Sana göre insanın doğuştan gelen eksikliğini, bu dünyaya fırlatılmışlığını öteki ile kurduğu ilişki bağlamında onarması, dönüşmesi olası mıdır? Edebiyat bu alana dair kimi olanaklar barındırıyor mu?

İnsandan benim anladığım kültüre adım attıktan sonra ilerlemeye mahkûm edilen varlık. Kültüre, simgesel düzene geçmeden önceki halimiz için eksik denilebilir mi bilmiyorum. Benim açımdan şunu vurgulamak önemli: kendimizi tam bir özne olarak kurup sonra bir eksiklik duymuyoruz. Eksiklik öznenin kurucu öğesi, varlık şartı; giderildiğinde özne ortadan kalkar. Kültüre geçmeden önceki halimiz için “tam” denilemez ama öznedeki gibi bir eksiklik duymadığımız da açıktır. Eksikliği içimize yerleştiren ve hepimizi birer özne olarak var kılan ötekidir. Öteki –ortada bir ikinci olmasa bile– her zaman üçüncüdür; hiçbir zaman ona sahip olmadığımız halde kaybettiğimiz şeydir. Evet, dönüşümün aracıdır ama iyileştirmez, hasta eder. Yalnız, varoluşumuz bu hastalığa bağlı, çünkü ötekinin temsilcilerinin, –daha doğru bir deyişle– casuslarının toplamıyız biz. Edebiyat bu durumda ancak bizi bir imkânsızlığın, ötekinin kıyısına getirip tek başımıza bıraktığında anlamlı olabilir; yoksa hoşumuza giden cümlelerin altını çizip uykuya dalarız. Bence iyi bir edebiyat ya da sanat eseri bizi geriletmeli, alçaltmalı; kültürün, yani içine doğduğumuz şeyler bütününün şartı olan uyum ve ilerlemenin dışına çıkmalıyız, ki onu dönüştürebilelim.

İnsanın doğuştan patolojik bir varlık olduğu ön kabulünden yola çıkarsak yazma eyleminde bir anomali görüyor musun? Ya da yazma eyleminin kendisi bir anomali midir?

Bir insanın karnından çıksak da kültürün dışında ve ona muhalif eğilimlerle doğuyoruz. İnsan yavrusunu hasta eden yetişkinler. Ama dikkat: Hastalıklar sadece kültüre uyum sürecinin sonucu değil, aynı zamanda kültürün de kendisini var kılma ve dönüştürme aracı. Dönüşmeyen, kendisine meydan okumayan kültür olamaz. Kültürü bir bakıma hastalıklarımıza borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yazmaya gelince… Yazarak sisteme pek güzel uyum sağlayanların sayısı diğerlerinden epey fazla olduğuna göre yazmanın bir anomali olduğunu söylemek yersiz. Şöyle okuyor, duyuyorum zaman zaman: “Yazmak sadece bazı insanların kapıldığı bir hastalık. Bu kişiler artık yazmadan yaşayamıyorlar.” Umarım yazarlara acımamızı istemiyorlardır. Bir kadın arkadaşım analistine şöyle demiş: “İlişkimde köle olmaya devam etmek istiyorum ama köleliği cinsel haz almanın şartı olmaktan çıkarmalıyım.” Yazarların durumu da böyle.

Öykülerinin geneline baktığımızda bedenin babanın/hukukun yasasını aşmaya yönelmiş bir enstrüman olarak belirdiğini görüyoruz. Eğer beden –cinsel arzu da dahil olmak üzere– arzu üreten bir makine ise, yazı ve edebiyat bu yasa aşımı – beden ilişkisinde nerede duruyor? Yazar Mehmet Erte ve arzu üreten (makine) anlatıcı, modern bireyin bu dünyadaki çıkmazı bağlamında nereye doğru yolculuk ediyor?

Bedende kültür öncesinin dili var; ruh-beden çatışmasının, toplumun beden üzerindeki denetiminin nedeni de bu. Ancak arzuyu kültüre, yani babanın yasasının biçimlendirmesine bir başkaldırı olarak görsem de, onun bedensel değil zihinsel olduğunu, yani kültürden bağımsız bir arzunun bulunmadığını düşünüyorum – bedensel olan boşalma ihtiyacıdır, arzu değil. Arzu benim sözlüğümde zihin tarafından bedene kurulmuş bir tuzaktır. Ama burada arzunun tehdidi kültür tarafından denetim altına alınmış bedenedir, bedende saklı duran ilkel dile değil, hatta arzu bu ilkel dil aracılığıyla kültüre isyan eder. Elbette kültürün kontrolündeki beden bu saldırıya bir cevap verir, en arzulu anlarımızda bizi yarı yolda bırakır. Bölünmemiş zihin (ruh) yoksa, beden de bir bütünmüş gibi davranamaz. Burada önemli olan şu: Arzu kültürün bir arızası olsa da her zaman muhalif değildir; arzunun –ve bedenin ilkel dilinin– sistem tarafından nasıl kullanışlı biçimlere indirgenebileceğini hepimiz biliyoruz. Gene de “Tasma”, “Uyanış” başta olmak üzere pek çok öykümde kültüre geçiş ve çeşitli aşamaları arasındaki yolculuk sancısını anlatırken arzuyu muhalif yönüyle ele aldım, tabii ki benim arzum sapkın olduğu için doğallıkla böyle gerçekleşti bu. Konuyla ilgisi nedeniyle bir de not düşmek istiyorum: Sahte’yi romana bir türlü başlayamayan birinin bölünme anlatısı olarak okumak doğru değil. Sahte’de roman denilen kültürdür. Roman romana rağmen romandır, kültür de (ben şimdi burada genellikle olumsuz yönüne baksam da) kendisine karşıdır. Sanatı sanatın, kültürü kültürün karşısına yerleştirmeyen insan her zaman çıkmazdadır.

Bu çerçevede senin bedeni ile yazan bir yazar olduğunu düşünüyorum. Sana göre nedir şu beden ile yazma meselesi?

Öncelikle bedene atfettiğimiz hemen her şeyin zihinsel/ruhsal, yani kültür kaynaklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Buna rağmen “bedenin aklı”ndan bahsedilmesini gündelik dilde bile yadırgamayız. Kanımca böyle bir ikinci akıl var, ama kültüre adım atılmasıyla birlikte oluşmaya başlayan bilinçdışına ve kültür öncesine ait olmak üzere iki dilde konuşuyor bizimle. Hayır, “iki dilde” değil, arzu sayesinde bedende bu iki dil uzlaşma ve çatışma haklarını saklı tutarak birleşiyor diyelim. Bu noktada, kültür öncesine ait her şeyin bastırılmadığını ve bilinçdışında kültüre adım attıktan sonrasının önemli bir yer işgal ettiğini unutmamalıyız. Ve şu da önemli, –Freud’a kulak verirsek– bilinçdışı sadece bastırılmış şeylerden oluşmuyor. Kısacası, arzu dolayısıyla bilinçdışına bağlanan bedende işler bir hayli karışık. Kabaca çerçevesini çizmeye çalıştığım bu karmaşa öykülerimin çoğunda açıkça görülebilir, ama daha önemlisi, benim anlatıcım bir beden olarak daima uyanıktır; adeta bir süper göz, kulak, burun, ten olarak algıladığını kâğıda geçirir. Dış dünyayı nasıl algıladığını durmaksızın sorunsallaştırır, çünkü dilin etkisinden bağımsız göremeyiz, işitemeyiz, dokunamayız…

Bu durumda edebiyatın ‘hakikati hakikatin dilinden konuşması’ olası mıdır? Böyle bir hakikilik dili var mıdır? (Elbette samimiyetten söz etmiyorum burada.) Özellikle de ‘dilin’ senin kültür olarak tanımlamayı tercih ettiğin söylemsel alandan, simgesel düzenden bağımsız olmadığını, olamayacağını da göz önünde bulundurduğumuz zaman bu konuda ne söylemek istersin?

Dil eşittir kültür, deyip sonrasına bakmak lazım. Dilin içinde bulunduğumuzdan hiçbir şeyi yanılsamasız kavrayamayız. Cézanne gittikçe eğrilen çizgileri, Giacometti de gittikçe küçülen veya incelen heykelleri hakkında aynı açıklamayı dile getirmişlerdir: Öyle görüyorum. Demek oluyor ki yanılsamalarını yapısal bir mesele olarak değerlendiriyorlar. Bu kitabı yazdım, bu resmi yaptım, bu parçayı besteledim, çünkü öyle görüyorum – Sanatçı kendisi ve eseri hakkında bundan daha ciddi ve doğru bir şey söyleyemez. Joyce ve Lacan kelimelerle oyun oynamamışlardır, varoluşu o bozulmuş, birbirine eklenmiş, sağa sola çekilmiş kelimelerle görmüşlerdir. Sanatçının, filozofun bir yanılsamaya dayanan eseri dünyayı nasıl gördüğünü gösterir. Hakikatten anladığımız, bir şeyin özüyse, yanılıyoruz. Şeyleri asla oldukları gibi kavrayamayacağımızı kabul etmeliyiz. Sanatçının hakikat arayışı kendi yanılsamasının derinlerine doğru bir yolculuktur, muhatabını da kendisiyle birlikte bir imkânsızlığın kıyısına sürükler.

Ötekinin kıyısına doğru yol alırken bile isteye kullandığın yazınsal ‘stratejiler’ var mı? Yoksa öyle boş vitese takıp yokuş aşağı vuruyor musun?

Bazı okurların benim doğaçlama yazdığımı düşünmesinden her zaman memnuniyet duydum; bu bir iltifat, umarım hak ediyorumdur. İltifat diyorum, çünkü Beethoven, Cézanne, Gombrowicz, Oğuz Atay gibi ustaların eserlerinden –yapılarındaki sağlamlığa rağmen– ben bir doğaçlama tadı aldım hep. Az önce de dedim, eser sanatçının yanılsamasına bağlıdır. Özgünlük diye bir şey varsa, sadece yanılsamadan doğabilir. Sanatçı yanılsamasını kader gibi yaşar. İlkgençliğimde asla hiçbir şeyi tek bir anda tek bir konumda tespit edemeyeceğimi, bütünü kavrayabilmemin imkânsız olduğunu, hep bir kör nokta ile karşılaşacağımı sezmeye başladım, ama bunu aşılacak bir kusur olarak görmeyi yeğliyordum. Böylece şeylere dair ihtimalleri kâğıt üstünde durmaksızın çoğaltıyor, farkına varmadan düğüm üstüne düğüm atıyordum. Sonra kusurumun yapısal olduğunu, düzelmeyeceğini, ihtimaller ve kördüğümler yığınının estetiğimi belirlediğini fark ettim.

Öykülerinde ve romanında “karım” karşımıza sık çıkan bir prototip. Bu prototip, senin edebiyatında neyi/neleri temsil ediyor? Evlilik, yetişkin yaşamın yasa kurucu ve koruyucu unsurlarından bir tanesi ise “karım” prototipinin burada üstlendiği görev nedir?

 “Karım” hemen her yerde kültürün, yerleşik düzenin, babanın yasasının sesi. İlginç değil mi: babanın yasasının büyük bölümünü kendi hayatımızda da annemizin ağzından öğreniyoruz. Diğer yandan (Freud’dan Lacan’a) baba annenin bir dolaylaması, göndermesi. Anne –ya da bu rolü üstlenen biri– bizi ona göndermese bir baba olmayacak belki.

 İntihar etmeden kendi kendini öldürmenin en temel yollarından biri aşk ise Mehmet Erte karakterleri aşk ile nasıl bir ilişki kuruyorlar diyebiliriz?

İlk öykü kitabımdakiBakışın Kirlettiği Ayna”da aşkı zora soktum, “Bir Kölenin Eğitim Sorunları”nda parodileştirdim ve “Vazgeçilmiş Renk”te kaybettim. Şimdilerde köpek olarak eğitilmek isteyen bir adam hakkında yazıyorum, bence bu kitap kesinlikle aşkla ilgili.

Kadın-erkek ilişkisinde doğa kanunu hiyerarşiyi yıkacak bir nitelik barındırır mı? Yoksa hayvansılığın kendisi de bir parodiden mi ibaret?

Doğaya, varsayılan bir temel hale dönemeyiz, aslında hiçbir noktaya geri dönemeyiz. Bu nedenle ilk sorunu bir tarafa bırakacağım. Yazdıklarım üzerinden konuşuyorsak eğer, doğal yaşam ve beraberinde doğal yaşama dönüşten beklentiler benim konum değil. İnsanın temel –özneleşmeden önceki– hali, hayvanlığı bir kenarda dursun, –özellikle şimdilerde üstünde çalıştığım kitapta– beni birinin hayvanı olma arzusu ilgilendiriyor. Aralarında benzerlikler olsa da hayvanlaşma arzusundan farklı bir şey bu. Tüm öykülerimin anlatıcı karakterinde bağlanma/teslimiyet arzusu ile cezalandırılma arzusu bir aradadır; o bir devinimin, duruşun parçası olmak, bir insanın malı olmak, nesneleşmek ister (onun özneleşme tahayyülü bile nesne olmak üzerindendir); diğer bir deyişle insanlığından çıkmak, bir şeyin yerine geçmek. Mizahi eserlerde bizi güldürmek için sıklıkla çeşitli yer değiştirmelere başvurulur. Görevler, kıyafetler, kavramlar, cümlenin öğeleri ve daha birçok şey birbiriyle yer değiştirir, ya da bir şey karşılıksız olarak diğerinin yerine geçer. Ama unutmamalı, trajediler de yer değiştirmeleri sık kullanır. Anlatıcının elinde korkutmaktan şaşırtmaya pek çok amaca hizmet eder bu araç. Peki, bir yer değiştirmeyi ya da bir şeyin karşılıksız olarak diğerinin yerine geçmesini bizim için komik, tiksinç, şaşırtıcı ya da trajik kılan ne? İşte bu noktada kültürün içinden bakarsak güler, iğrenir, şaşırır ya da üzülürüz. Ama azıcık olsun kültürden sapmışsak bu arzu yakıcıdır.

Sapmanın modern birey için barındırdığı olasılık ve olanaklar nelerdir? Neden sapmaktan korkarız? Saparsak ne olur? Jouissance’tan (zevklerin zevki) sonra modern özneyi bekleyen nedir?

Ben bir kurtuluşu değil yıkımı arzuluyorum, ama gene de sapmanın sonucunda gerçekleşen bu yıkımın sunduğu bir imkân olabilir; mesela neyin yalan olduğunu, neyin ne ile örtüldüğünü anlayabiliriz. (Sahte’de bu doğru-yalan, gerçek-sahte meselesi üzerinde çok durdum.) İnsanlar kültüre uyum sağlarken bastırdıkları, dönüştürdükleri unsurların uyanmasından korkmakta haklılar ama kaybedilen şey asla ilk halindeki gibi geri dönmeyecek, bunu bilmek gerek. Biz artık öyle veya böyle kültüre aitiz. Yasaklarla, sınırlarla bağı olsa da ben arzuyu bir hakikat arayışı, daha doğrusu dünyada bir yerde bulunmayı somutlayan bir şey olarak anlıyorum. Jouissance da bizi dünyada kılıyorsa sorun yok, ulaşılmaz olması, ardında hiçbir şeyin bulunmaması dert değil.

İki insanın olduğu her yerde hiyerarşi ve faşizan bir nüve var ise öteki ile olan ilişkimiz bir imkânsızlık mıdır?

En uç noktaya, öykülerimde kimi zaman açık kimi zaman gizli ama hep arzulanan bir şey olarak varlığını duyuran köle-efendi ilişkisine bakalım. Köle ve efendi arasında bir hiyerarşi var mı? Biri şiddet uygulayan, diğeri de şiddete maruz kalan mı? Açıkçası birini diğerine üstün tutmuyorum ve köle-efendi ilişkisinde şiddetin kılıfından sıyrılıp bölüşüldüğünü düşünüyorum. Efendi köleden daha az zorlanmaz. İkisinin de hazzı kendisini diğerinin yerine koyabilme becerisine bağlıdır. Yani aslında efendi köledir, köle de efendi. Hiç kimse asla sadece kendisi (kendi adından ibaret) olamaz. Bana göre mümkün tek ilişki bu kabulle gerçekleşebilir. Ama henüz bu ilişkinin gerçekleştiği bir metin kaleme almadım. Ben şimdiye dek iki insan arasında bilinen anlamıyla bir ilişki kurulabileceğine hiç ihtimal vermeyen öyküler yazdım. Anlatıcım iletişimin toplumdaki hallerini denemez bile. Mesela Bakışın Kirlettiği Ayna’daki “Bakış ve Beden”de kadının, baldırını kaşıdıktan sonra paçasının ayakkabısının bilekliğine takılı kalması öykünün anlatıcısı tarafından kendisine gönderilmiş bir talep, mesaj, hatta kadınla arasında bir ilişki bulunduğunun en önemli kanıtı olarak okunur. Ya da sonraki öyküde anlatıcı aynı kadının güneş gözlüğü taktığını görünce gökyüzüne bakarak onunla ilişki kurar, bu onun kadına bakma yöntemidir, çünkü gökyüzünde somut, kadının gözlüğünde ise sıfat olarak güneş bulunmaktadır. Yine de anlatıcı karakter bunun toplumun “ilişki” tanımına girmediğinin farkındadır, bu noktayı es geçmez ama kendisi açısından durumu değiştiren bir gerçek olarak da görmez.

Bakma-bakılma ilişkisinin varoluşsal bir zorunluluk olduğunu, yani varoluşun ancak ötekinin gözünden geçerek anlam kazandığını kabul edersek, kişisel tarihimiz açısından küçük ya da büyük herhangi bir karşılaşma yeni bir benlik olasılığını da beraberinde getirir mi?

Gören-görülen ilişkisi hem öykülerimde hem de söyleşilerimde en çok üstünde durduğum konu oldu. Tekrara düşmeden bir şey demem zor. Kişi bir kere toplumun içine girmişse artık nereye, hangi ıssız adaya kaçarsa kaçsın görülmekten, kendisine ötekinin gözünden bakmaktan kurtulamaz.  Anlam kazanmasını bir yana bırak, görülmeden önce bir varoluş, benlik, özne yoktur. Yaşadığımız karşılaşmaların toplamından başka bir şey değiliz, biliyoruz; ama benlik konusunu çok mu abartıyoruz acaba, diye düşünmeden edemiyorum.  Evet, anlık bir bakışın travma şeklinde yaşandığı, hayatın akışını birden değiştirdiği öyküler kaleme aldım, ancak bunu benliğin yenilenmesi şeklinde dile getirdiğimi sanmıyorum. Dikkatli bakılırsa görülecektir, benlikten sadece ondan vazgeçiş anında bahsettim.

Özünde ‘ben’ olmayan bir şeyden vazgeçişi anlıyorum. Sormak istediğim şu: söylemsel alanda kurulan ‘ben’den kurtulmanın, o ‘ben’i yıkmanın mümkün olduğu anların hemen ardından neyin geldiği. Eşitler arası bir ilişki imkânsızlık ise, kölenin efendi ve efendinin de köle olduğunu kabulü de bir tür kontrat değil midir?

İnsanı yarıp şurada diyebileceğimiz bir çekirdek, öz yok. Söylemsel alanda kurulan ‘ben’i kabuk gibi soyduğumuzda karşılaşacağımız şey başka bir söylemsel alanda kurulmuş ‘ben’dir. Birini diğerinden ayıramayız, soyutlayamayız. Vazgeçiş toptan olacaktır, olmak zorundadır. Ama vazgeçişle birlikte bizi kültüre bağlayan, kültürün ürünü kılan şalterin atacağını sanmayalım. Ne geri dönmek mümkün ne de kaybettiğimiz şeyi ilk haliyle bir daha ele geçirmek. Köle-efendi ilişkisi bir sözleşmeyle başlar, çünkü bir dilde, ilişkinin geçeceği bir düzlemde anlaşılması gerekir. Öyleyse vazgeçilen ne? Tamam, kültürün tanımladığı, biçimlendirdiği benlikten vazgeçiliyor da, nasıl? Kültürün kodlarını kullanan bir sözleşme bizi yine kültüre mahkûm etmez mi? Üstelik köle-efendi derken bile toplumsal bir ilişkiden bahsetmiyor muyuz, hangi yoldan toplumun dışına çıkılacak? Sorular böyle uzar gider. İzninle öykülerimle sınırlı kalacağım. Öykülerimdeki anlatıcı karakter arzu duyduğunda, yani bilinçdışıyla bedeni birbirine bağlayan akımı içinde hissettiğinde kültürün tanımladığı bir ‘ben’ olarak taşıyamayacağı bir ağırlığı yüklenir. Bir dilencinin peşine takılıp adımlarını onunkilere uydurmaya çalışarak sigortalı işini ve ailesini geride bırakır, vesaire. Sözleşmeyi “Bir Kölenin Eğitim Sorunları” dışında (onda da öykünün sonunda yer alır) kullanmadım ben. Çünkü efendi efendi olduğunun farkında bile değildir. Anlatıcı bu dünyada varolduğu hissine, gerçekliğe ancak alçalarak varabileceği için kendiliğinden boyun eğer.

Epifani sık kullandığın bir edebî araç. Anlık uyanışlar yaşam deneyimine ne katar? Ne eksiltir? Yazınsal bir araç olarak epifani Mehmet Erte’nin yazma deneyiminde nerede duruyor?

Aydınlanmayı karanlığın farkına varmak olarak anlıyorum, yoksa bir ışık görmüyorum. Arzuda Bir Sapma’daki “Uyanış” adlı öykümde çocuk birden gözlerini açar ve pantolonunu ayaklarında bulur, çükü elindedir. Efendisine (kendi cinsel organına) boyun eğmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktur, titreyerek diz çöker. Kendisine dokunamaz; ruh ve beden olarak ikiye bölünür. Birinin diğerinin efendisi olduğu iki ayrı kimlik kazanır; efendisi, çocuğun bedeninden ayrılarak öğretmeninin gözlerinden bile ona seslenir. İşte böyle; öykülerimde “ben” her zaman çoğuldur ve yer değiştirmeye meyillidir, ayrıca girdiği sahneye göre rol de değiştirir, “Sapma”da olduğu gibi kimlikleri bir araya toplamaya çalıştıkça dağılır. Az önce de dedim, benliğin yüceltilecek bir tarafı yok. Hayatımda bir uyanış yaşamışsam belki bu yöndedir.

Özellikle Handke metinlerinde sık sık karşımıza çıkan “okura meydan okuma” tavrı senin metinlerinde de belirgin bir nitelik. Okur röntgenler mi? Anlatıcı teşhirci midir? Bir Erte öyküsünün sonunda okur, baktığına bakacağına pişman mı olmalı? Okurun şahitliği ve suçortaklığı konusunda bize neler söylemek istersin?

Anlatıcı da, okur da hem teşhirci hem dikizcidir. Ayrıca benim metinlerimde anlatıcı ve okur birdir; diğer bir deyişle, anlatıcı kendisinin dikizcisidir, okurun önünde soyunur ve onu tahrik eder – kendisinden o(kur) diye bahsedecek denli bölünmüştür. Diğer yandan, katman katman yazan biriyim; aynı metnin farklı tarihlerde yazdığım versiyonlarını üst üste bindirdiğimde çeşitli dönemlere ait hallerim, görüşlerim arasında doğal bir çatışma ortaya çıkıyor. Öteki okura, mesela sana gelince; senin açından herhalde bir teşhirciyim; nasıl bir dikizci olduğunu anlatan bir teşhirci. Seni de içeriyorum, nasıl sen de beni gözlerinde taşıyorsan. Okumanın, konuşmanın alfabeyle, dilbilgisiyle, vesaireyle ilişkisi sadece teknik düzeydedir. Yazar ve okur suçortağı olmasaydı, birbiriyle iç içe geçmeseydi, yer değiştirmeseydi tek bir metni dahi okuyamaz, karşılıklı konuşamazdık.

Öykülerin rutinin, tekrarların tekinsizliğine sıklıkla dikkat çekiyor. Her gün işe aynı yoldan gitmek belanı aramak, ölümü çağırmak anlamına gelebilir mi?

Sıradan olan tekinsizdir, evet. Öykülerimde bir kadının ayak bileğini kaşımasının, bir adamın gazoz kapağını tekmelemesinin, bir çaçanın dokunuşunun, bir dilencinin “bi’lira!” diye bağrışının ve bunlara benzer yığınla küçük şeyin insanın başına ne derece büyük (?) belalar açtığını anlattım. Yalnız ben bu belalara tutkuyla bağlıyım. Ölüm de elbette hemen tutkunun yanı başında.

Cinsel enerji ile yazı arasında bir bağ olup olmadığı konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum. Tarihsel ve kültürel bağlamında dirim ve cinsel güç ile yazı arasındaki bağlantı hemen her zaman erkek toplumsal cinsiyeti tarafından vurgulanmış. Senin metinlerinde tınlayan dişi ya da erkek bir yön var mı sana göre? Erkek toplumsal cinsiyetine sahip olman metinlerini etkiliyor mu? Alçalma adlı şiir kitabının “Bir Kadının Duygusal Doğası” adlı bölümündeki öykümsü şiirlerin dışında bir kadın anlatıcın oldu mu hiç? Bir kadın anlatıcı için kalem oynatmak ister miydin?

Erkek ya da kadın olmanın sancısı bir insanın kendi cümlesini kurma, kendisi olma sancısından ayrılamaz. Hiçbir şeyi cinsellikten bağımsız düşünmüyorum, dolayısıyla erkek olmamın belirleyiciliğini yadsıyamam. Ama erkek olmak ne demek? Yazdıklarımın bir bölümünde bu sorunun içine daldım. Bir yerde erkekleri “kadınların bakışına tıkılmış, kadınların gözlerinden bakan ötekiler olarak tanımlıyorum; tersini, yani erkeğin kendisine kadının gözünden baktığı, hatta bir bakıma kadını kendi içinde icat etmek zorunda kaldığı, dolayısıyla dişileştiği durumları daha çok gösteririm. Benim anlatılarımda kadın bir üst-varlıktır. Sahnenin içinde asla tamamen bulunmaz; daha doğrusu, erkek asla kadını bir bütün olarak kavrayamaz, sadece baktığı yöndeki şeyi, bir eli, ayağı, saçı görür, durmaksızın ihtimalleri göz önünde bulundurmak, dolaylamalara başvurmak zorunda kalır onun varlığı karşısında bir konuma yerleşebilmek için. Kadın bu çabalarına rağmen büyük oranda hep kör noktada kalır. Hal böyleyken, üstelik şimdiye dek başka bir erkeğin yerine bile geçmemişken nasıl kadın bir anlatıcının ağzından konuşayım? Bugüne kadar ötekinin adına söz almanın imkânsızlığına çarptım hep, kendime döndüğümde ise başkalarıyla karşılaştım. Ben çoğuldur demiştim, dolayısıyla kadın da ‘ben’de konuşanlar arasındadır, yani ben kadının yerine geçmem, kadını içerdiğim gerçeği karşısında uyanık olabilirim sadece.

Erte öyküleri Arzuda Bir Sapma’dan sonra nereye doğru evrilir?

Ne yazdığımı sorduklarında “bir öykü olmasına çalışıyorum”, “bir şiir olması için uğraşıyorum” diye cevap veriyorum, çünkü öyle veya böyle metnimin bir şey olmasını ümit ediyorum ama bitirene kadar ortaya ne çıkacağını bilemem. Şimdiye dek birbirini doğuran kitaplar yazdım, şu an üstünde çalıştığım metin de doğal olarak öncekilerden filizlendi. Az ve yavaş yazan biriyim. Yakın çevrem kendime çok güçlük çıkardığımı söylüyor. Hayır. Güç olan görmek, her şey durmaksızın değişirken görmek. İhtimaller çoğalıp gerçekliğe kördüğümlerle bağlanıyor ve onu belirsizliğe itiyor – bu durumda gören bir cümle kurmak nasıl kolay olabilir ki?

 

Yorum bırakın

%d blogcu bunu beğendi: